2. maj 2017 KL 9:00

De første kandidater i ergoterapi: Her er de i dag

Det er et år siden, at det første hold kandidater i ergoterapi sprang ud på SDU. Men hvordan er det så gået dem? Klik dig ind på klassebilledet i artiklen.
Skribent: 
Trine Vu
Foto: 
Jens Wognsen

 

Læs mere om kandidaterne under billedet

Sally Ellen Wulff Jørgensen

31 år. Uddannet ergoterapeut i 2011.

Efter kandidatuddannelsen ansat i et vikariat som midlertidig adjunkt på University College Syddanmark – Campus Esbjerg, hvor hun ud over selve undervisningen er med i et udviklingsarbejde med blandt andet nye semesterbeskrivelser.

Før kandidatuddannelsen arbejdede hun som ergoterapeut i Akutpsykiatrien i Kolding.

- Kandidatuddannelsen har givet mig en større forståelse af, hvor vi skal hen med ergoterapien, f.eks. hvor vigtigt det er med en evidensbaseret praksis. Samtidig havde vi undervisning sammen med sygeplejersker og jordemødre, og det var lærerigt, fordi man var nødt til at forklare og fortælle om sit fag på en anden måde end ellers.

Sofie Tran

29 år. Uddannet ergoterapeut i 2014. Gik direkte videre fra bachelor til kandidatuddannelsen.

Siden 1. september 2016 ansat i en midlertidig projektstilling på Lions Kollegiet under Center for Erhvervet Hjerneskade, Københavns Kommune. Stillingen er foreløbig forlænget til og med juni 2017. Projekterne handler om velfærdsteknologi.

- Jeg arbejder ikke som almindelig ergoterapeut i den her stilling, men bruger alt det, jeg lærte på kandidatuddannelsen, især projektleder-delen og velfærdsteknologi-modulet, bl.a. VTV – et velfærdsteknologisk evalueringsredskab, som jeg bruger rigtig meget. Jeg arbejder tæt sammen med hele terapiholdet og den ledende terapeut på stedet.

- Jeg har ingen egentlig erfaring som almindelig ergoterapeut, fordi jeg gik direkte fra bachelor til kandidat. Alligevel synes jeg godt, jeg kan sige, at kandidatuddannelsen har givet mig en stærkere grobund. Jeg er blevet stærkere på de ergoterapeutiske værdier og antagelser og føler, at jeg er blevet en bedre ergoterapeut, selv om det måske lyder lidt sjovt, når man ikke har haft et ergoterapeut-arbejde. Samtidig har kandidatuddannelsen givet mig redskaberne til at se, hvor man kan bevæge sig hen som ergoterapeut…, hvor forskellige steder man faktisk kan arbejde.

- Jeg arbejder bl.a. med et forflytningsteknologi-projekt, hvor vi arbejder med vend let’er, spiseteknologi og vaske-tørre-toiletter. Vi har fået implementeret vend let’er og er nu i gang med at implementere spiserobotter.

- Jeg arbejder også med et internt projekt om et teknologisk badeværelse. Det bliver ikke rigtig brugt af beboerne, og min opgave er at finde ud af, hvorfor det ikke bliver brugt og hvad vi kan gøre for at få det i brug.

- Jeg arbejder også med implementeringen af et velfærdsteknologisk CV. Det er et screeningsredskab, hvor al velfærdsteknologi samles i ét dokument, så det bliver mere overskueligt at matche brugernes behov for f.eks. robotstøvsugere, ipads osv.

- Jeg er lige begyndt på et projekt med en robotarm, vi er i afprøvningsfasen.

Mette Falk Brekke

42 år. Uddannet ergoterapeut i 2000.

Fik efter kandidatuddannelsen job som adjunkt på Ergoterapeutuddannelsen på University College Sjælland, hvor hun underviser på både grunduddannelsen og på efter- og videreuddannelsen. Desuden er hun involveret i forskning og udvikling.

Før var hun ansat som specialeansvarlig ergoterapeut på Næstved Sygehus.

- Jeg bruger det, jeg lærte på kandidatuddannelsen, hver eneste dag, Det gælder den helt konkrete viden, men samtidig har jeg også fået en mere kritisk tilgang til faget og en ny forståelse af, hvor vigtigt det er at opsøge viden for at kunne blive ved med at styrke og udvikle vores indsatser – og ikke mindst at kunne dokumentere relevansen af vores indsatser.

- Aktivitetsvidenskab var en helt ny verden for mig, og det har givet mig en større forståelse af selve faget.

