1. dec 2020 KL 7:00

Fællesskaber

RELATIONER - JULEN 2020: Fik du læst artiklen om, hvordan ergoterapeut Ann Kathrine Fihl arbejder med lokale, sociale fællesskaber? Artiklen, som vi bragte i Ergoterapeuten #7, 2018, handler om, hvordan tilknytningen til et lokalt fællesskab kan være billetten til et socialt samvær for psykisk og socialt sårbare borgere. Læs eller genlæs den her.
Skribent: 
Jakob Kehlet
Foto: 
Martin Bubandt

Tilknytning til et lokalt fælleskab – for eksempel en forening - kan være billetten til et socialt samvær for psykisk og socialt sårbare borgere.

Kasper Klausen og Diana Christensen skiftes til at skyde med laserpistolen mod den lille skydeskive, der er placeret 10-15 meter væk. Når der er pause i konkurrencen, står parret tæt sammen og kæler og kysser, så ingen af de øvrige omkring 200 tilstedeværende i det nedlagte slagteris haller i Holstebro kan være i tvivl om, at de er kærester.

- Forlovede, retter Kasper Klausen.

- Vi mødte hinanden i Kafferisteriet for et år siden og blev kærester, og for cirka et halvt år siden forlovede vi os. I dag bor vi sammen, siger han, og Diana Christensen bekræfter det varme forhold med et af mange kærlige blikke.

Kafferisteriet er et aktivitets- og samværstilbud for borgere med en psykiatrisk diagnose. Kasper Klausens hedder infantil autisme og Diana Christensen har atypisk autisme.

- Vi er taget her hen for at se, hvad der findes af fællesskaber, siger Kasper Klausen, og der er flere forskellige muligheder på hylderne.

Ved siden af Holstebro Skytteforenings stand har den lokale petanque-klub sat en indendørs bane op, hvor man kan afprøve en dyst med de tunge kugler under kyndig vejledning af foreningens formand.

Rollespilsforeningen Fenris har medbragt brætspil med varierende sværhedsgrad. Nogle spil kræver en skarp hjerne, mens andre kan spilles af alle uanset hjernekapacitet.

Skaterklubben har stillet ramper op i en hal for sig, for det larmer en hel del, når der kommer fart på skateboardet. Desuden er biblioteket, byens socialpsykiatriske væresteder og byhaverne tilstede, mens elever fra musikskolen giver smagsprøver på deres evner fra scenen i den hal, som også rummer kage, kaffe og madbaren.

Rummelige foreninger

Arrangementet hedder ”Fællesskaber for alle”, og drivkraften bag det tre timer lange møde mellem foreninger og socialt og psykisk udsatte borgere på denne torsdag eftermiddag i september er ergoterapeut Ann Kathrine Fhil.

- Nogle borgere har let adgang til fællesskaber gennem familie, arbejds- og fritidsliv. Andre har udfordringer, der gør det svært for dem at finde de steder, hvor der er rummelighed nok til dem. Med ”Fællesskaber tæt på dig” vil vi hjælpe dem til at få kontakt til velegnede foreningstilbud, så de har samme muligheder for fællesskab som andre borgere, siger Ann Kathrine Fhil.

Hun er for nylig blevet ansat i en nyoprettet stilling i Holstebro Kommune, hvor hun skal gøre det lettere for borgere, der er tilknyttet forvaltningens afdelinger, at blive aktive medborgere i lokalområdet.

Hendes opgave er at skabe link mellem de sårbare borgere og de mange tilbud, som Holstebros borgere i almindelighed har adgang til.

- Vi har et overbooket svømmehold, og hver onsdag deltager mellem 12 og 20 borgere i badmintontræning. Andre er aktive som hjælpere, når der i løbet af sommerhalvåret er open air-koncerter i det lokale musikinitiativ Kulturperlen, forklarer Ann Kathrine Fhil.

Hun har i de seneste fire-fem år i kommunens Center for Psykiatri i et begrænset antal timer om ugen arbejdet med at skabe aktiviteter, der gav borgerne med psykiatriske lidelser mere indflydelse på eget liv. I den nye stilling arbejder hun på tværs af fire centre i socialforvaltningen og – næsten – på fuld tid.

Fire dage om ugen skal hun koordinere arrangementer af denne type, og ugens femte dag arbejder hun i værestedet Kafferisteriet under Center for Psykiatri, hvor hun var ansat i 10 år, inden hun begyndte i den nye stilling.

Cirka en tredjedel af de godt 100 ansatte i kommunens Center for Psykiatri er ergoterapeuter ligesom Ann Kathrine Fhil, og indtil for nylig var hendes faggruppe den største i centret. Nu er ergoterapeuterne blevet overhalet af pædagogerne i antal.

Ergoterapeut og eventkoordinator

- Når jeg skal forklare min farmor, hvad jeg laver i min nye stilling, plejer jeg at bruge benævnelsen eventkoordinator, siger Ann Kathrine Fhil, der ikke kan komme på en bedre titel til den stilling, som hun selv har været med til at definere rammerne for.

- Men der indgår nu også rigtig meget ergoterapi i min opgave, tilføjer hun.

- God gammeldags ergoterapi har jo fokus på aktiviteten, og mit job handler meget om at finde de sociale ressourcer hos borgerne og hjælpe dem til at finde ind i passende fællesskaber. Vi retter fokus mod ”det raske” og ser faktisk medborgerskab som udtryk for recovery i praksis, siger hun.

Til et arrangement som ”Fællesskaber for alle” har hun desuden gjort sig mange ergoterapeutiske overvejelser om, hvor mange aktiviteter der kunne presses ind mellem slagteriets rå betonmure.

