8. feb 2021 KL 8:15

En hjælpende hånd

Erfarne studerende på ergoterapeutuddannelsen i Aarhus har etableret en mentorordning for alle nye studerende for at forebygge mistrivsel og støtte dem både fagligt og socialt.
Skribent: 
Joachim Voss
Foto: 
Hans Christian Jacobsen

VIA University College i Aarhus ligger denne eftermiddag næsten øde hen. Normalt har mange hundrede studerende fra forskellige sundhedsuddannelser — herunder ergoterapeutuddannelsen — deres daglige gang her, men corona har begrænset det fysiske fremmøde.

Corona til trods er de ergoterapeutstuderende i fuld gang — blandt andre Nanna Juliane Gadegaard, der går på 2. semester. Men da pandemien i marts lukkede Danmark, var hun både helt grøn studerende og ny beboer i Aarhus, hvor hun ikke kendte ret mange.

— Jeg nåede at være i skole i en måned, og så blev vi sendt hjem. Det var hårdt, for vi havde ikke noget med klassen at gøre. Vi nåede lige at lære vores studiegruppe at kende, og så var det hver til sit. Det var trist, siger Nanna Juliane Gadegaard.

Den i dag 22-årige studerende kunne dog trøste sig med, at der var hjælp at hente, fordi tre ældre studerende kort inden nedlukningen havde sat en mentorordning i værk. En ordning, som for alvor kom i gang efter sommerferien, og som alle nye studerende opfordres til at bruge.

Relationer på tværs af semestre

Nye studerende bliver sammen med deres studiegruppe, som består af tre-fire studerende, tildelt en mentor — en erfaren studerende fra 4.-7. semester. Mentoren følger sine mentees på de to første semestre og skal hjælpe dem med at falde godt til på studiet.

Bag mentorordningen står de tre ergoterapeutstuderende Pernille Abildgaard Kristensen, Oliver Boysen og Jakob Mortensen, som i fællesskab har udviklet og etableret ordningen. Formålet med ordningen er klar: At styrke trivslen hos de studerende på første- og andet semester samt skabe sociale relationer på tværs af semestrene.

Idéen til en mentorordning opstod ikke på grund af coronanedlukningen, men fordi Pernille Abildgaard Kristensen som formand for De Studerendes Råd blev opmærksom på, at der var mistrivsel på nogle af holdene.

— Jeg tænkte: Hvordan kan man som medstuderende gøre det lidt sjovere at gå på studiet, siger hun og forklarer, at hun sammen med Oliver og Jakob nåede frem til, at en mentorordning kunne være en god idé, fordi mentorerne selv har prøvet at stå i samme situation som de nye studerende.

— Vi mente, at det kunne give noget andet, end hvis det var en underviser eller studievejleder, siger Pernille Abildgaard Kristensen.

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus ønsker aktivt at mindske mistrivsel og skabe ”sammenhæng på tværs af uddannelsen”, og derfor har ledelsen bakket op om ordningen, fortæller uddannelsesleder Marianne Høllund:

— Unge mennesker kan nemt komme til at mistrives på studiet, hvis de ikke får et godt socialt studiemiljø. Gode sociale relationer er en rigtig stor del af det at have et tilfredsstillende studieliv, og det er særligt vigtigt på første studieår, siger Marianne Høllund.

Hun mener samtidig, at det er vigtigt at understøtte de studerendes drivkraft og innovationstrang ved at imødekomme deres løsningsforslag, og det glæder Pernille Abildgaard Kristensen, Oliver Boysen og Jakob Mortensen, for de ønsker netop at gøre en forskel for deres medstuderende.

— Jeg vil gerne undgå, at nogen føler sig alene på studiet. Man skal bestemt ikke føle, at man ikke har nogen at gå til. Vi er kommende ergoterapeuter, og vi vil så gerne hjælpe, hvor vi kan, siger Pernille Abildgaard Kristensen.

En at læne sig op ad

Denne stille gråvejrsdag på VIA har fagbladet Ergoterapeuten sat Nanna Juliane Gadegaard og hendes mentor, 23-årige Anne-Sofie Nielsen fra 7. semester, stævne for at høre om deres erfaringer med mentorordningen.

I begyndelsen mødtes de sammen med de to øvrige mentees i studiegruppen på grund af corona digitalt, men i november valgte de at mødes fysisk.

På møderne taler de om stort og småt. Om trivsel på såvel studiet som på hjemmefronten, og de nye studerende får gode råd til afleveringer og anbefalinger af valgfag, kurser og praktik. Både Nanna Juliane Gadegaard og Anne-Sofie Nielsen mener, at ordningen er nødvendig, fordi det kan være overvældende at begynde på en videregående uddannelse.

— Det er hårdt på andet semester med bl.a. anatomi og meget læsning. Men så hjælper det at høre fra Anne-Sofie, at vi ikke behøver at kunne det hele udenad, siger Nanna Juliane Gadegaard og tilføjer:

— Det er dejligt at have et forbillede og kunne se, at man nok skal komme ud på den anden side.

For Anne-Sofie Nielsen har det også betydning, at hun som mentor kan give erfaringer videre.

— Jeg brænder meget for det, og jeg vil så gerne have, at de får en fed start. Det er med til at udvikle mig både som terapeut, men også som person, at jeg er et forbillede, siger Anne-Sofie Nielsen, der især forsøger at give ét bestemt budskab videre:

— Det er ikke liv eller død, om man er mega god til det hele. Det skal nok gå.

Omsorg naturligt for ergoterapeuter

Anne-Sofie Nielsen har selv oplevet, hvor svært det kan være at være helt ny på ergoterapeutuddannelsen. Efter andet semester skiftede hun fra uddannelsen i Holstebro til den i Aarhus, hvor alt lige fra byen og skolen til måden, opgaver afleveres på, var nyt. En mentor kunne have gjort overgangen mere gnidningsfri, mener hun.

— Hvis jeg havde haft en mentor, kunne jeg have brugt min energi på at indgå i et socialt fællesskab. Det ville have gjort en kæmpe forskel for mig, for der var alt for meget nyt på én gang, siger Anne-Sofie Nielsen, der nu er mentor for to studiegrupper.

At det netop er de ergoterapeutstuderende, der driver mentorordningen, giver god mening, for omsorgsgenet ligger dybt i en ergoterapeut, mener de ergoterapeutstuderende.

— Det ligger i vores uddannelse, at vi både skal kunne tage imod og give omsorg. Hvis ikke man giver lidt af sig selv, får man ikke noget igen, siger Anne-Sofie Nielsen.

Til februar begynder Nanna Juliane Gadegaard på tredje semester, mens Anne-Sofie Nielsen til den tid vil være færdiguddannet. Alligevel vil mentor og mentee holde kontakten.

Læs også guiden: Kom godt fra studiestart i Ergoterapeuten.

Retningslinjer for mentorordningen

  • Mentorer går på 4.-7. semester. Mentees går på 1.-2. semester. Fra 3. semester kan studerende søge om at blive mentor.
  • En mentor får ansvar for en studiegruppe på 3-5 studerende.
  • En mentor er frivillig og har tavshedspligt.
  • Mentoren forpligter sig til at være en del af ordningen i et studieår, dvs. to semestre.
  • Mentoren skal arrangere mindst ét møde om måneden. Desuden skal mentoren sørge for at holde kontakt til sine mentees.
  • Inden de går i gang, får mentorerne et kursus.