12. jun 2015 KL 22:54

#fmdk: Dagens bedste

Ergoterapeuter og alle de andre fik skulderklap på Folkemødet, da #Talop inviterede til hyldest af sundhedsprofessionerne.
Skribent: 
Lisbeth Maindal

Vi skal tale sundhedsprofessionerne op. Nu!

Sådan indledte #Talop fredag aften på Folkemødets strandbar, hvor seriøs diskussion blandende sig med Folkemødets karakteristiske lyd af hav og summende menneskestemmer.

Denne aften var det forbudt at pege på fejl eller mangler. I stedet for skulle sundhedsprofessionerne  hyldes.

Hyldesten var orkestreret af #Talop, der er en bevægelse, som handler om at holde fokus på dem og det, der bygger bro.

Mudderkastning og mistillid er bandlyst og den diskurs var også klokkeklar, da en række repræsentanter fra sundhedsprofessionerne og en enkelt politiker blev bedt om at hylde professionerne.

En af dem var Jacob Østergaard Madsen, lektor på UCN og medlem af Ergoterapeutforeningens Hovebestyrelse:

- Jeg vil gerne hylde de studerende, som søger ind på uddannelserne. Det er unge mennesker, som træffer det valg at arbejde med mennesker. De siger ja til at arbejde i 40-45 år i en sundhedsprofession. Vel vidende, at det kan være en udskældt post. Jeg vil altså gerne hylde de studerende, der har modet til at vælge at arbejde med mennesker, sagde Jakob Østergaard Madsen.

Borgerens succes er vores succes

Den tråd tog Henning Langberg, professor i kommunal rehabilitering, Københavns Universitet op. I sin hyldest til sundhedsprofessionerne, nævnte han evnen til nærvær som unik.

- Nærvær er en utrolig central del af det at være for eksempel fysioterapeut, ergoterapeut eller sygeplejerske. Der viser sig i fokus på opgaveløsningen og et enormt engagement i at tænke på hvordan man bedst muligt kan hjælpe patienterne. Derfor: Giv professionerne en hånd! Sagde Langberg.

Hyldesten blev også udtrykt fra strandbarens gæster og deltagere i arrangementet ved højlydt klappen. Og Ninna Thomsen, sundhedsborgmester i Københavns kommune tog tråden op:

- Som sundhedsborgmester vil jeg lægge mig i slipstrømmen og sige, at jeg altid oplever et stærkt ønske i sundhedsprofessionerne om at gøre forskel. Og som politiker ønsker jeg at være med til at skabe rammer for, at professionerne bedst muligt kan bringe deres faglighed i spil, sådan at mødet mellem borgere og medarbejdere bliver så stærkt som muligt, sagde Ninna Thomsen.

Og netop fokus på, at det er borgeren, der er i centrum, er afgørende for professionernes mulighed for samarbejde på tværs af faglighed og for at arbejde med faggrænser, uden at det bliver en kamp. Det understregede Jakob Østergaard Madsen:

- Når vi skal hylde hinanden, så gør vi det via borgernes succeshistorier. Hver gang en borger oplever succes og får redesignet sit liv – det er der, vi skal hylde hinanden, sagde Jakob Østergaard Madsen, og tilføjede:

- Tænk på borgeren som gylden pokal, vi skal hen mod – og lad være at kritisere hinanden undervejs.

#Talop arrangementet kom også omkring professionernes evne til at finde løsninger, om input til velfærdsteknologi, om ros fra borgerne og om alle de positive historier, man aldrig ser i pressen.

Forbuddet mod at pege på fejl og mangler gav Folkemødebatten en ny og inspirerende drejning – og selv om solen, havet og barstemningen gjorde sit, gav det stof til eftertanke – i forhold til engang imellem at tale tingene op i stedet for ned.