Viden om energibesparende teknikker kan give overskud til at hjælpe mennesker med KOL til at klare aktiviteter i hverdagen Viden om energibesparende teknikker kan give overskud til at hjælpe mennesker med KOL til at klare aktiviteter i hverdagen
19. sep 2016 KL 10:17

For få ved, de har KOL

320.000 danskere lider af lungesygdommen KOL, men kun halvdelen er klar over det. Som del af den nationale lungesatsning går Sundhedsstyrelsen og Lungeforeningen i uge 38 ud med oplysningskampagne, der skal finde mennesker, der har KOL uden at vide det.
Skribent: 
Therese Larsen
Foto: 
Lisbeth Holten

I Danmark er KOL den fjerdehyppigste dødsårsag i Danmark, og hver dag dør 10 mennesker på grund af lungesygdommen. Godt 320.000 danskere har KOL. Mere end halvdelen har sygdommen uden at vide det. Nu er Sundhedsstyrelsen og Lungeforeningen gået sammen om en national informationsindsats i form af kampagnen ”Pust liv i din hverdag”. Kampagnen kører i uge 38 og 39 og sætter fokus på at finde mennesker, der har KOL uden at vide det.

”Pust liv i din hverdag” sker som led i en national lungesatsning, som Regeringen, Danske Regioner og KL står bag. Til satsningen er der sat 250 mio. kroner af, som skal medføre, at flere danskere i risikogruppen for at have en lungesygdom, får målt deres lungefunktion.

Målet er, at der over de næste fire år foretages omtrent 360.000 ekstra lungefunktionsmålinger hos de praktiserende læger. Derudover vurderes, at der i perioden 2016-2019 kan opspores op til 90.000 nye KOL-patienter. Til sammenligning får omkring 10.000 på nuværende tidspunkt stillet diagnosen KOL hvert år.

Udover målene om flere lungefunktionsmålinger af KOL, satses der også på en tidligere opsporing af lungesygdommen, som kan have en forebyggende effekt. Ifølge læge Jette Blands, Sundhedsstyrelsen, der har bidraget med det faglige grundlag til ”Pust liv i din hverdag”, vil en målrettet tidligere opsporing kunne medføre et bedre helbred og mere livskvalitet hos mennesker med KOL.

Lungesatsningen og herunder kampagnen er et godt sted at starte. Men jeg tror, der skal noget mere forpligtende til. Måske i form af en KOL-pakke, ligesom der findes kræft- og hjertepakker, siger den administrerende direktør i Lungeforeningen, der dog er glad for, at der nu bliver taget hånd om KOL-patienter.Anne Brandt, administrerende direktør i Lungeforeningen

- Har man først fået KOL, kan man ikke helbredes, da det er en kronisk lidelse. Dog kan man mindske mange af sygdommens symptomer og følger ved blandt andet at holde op med at ryge, tage inhalationsmedicin og være fysisk aktiv. Men det kræver, at man har fået diagnosticeret sygdommen i første omgang, siger Jette Blands.

Hun forklarer, at mange KOL-patienter først opdager, at de har fået sygdommen, når op mod halvdelen af deres lungevæv er ødelagt. Det skyldes blandt andet, at symptomerne kan minde om almindelige tobakssymptomer og ofte kædes sammen med dårlig fysisk form.

- Vi ser desværre, at mange tænker for lidt over symptomerne og tillægger dem andre årsager end KOL. Bliver man forpustet, når man løber efter bussen, tænker man, at det nok bare skyldes dårlig kondition. Man slår det hen, tilpasser sin adfærd og stopper med at løbe efter bussen. Men så mærker man jo ikke, at man er forpustet, og får det måske ikke nævnt hos lægen, forklarer Jette Blands.

Læs også: Interaktiv guide: Spar på energi i hverdagen

Hun pointerer, at kampagnen ikke handler om at sygeliggøre folk, hvis det viser sig, at de har KOL. Formålet er at gøre dem opmærksomme på, at der er hjælp at hente i forhold til at bremse sygdommens udvikling og mindske dens symptomer og derigennem skabe mere livskvalitet.

Pust liv i hverdagen

Og netop livskvalitet er et vigtigt parameter i kampagnen ”Pust liv i din hverdag”, lyder det fra Anne Brandt, administrerende direktør i Lungeforeningen. Hun mener ikke, KOL-patienter i dag har et ret godt liv på grund af følgerne af sygdommen.

- Vi møder desværre ofte patienterne i en fase, hvor de er blevet meget syge og har alvorlige udfordringer med åndenød og manglende energi. De har ikke haft ressourcer eller fået redskaber til at udføre helt almindelige hverdagsting. Det gør det svært at magte livet og kan medføre isolation for ens omgivelser, forklarer Anne Brandt.

Lungesatsningen

Lungesatsningen er en del af en samlet kronikersatsning aftalt mellem regeringen, KL og Danske Regioner. Der er afsat 250 millioner kroner og den indeholder følgende elementer:

 • Kompetenceløft i almen praksis

 • Lungekampagnen ”Pust liv i din hverdag”

 • Styrket tidlig opsporing af KOL i kommunerne

 • Undersøgelsesprogram for børneastma

 • Forløbsplan for KOL

 • National udbredelse af telemedicinsk behandling af lungepatienter

 • Målet er, at der over de næste fire år foretages omtrent 360.000 ekstra lungefunktionsmålinger hos de praktiserende læger

 • Derudover vurderes, at der i perioden 2016-2019 kan opspores op til 90.000 nye KOL-patienter

Kilde: Sundheds- og Ældreministeriet

Derfor er hun glad for, at kampagnen gør danskerne opmærksomme på, at det er nemt at få et lungetjek for at finde ud af, om man har KOL, ligesom de bliver informeret om, hvor der kan sættes ind, hvis man allerede har sygdommen.