Jeg bruger det, jeg lærte på kandidatuddannelsen, hver eneste dag, Det gælder den helt konkrete viden, men samtidig har jeg også fået en mere kritisk tilgang til faget og en ny forståelse af, hvor vigtigt det er at opsøge viden for at kunne blive ved med at styrke og udvikle vores indsatser – og ikke mindst at kunne dokumentere relevansen af vores indsatser.Mette Falk Brekke

4: Sanjitha Perathepan

28 år. Uddannet ergoterapeut i 2013. Er pt på barselsorlov fra et nyt job som ergoterapeut i Terapien på Sygehus Lillebælt. Hun blev ansat i stillingen tre måneder før, hun gik på orlov og begynder på arbejde igen til september 2017.

Er ansat som basisergoterapeut, men kommer også til at arbejde med bl.a. kvalitetsudvikling.

Arbejdede inden kandidatuddannelsen på Holstebro Sygehus, Ortopædkirurgisk Afdeling.

- Jeg håber, at jeg i det nye job kommer til at arbejde rigtig meget med udvikling og projekter. På kandidatuddannelsen gik vi virkelig i dybden med f.eks. aktivitetsbegrebet, og det giver et andet perspektiv på basisopgaverne, fordi man forstår sit fag på en dybere måde.

Sandra Dupont

30 år. Uddannet ergoterapeut i 2011.

Har været på barsel, siden hun dimitterede som kandidat. Begynder 15. juni i nyt job som udviklingsergoterapeut på neurorehabiliteringsafdelingen på Svendborg Sygehus, hvor de arbejder med længe rehabiliteringsforløb.

Før kandidatuddannelsen arbejdede hun i vikariater på rehabiliteringsafdelingen på Odense Universitetshospital.

- Jeg skal arbejde med både forskning og visitation og i samarbejde med en udviklingssygeplejerske også undervise medarbejdere. Afdelingen er en slags forsøgsafdeling for tværfagligt samarbejde, og en del af min opgave bliver at understøtte medarbejderne i deres egen faglighed i det tværfaglige samarbejde. Det er en arbejdsform, der måske bliver implementeret på Nyt OUH på den måde, at man ansætter terapeuter ude på de forskellige afdelinger i stedet for at samle dem i deres egen afdeling.

Steen Gottlieb

30 år. Uddannet ergoterapeut i 2013.

Arbejder ligesom før kandidatuddannelsen som basis-ergoterapeut på Plejecenter Digterparken i Grenaa, men har fået nye opgaver og er blevet tovholder på fem forskellige projekter inden for rehabilitering og flytning.

- I de nye opgaver bruger jeg især det, vi på kandidatuddannelsen lærte om projektledelse. Derudover reflekterer jeg i dag væsentligt mere over mit fag. Jeg er blevet mere kritisk, og det er blevet naturligt for mig at søge og bruge ny viden i mit arbejde. F.eks. har jeg fået en dybere forståelse af de retningslinjer, vi arbejder med.

I de nye opgaver bruger jeg især det, vi på kandidatuddannelsen lærte om projektledelse. Derudover reflekterer jeg i dag væsentligt mere over mit fag. Jeg er blevet mere kritisk, og det er blevet naturligt for mig at søge og bruge ny viden i mit arbejde. F.eks. har jeg fået en dybere forståelse af de retningslinjer, vi arbejder med.Steen Gottlieb

Ditte Kruse Gyldhof

33 år. Uddannet ergoterapeut i 2010.

På barselsorlov indtil medio september. Søger nyt job efter barsel.

Er desuden ved at lægge sidste hånd på en forskningsartikel på baggrund af sit speciale fra kandidatuddannelsen.

Før kandidatuddannelsen var hun børneergoterapeut på Hvidovre Hospital.

- Kandidaten har givet mig en større forståelse for forskningen, som er min store interesse. Jeg kan bedre vurdere forskningen kritisk og se, hvordan man kan omsætte og bruge forskningsviden i praksis. Samtidig har jeg fået blod på tanden i forhold til, at der mangler endnu mere forskning i ergoterapi.

Pia Maria Ilvig

28 år. Uddannet ergoterapeut i 2014.

Arbejder i en kombinationsstilling som basis- og udviklingsterapeut i en genoptræningsenhed i Hvidovre Kommune.

Før kandidatuddannelsen: Basisergoterapeut på Frederiksberg Hospital på apopleksiafdelingen.

- Jeg er nok blevet den, der siger: Ja, det lyder meget godt, men hvad siger forskningen. Jeg har altid været nysgerrig, men hvor jeg tidligere spurgte andre, hvorfor vi gjorde tingene på en bestemt måde og ofte fik svaret: Fordi det plejer vi…, så har jeg nu fået redskaberne til selv at stille min nysgerrighed ved at gå ud og opsøge viden og være mere kritisk. Det gælder f.eks. behandlingsmetoder, hvor jeg kunne tænke mig at undersøge, om vi gør det, der er mest evidens for. Jeg har også søgt viden om brugen af Kinesio-tape - om hvorvidt det har en effekt på smerter og ødemer.

