13. maj 2020 KL 11:21

Ergotera-peuter i mobil Corona-testenhed

Tre ergoterapeuter udgør en ny Corona-testenhed i Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune, hvor de kører ud og poder borgere i eget hjem. Ergoterapeuterne har påtaget sig opgaven, fordi de gerne vil bidrage til beredskabsarbejdet og er vant til at arbejde med mund og svælg qua deres baggrund inden for dysfagi.
Skribent: 
Anni M. Wiecka
Foto: 
Privat

- Vi skal alle gøre, hvad vi kan for at hjælpe i denne situation. Det er ikke en opgave, der er blevet trukket ned over vores hoveder. Vi er alle tre blevet spurgt, og vi har alle sagt ”ja”, siger Maria Hundebøll.

Hun har sammen med Heidi Neumann og Anne Bystrup sagt ”ja” til at deltage i et pilotprojekt i Odense Kommune, hvor de tester borgere i eget hjem for coronavirus. Den mobile testenhed har til formål at aflaste Region Syddanmarks regionale testenhed frem til 1. juni, hvorefter indsatsen evalueres, og man tager stilling til, om andre kommuner kan have gavn af et lignende tiltag for at sikre, at flere danskere kan blive testet for COVID-19.

De tre ergoterapeuter har haft en oplæringsdag på Fælles Akutmodtagelsen på Odense Universitetshospital og har gennemgået et e-læringskursus om korrekt på- og aftagning af værnemidler samt podning for COVID-19.

- Vi har nogle kompetencer inden for arbejde med mund og svælg, så derfor er vi ikke forskrækkede af opgaven. Vi har sagt til vores ledere, at hvis de mener, vores ressourcer og kompetencer er bedst givet ud i denne opgave i øjeblikket, ville vi gerne bidrage til beredskabsarbejdet, fortæller Heidi Neumann.

Den midlertidige testenhed er organiseret i afdelingen Sundhed og Forebyggelse i Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune. De borgere, der bliver podet, er f.eks. kronisk syge, svækkede eller på anden vis ikke i stand til at fragte dem selv til en testenhed.

Ganske gnidningsfrit  

Maria Hundebøll har i dialog med sin ledelse på Træningscenter Øst besluttet, at hun er fritaget på fuld tid under pilotprojektet, mens Heidi Neumann og Anne Bystrup er blevet enige med deres respektive ledelser på Træningscenter Hollufgård og Center for Kræftrehabilitering og Palliation om, at de er fritaget to dage om ugen fra deres vanlige arbejde. Mandag til torsdag er to af de tre ergoterapeuter derfor til rådighed på testenheden, og fredag er Maria Hundebøll alene.

- Vi sparrer ikke om de individuelle borgere, hvorfor dialog internt i testenheden ikke er strengt nødvendig. De ting, vi sparrer om, er nærmere lavpraktiske erfaringer som: Hvilken tusch, der er bedst til at skrive på prøveglassene med, hvor vi skal smide affald fra podningen, hvor langt fra borgerens hjem, vi skal tage vores værnemidler på og lignende, fortæller Maria Hundebøll.

Opgaverne med at teste for COVID-19 kommer fra vagtcentralen i regionen – der også er inde over akutteamet – som ringer til de enkelte ergoterapeuter, der er til stede på testenheden. De er derfor ansvarlige for hver deres podningsopgaver.

Podningen af borgere i eget hjem eller på plejecentre foregår typisk gnidningsfrit, men ergoterapeuterne trækker på deres erfaring med at arbejde med borgere med neurologiske udfordringer.

- En af de første gange, jeg skulle ud til en podning, var ved en borger med demens, og jeg var lidt i tvivl om, hvordan vedkommende ville håndtere, at jeg kom med mundbind, briller og andre værnemidler, der gjorde det svært at skabe en tryg relation. Jeg gik pædagogisk til værks med at fortælle, hvad der skulle ske, hvortil borgeren afbrød mig og sagde: ”Så kom dog i gang”, siger Heidi Neumann med et smil.

- Det handler i virkeligheden bare om at møde borgerne, hvor de er, som vi også gør i vores vanlige arbejde, tilføjer hun.

Ikke noget, der fylder

Hvis borgerne er særligt sårbare eller utrygge ved situationen, kan ergoterapeuterne tilkalde kommunens udkørende sundhedspersonale til at støtte under podningen. Bor borgeren på et plejecenter, kan de få en ansat på plejecenteret med ind til borgeren. 

-  Det kan være en hjælp ved borgere, der har svært ved at samarbejde om at åbne munden f.eks., fortæller Maria Hundebøll.

Ergoterapeuterne har dog endnu ikke oplevet, at det ikke kunne lade sig gøre at gennemføre en podning.

- Borgerne kan godt være forvirrede over, hvorfor man gør det, og hvad der sker, men mit indtryk er, at det ikke er noget, der ”fylder” for dem, fordi processen er overstået inden for fem minutter, tilføjer Maria Hundebøll.

Typisk stiller borgere spørgsmål som: Hvornår får jeg svar? Hvad sker der, hvis jeg testes positiv? Er der noget medicin, jeg kan få, hvis jeg testes positiv? Men her henviser ergoterapeuterne til egen læge.

- Vi får ikke oplysninger om, hvorvidt borgerne testes positive, og vi skal heller ikke foretage kliniske vurderinger ligesom akutteamet i regionen. Men vi har skullet samarbejde med ambulanceberedskabet et par gange, hvor de f.eks. laver en klinisk vurdering, før eller efter vi poder, fortæller Anne Bystrup.

Fremtiden

Når projektet slutter 1. juni, vil der bl.a. blive evalueret på, om der reelt er brug for supplerende testenheder til regionens akutteam, om indsatsen skal forøges eller formindskes i Odense Kommune og lignende.

Som det ser ud nu, er antallet af opgaver til de tre ergoterapeuter ikke overvældende, men der er nok at se til.

- Det højeste antal opgaver, vi sammenlagt har fået ind på en dag, er otte, og det var heldigvis en dag, hvor vi var to på arbejde. Men der er også dage, hvor vi kun har fået tre podningsopgaver ind, fortæller Maria Hundebøll.

Men selvom selve podningen ikke tager lang tid, går der alligevel en del tid både før og efter.

- Vi skal transportere os til borgernes hjem eller plejecentre, hvilket i sig selv kan tage tid, og skal vi pode på et plejecenter, kan der gå en del tid med at finde frem til en leder, med at tilkalde personale, der skal assistere podningen, eller bare med at finde den rigtige dør at gå ind af, siger Anne Bystrup.

Heidi Neumann tilføjer:

- Og når man samtidig skal følge proceduren med af- og påtagning af værnemidler og forsøge at skabe en tryg relation til borgeren, kan man hurtigt komme til at bruge meget tid på en opgave.

Ergoterapeuterne er spændte på, hvor meget de kommer til at mærke den gradvise genåbning af Danmark i deres podningsarbejde.  

- Man kunne forestille sig, at nu hvor samfundet begynder at åbne mere, bliver der flere, der skal podes. Om indsatsen skal fortsætte, om flere kommuner skal have lignende indsatser, eller om indsatsen skal optimeres, handler om, hvordan corona-situationen udvikler sig, siger Maria Hundebøll.