27. jan 2020 KL 13:00

Et demens- venligt hjørne

Demenskoordinator Charlotte Rugh er en af dem, der tager nye initiativer for at gøre Bagsværd til en demensvenlig bydel. Senest har hun etableret en åben rådgivning for dem, der har demens inde på livet
Skribent: 
Iben Danielsen
Foto: 
Claus Boesen

Det er mandag eftermiddag. Demenskoordinator og ergoterapeut Charlotte Rugh er ved at indrette sig i et hjørne af byens bibliograf, et mødested med bøger og film i Bagsværd. Det skal være et venligt hjørne, et demensvenligt hjørne. Der er kaffe på kanden, bløde sofaer og et par timer til rådighed til snak og information. Charlotte Rugh har, sammen med flere frivillige, taget initiativ til en åben rådgivning om demens.

”Er du tæt på demens ….og har du brug for at tale med nogen?”, står der på en medbragt plakat. Så enkelt er det. Den åbne rådgivning er et skridt på vejen mod en demensvenlig bydel. Charlotte Rugh træder nye veje i det arbejde, og hun udfordrer bydelens handlende, kulturinstitutioner, personale og pårørende til at være med til at finde ud af, hvad der skal til for at gøre byen demensvenlig.

Kæmper mod isolation

- Lidt provokerende kan man sige, at når vi taler om demensvenlige byer eller huse, så er det måske, fordi det tidligere har været uvenligt. Det har det ikke nødvendigvis været, men med vores arbejde vil vi bekæmpe uvidenhed og isolation. Vi ved stadig så lidt om demens. Vi behandler mennesker med demens, som havde de en somatisk lidelse. Demens i sig selv er så godt som usynlig. Og uden viden og åbenhed bliver der ved med at være myter og fordomme. F.eks. fastholdes et billede af mennesker med demens som en stereotyp gruppe, hvilket de på ingen måde er, siger Charlotte Rugh.

Hun har i de seneste fem år arbejdet som demenskoordinator på Bakkegården, som er et hjem for 107 demensramte borgere mellem 50 og 100 år i Gladsaxe Kommune.

Charlotte Rugh fortæller, at arbejdet har været en spændende udfordring, fordi der ikke findes en færdig model til arbejdet med de demensramte og deres pårørende. Hendes erfaring er, at det er individuelt, hvordan demens griber ind i et menneskes liv, og netop derfor er de råd, hun giver videre i rådgivningen i hjørnet af bibliografen, baseret på erfaringer fra både pårørende og fagprofessionelle.

Åbent plejehjem

Bakkegårdens 107 boliger, der alle er indrettet til mennesker med en demenssygdom, er delt op i syv bofællesskaber. Indretningen er hjemlig, og der er sansehave, sund mad, plads til udadvendte aktiviteter og dyr. Stedet huser både får, hunde, katte, fisk, fugle og kælesnegle.

- Vi indretter os overskueligt og forsøger at tage fat om problemerne i en flad ledelsesstruktur indenfor rammerne af filosofien Eden Alternativ, som har til formål at skabe bedre plejehjem i Danmark, fortæller Charlotte Rugh.

Et af tiltagene på vejen mod en mere demensvenlighed bydel er åbenhed, og det betyder, at bydelens øvrige beboere også må bruge de grønne arealer omkring Bakkegården. Børn fra områdets institutioner leger i haverne, hilser på dyrene og kan f.eks. deltage, når fårene skal klippes. Der er hundetræning, som beboerne kan lade sig underholde af, og der er åbent for mange andre initiativer.  

- Arbejdet er udfordrende, men vi kan mærke, at interessen for at være med spreder sig som ringe i vandet. Vi har inviteret til åbent hus, men det skete der ikke så meget ved, så nu rykker vi selv ud for at komme i kontakt med blandt andre de handlende og for at se, om den åbne rådgivning kan blive del af projektet, siger Charlotte Rugh.

Professionelle og frivillige

Charlotte Rugh sidder på denne rådgivningseftermiddag sammen med en af de frivillige fra Bakkegårdens pårørenderåd, Annelise Jørgensen. Hendes mand Kjeld var ramt af demens, og parret levede med sygdommen i 10 år, de seneste tre på Bakkegården. I rådgivningen vil Annelise Jørgensen øse af sine egne erfaringer.