- Hvis der bliver for meget larm, vil autisterne givetvis reagere kraftigt på det. I den sammenhæng bruger jeg også min faglighed, siger Ann Kathrine Fhil.

I daglig tale hedder hun AK. Og det er også den uformelle titel, som en af de øvrige deltager i dagens arrangement i slagteriet, Mette Sangill, benytter. Hun lærte AK at kende i Kafferisteriet, hvor hun hver uge er aktiv i glasværkstedet. Mette Sangill blev for tre år ramt af bipolar lidelse efter en periode med hårdt arbejdspres i en stilling som social- og sundhedsassistent.

- I begyndelse følte jeg, at der stod bipolar skrevet i panden på mig, og det brød jeg mig bestemt ikke om, så jeg gemte mig lidt. Men AK prikkede til mig, og fik mig til at komme i Kafferisteriet, selv om jeg de første gange gik ind ad bagdøren, siger Mette Sangill, der i dag har det meget bedre og ikke længere føler skam over diagnosen.

- Jeg har altid været aktiv i foreningslivet – både som springgymnast, fodboldspiller, skiinstruktør og i rideklubben, så jeg er ikke kommet til arrangementet i dag for at finde en forening at melde mig ind i. Mit formål er at finde ud af, om jeg kan holde ud at være sammen med så mange mennesker. Jeg er ret lydfølsom, og har allerede forberedt mig på, at jeg nok bliver træt i morgen, men det er forsøget værd at udfordre grænserne, siger Mette Sangill, der beslutter sig for at prøve kræfter med petanque-kuglerne.

Skytteforeningens skydebane er uden sammenligning den aktivitet, der tiltrækker flest interesserede, og det er der en naturlig forklaring på. Skydning er nemlig en velegnet aktivitet for personer med nogle af nutidens mest omtalte diagnoser.

- Vi har mange medlemmer med forskellige bogstavkombinationer i diagnosen, forklarer formanden for Holstebro Skytteforening Jens Ovesen og hentyder til ADHD, ADD og lignende.

- Skydning stiller store krav til koncentrationen, og man får kontant afregning, hvis den svigter. Så rammer man nemlig ikke skiven, siger formanden. Flere gange har skolelærere forundrede spurgt ham, hvad han dog gør ved diagnose-børnene, siden de pludselig kan koncentrere sig i skolen, efter de er begyndt at gå til skydning.

Anders blev nummer 2

18-årige Anders Brun Skov er en af dem, der allerede er medlem af klubben. Han følges med sin lærer Susanne Pedersen fra Uddannelsescenter Mariebjerg, der er et tilbud rettet mod sent udviklede, borgere med autisme og udviklingshæmmede personer. Susanne Pedersen fører ordet, for Anders Brun Skov har ikke lyst til at udtale sig.

- Det er et supergodt tiltag. Skydning kendte vi godt i forvejen, for Anders er jo medlem af klubben, men vi har også fået brochurer om og kontakter til de andre ganske almindelige fællesskaber, som vores borgere kan blive en del af, siger hun.

Anders Brun Skov kan alligevel ikke dy sig for en kommentar.

- Jeg blev nummer to ved klubbens juniormesterskab!

Musikskolen er i gang med et af de sidste numre på repertoiret. Arrangementet skulle egentlig vare fra 16 til 19, men omkring klokken 18 er der opbrud. Trætheden har meldt sig, og hvis man ikke er i topform til at indgå i fællesskaber, skal nye initiativer indtages i små portioner. Ann Kathrine Fhil regner heller ikke med, at alle 200 deltagere i dagens arrangement bliver medlemmer af en forening.

- Et medlemskab af en forening er et forpligtende fællesskab, fordi man skal møde til træning hver uge, men vi skal også tilbyde de gratis eller billige fællesskaber og de kortvarige og mere uforpligtende arrangementer, som retter sig mod dem, der ikke kan overskue et medlemskab af en forening. Et eksempel på et uforpligtende fællesskab er dagens arrangement, men jeg kan også nævne vores eget OL, hvor 235 borgere deltog, og om to dage er der officiel indvielse af motorvejen mellem Herning og Holstebro, som også er et uforpligtende arrangement, som vores borgere skal have mulighed for at deltage i, siger Ann Kathrine Fhil.

Normalprisen for at deltage i motorvejsfesten inklusive gåturen på fem kilometer er 175 kroner, men det er lykkedes Ann Kathrine Fhil at skaffe 100 billetter til skoleelevpris: 75 kroner.

- Økonomi kan desværre være en hindring for deltagelse i fællesskabet, hvis man lever af kontanthjælp eller førtidspension, forklarer hun.

Jagtgudinden vinder

Årskontingentet på 800 kroner til skytteforeningen er også årsagen til, at det forlovede par Kasper Klausen og Diana Christensen tøver med at melde sig ind i klubben.

- Jeg har været med min far på skydebane, siden jeg var helt lille, og jeg kunne rigtig godt tænke mig at få jagttegn, men 800 kroner er mange penge at skulle betale, siger Diana Christensen.

Kasper Klausen har arvet to rifler, som står hjemme i forældrenes våbenskab, og der bliver de stående, indtil han også en dag kan få opfyldt ønsket om at få jagttegn.

Mens de venter på at kunne få råd til at leve interessen fuldt ud, dyster de videre med skytteklubbens laservåben, og vinderen af denne dags konkurrence bliver – naturligvis – hende, der deler navn med den romerske jagtgudinde, Diana.

Læs temaet om socialområdet i Ergoterapeuten #7, 2008