- Vi er interesseret i, at folk med KOL får det bedst mulige liv. De skal ikke leve som patienter, men som mennesker, siger Anne Brandt.

Målgruppen for ”Pust liv i din hverdag” er i særlig grad de 40-60-årige, der i mindst to måneder har oplevet et eller flere symptomer på KOL. Det kan være hoste, enten tør eller med slim, pibende eller hvæsende vejrtrækning. Eler hvis man bliver mere forpustet end sine jævnaldrende, når man for eksempel går på trapper eller løber efter bussen. Derudover prøver kampagnen især at ramme danskere, der ryger eller har røget, samt dem, der arbejder eller har arbejdet i et erhvervs med støv, damp eller røg.

Obs på social ulighed

Det at kampagnen går målrettet efter en bestemt gruppe, falder i god jord hos læge Ole Hilberg, formand for Dansk Lungemedicinsk Selskab. Han mener, der skal en fokuseret indsats til, som indebærer målrettet screening inden for specielle grupper.

- Man skal screene for KOL i de målgrupper, hvor man ved, at det hjælper noget. Man skal altså ikke tilbyde lungefunktionsundersøgelser til alle, men til dem, hvor det vil have en effekt, siger Ole Hilberg og henviser til, at der især på KOL-området er stor social ulighed.

Han forklarer, at rygning, som er den største årsag til KOL, forekommer langt hyppigere i de lavere socialklasser end i de mere velstillede sociale lag. Og at rygerne i sidstnævnte målgruppe nok har en bedre forudsætning for at kunne klare sig med nedsat lungefunktion, fordi de typisk ikke har så fysisk krævende arbejde, som dem i førstnævnte målgruppe.

- Derfor er det væsentligste at få især folk i de lavere socialklasser til at holde op med at ryge. Det er det, der virker bedst, siger Ole Hilberg, der tilføjer, at rygning har andre slagsider end blot KOL, da rygning også er årsag til hjertesygdom og kræft.

Vi ser desværre, at mange tænker for lidt over symptomerne og tillægger dem andre årsager end KOL. Bliver man forpustet, når man løber efter bussen, tænker man, at det nok bare skyldes dårlig kondition. Man slår det hen, tilpasser sin adfærd og stopper med at løbe efter bussen. Men så mærker man jo ikke, at man er forpustet, og får det måske ikke nævnt hos lægen.Jette Blands, læge, Sundhedsstyrelsen

- Så en målrettet screening på KOL-området vil måske også have en gavnlig effekt på andre sygdomme i opløbet, siger formanden for Dansk Lungemedicinsk Selskab. 

Ifølge Anne Brandt er forekomsten af KOL i dag dobbelt så høj blandt borgere med ingen eller kort uddannelse kontra dem, der har en lang eller mellemlang uddannelse. Derudover er KOL den sygdom, der bidrager mest til den samlede ulighed i sygelighed og dødelighed i Danmark, forklarer hun og tilføjer, at den sociale ulighed på KOL-området i Danmark kun er stigende.

- Hvis vi vil den sociale ulighed i sundhed til livs, er KOL-området et godt sted at starte. Derfor håber vi i Lungeforeningen, at regeringen vil satse på tidlig opsporing af KOL, da en større indsats på området virkelig vil kunne gøre en forskel for den samlede sociale ulighed i sundhed i Danmark, siger Anne Brandt.

Ikke nok – men en start

En national forpligtende lungesatsning på længere sigt vil ifølge hende være vejen frem. Hun mener ikke, at den nationale lungesatsning er nok, men at den er en start. 

- Lungesatsningen og herunder kampagnen er et godt sted at starte. Men jeg tror, der skal noget mere forpligtende til. Måske i form af en KOL-pakke, ligesom der findes kræft- og hjertepakker, siger den administrerende direktør i Lungeforeningen, der dog er glad for, at der nu bliver taget hånd om KOL-patienter.

- Det vigtigste er, at vi med lungesatsningen og kampagnen øger motivationen blandt borgere med symptomer på KOL til at søge egen læge, så de kan få foretaget en lungefunktionsundersøgelse. Derudover håber vi, at flere stifter bekendtskab til sygdommens symptomer, og hvad der kan gøres, så vi kommer stigmatiseringen til livs, der desværre stadig knytter sig til sygdommen, siger Anne Brandt.

KOL

 • KOL er en forkortelse for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom.
 • Det er en sygdom, hvor luftvejene forsnævres, og lungevævet blive nedbrudt efterhånden, som sygdommen forværres.
 • KOL udvikler sig langsomt og snigende og fører til nedsat lungefunktion. Den nedsatte lungefunktion gør, at man får vejrtrækningsproblemer, når man anstrenger sig.
 • I Danmark har cirka 320.000 KOL, men kun cirka halvdelen er klar over det.
 • KOL opstår oftest som følge af rygning, og 80-90 procent af de sygdomsramte er rygere.
 • KOL er den fjerdehyppigste dødsårsag i Danmark, og 16 mennesker dør på grund af KOL hver dag.

KOL kan ikke helbredes, når man først har sygdommen. Men man kan mindske mange af sygdommens symptomer og følger ved at holde op med at ryge, tage inhalationsmedicin og være fysisk aktiv. Jo før man opdager KOL og bremser faldet i lungefunktion, jo bedre. Tabt lungefunktion kan ikke genvindes.

Kilde: Lungeforeningen

Mere om ergoterapi og KOL