- Jeg havde selv rigtig meget glæde af at møde andre pårørende til en med demens. Jeg ved, at der er et behov, og derfor valgte jeg at være med, da vi delte flyers ud i Bagsværd, og jeg er klar til at få en snak med dem, der er berørt af demens, siger Annelise Jørgensen.

De første gange, Charlotte Rugh og Annelise Jørgensen sad klar i rådgivningen, havde rygtet om det nye tiltag spredt sig, og flere kom forbi. En af dem var en kvinde, som havde fået en indkaldelse til hukommelsesklinikken, og hun var i tvivl om, hvordan hun skulle håndtere det, og hvad næste skridt var. En anden besøgende i rådgivningen var en kvinde, hvis mor var ramt af demens, og moren ønskede ikke hjælp fra andre end datteren, som bestemt havde brug for aflastning.

- Det er typiske historier, og det er sårbare mennesker, og derfor skal vi være varsomme med, hvordan vi handler og rådgiver. Vi skal tage hensyn til den enkelte. Rådgivningen er anonym. Det må vi drage nogle konklusioner af, når vi har været i gang i tre måneder, siger Charlotte Rugh.

Kontakt med 50 lokale butikker

Projektet ”Demensvenlig bydel” retter sig også mod handelslivet omkring Bakkegården, og demenskoordinatoren og de frivillige har kontakt til cirka 50 butikker og samlingssteder i byen.

- Da vi var rundt med flyers, henviste flere til episoder, hvor en person var kommet ind banken eller havde sat sig i cafeen og været svær at komme i kontakt med. Nu ved de, hvor de kan få hjælp, og hvem de kan ringe til, hvis det sker, siger Annelise Jørgensen.

- Hvis der pludselig står en person i banken og beder om et lån på to millioner kroner til et sommerhus, og vedkommende ikke rigtig er klædt på til årstiden, så er der ikke nogen grund til at gå i panik, så kan man snakke, give tid, et glas vand, og måske ringe til os. Vi fik kontakt med mange søde og rummelige mennesker, og mange har faktisk selv erfaringer som pårørende eller nærtstående, siger Charlotte Rugh.

Lær af vores erfaringer

Et seniorkollektiv i en nabokommune har inviteret Charlotte Rugh på besøg, og Gladsaxe byråd har vist interesse for projektet, men Charlotte Rugh håber, at flere kollegaer også vil kontakte hende.

- Vi har arbejdet med det her i et stykke tid, professionelle og frivillige sammen, og det begynder at tage form. Vi kan måske inspirere andre til at sætte et lignende projekt i gang. Da vi f.eks. skulle finde et sted til den åbne rådgivning, var det vigtigt, at det ikke blev på Bakkegården, og heller ikke i officielt kommunalt regi. Derfor var vi glade for bibliografens gæstfrihed, for her er højt til loftet, og vi snakker med folk under afslappede forhold. Vi ser folk snirkle omkring, og på et tidspunkt kan det være, at de kommer og får en snak. Det er en begyndelse. Jeg kender ikke svaret, men prøver flere forskellige løsninger. Mit håb er, at demens fremover bliver mere inkluderet i lokalsamfundet end det er i dag, siger Charlotte Rugh og tilføjer:

- Måske skal vi bare kalde det en venlig bydel for alle.

 

Eden Alternative

Organisationen Eden Alternative har 10 principper for bedre plejehjem. Tre af dem er:

  • De tre plager – ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed – betegnes som størstedelen af den lidelse, der er blandt mennesker, som lever i institutionelle rammer.
  • Et Eden Alternative-levested forpligter sig til at skabe ligeværdige, hjertevarme levesteder med fokus på trivsel og velvære. Stedet er centreret om dets beboere, og livet udvikler sig i tæt og vedvarende kontakt med andre mennesker, uanset alder og formåen, såvel som dyr og planter. Herved skabes muligheder for relationer, som giver alle – børn, unge, voksne og gamle – mulighed for et liv, der er værd at leve.
  • Kærlige relationer er modgift til ensomhed. Mennesker, der er afhængige af omsorg og støtte, fortjener en let og naturlig adgang til relationer med andre mennesker i forskellige aldre og med dyr i hverdagen.

Læs mere om Eden Alternative

Bakkegården

  • Demenscenter i Gladsaxe Kommune
  • 107 plejeboliger fordelt på syv bofællesskaber

Læs mere om Bakkegården