Henrik Hansen

52 år. Uddannet ergoterapeut i 1991.

Lektor på ergoterapeutuddannelsen på Professionshøjskolen Metropol siden 2010. Arbejdede samtidig med, at han tog kandidatuddannelsen.

- Jeg er blevet endnu gladere for mit fag, end jeg var i forvejen. Jo mere man dykker ned i sit fag, og jo mere man forstår det, jo gladere bliver man for det. Det er i hvert fald min oplevelse, siger han.

- Der er ikke sket en stor revolution i forhold til tidligere, men jeg har kvalificeret mig til at løfte nogle flere og anderledes opgaver, og så har jeg fået et hel masse viden, som jeg giver videre til de studerende på grunduddannelsen. F.eks. er vi som noget nyt begyndt at undervise i aktivitetsvidenskab, og jeg har også inddraget ValMO-modellen i undervisningen, fortæller Henrik Hansen.

Han forklarer, at ValMO-modellen bygger på teorier om meningsskabende værdier og er en model, der gør det muligt at analysere, hvilke drivkræfter, der er afgørende for folks handlinger.

- Min kollega Anne-Le Morville og jeg har i den forbindelse taget initiativ til at få oversat ValMO-modellen til dansk. Tidligere har den kun eksisteret på svensk, tilføjer Henrik Hansen.

Kandidatuddannelsen har dog også på det mere personlige plan gjort en forskel for den garvede lektor:

- Jeg er blevet endnu gladere for mit fag, end jeg var i forvejen. Jo mere man dykker ned i sit fag, og jo mere man forstår det, jo gladere bliver man for det. Det er i hvert fald min oplevelse, siger han.

Tove Morthorst Jørgensen

51 år. Uddannet ergoterapeut januar 2011

Fik efter sin kandidat i oktober 2016 job som rehabiliterende ergoterapeut i Landsbyen Møllevang for demente i Randers Kommune.

Før kandidatuddannelsen arbejdede hun i Silkeborg Kommune som hjemmevejleder for senhjerneskadede.

- Jeg har fået en stærkere identitet som ergoterapeut i det daglige. Jeg er mere sikker, når jeg fortæller andre, hvad jeg laver. Min opgave er at facilitere en ny kultur, og det er svært at sige præcis, hvad jeg bruger fra uddannelsen. Jeg har måske mere fokus på aktiviteter, end jeg havde tidligere - hvad det egentlig ér og om det virker. Det er i hvert fald noget af det, vi har lært en del om på kandidaten. Jeg kunne godt tænke mig at bruge forskningen mere aktivt, finde noget forskning, der viser, hvilke metoder, der virker bedst. Jeg ønsker at bruge det mere – søge mere viden.

Ricky Strøm

35 år. Uddannet ergoterapeut i februar 2014.

Siden september 2016 ansat som ergoterapeut i hjemmeplejen i Aarhus Kommune i nyoprettet stilling, hvor han bl.a. er supervisor for SOSU-assistenter.

- Jeg mærker især forskellen i forhold til mine kollegaer. I dag er det ofte mig, de går til, hvis der er noget, de er i tvivl om, fordi jeg ved, hvor jeg kan finde svar på det meste, og jeg har lært at tolke love og regler. Det kan f.eks. være i forhold til forståelsen af retningslinjer, eller hvilke regler, der gælder for arbejdet i et andet menneskes hjem.

Heidi Neumann Jensen

29 år. Uddannet ergoterapeut i januar 2011.

Gik på barsel kort efter kandidateksamen og vender 1. oktober 2017 tilbage til et job på Odense Universitetshospital (OUH), Geriatrisk Afdeling. Før hun gik på barsel, arbejdede hun på Infektionsmedicinsk Afdeling, OUH.

- Jeg er blevet mere bevidst om den kvalitet, vi leverer og mere nysgerrig på at undersøge, om der er evidens for det, vi gør. Jeg håber at få lov til at bruge det, jeg har lært, selv om der ikke er mange ressourcer. Min leder har i hvert fald fokus på, at jeg skal inddrage min kandidat-uddannelse i arbejdet i form af noget kvalitetsarbejde og litteraturgennemgang.

- For mig er det økonomisk set en ulempe at have taget kandidatuddannelsen, fordi jeg får nulstillet mine kompetencer, fordi jeg kommer over på en anden lønskala som kandidat. Man kan sige, at jeg er havnet mellem to stole.

Anne Christine Lindstrøm Svendsen

30 år. Uddannet ergoterapeut i 2010.

Arbejder som adjunkt på ergoterapeutuddannelsen på University College Sjælland (og deler i øvrigt kontor med Mette Falk Brekke.)

Før og under kandidatuddannelsen arbejdede hun på et kommunalt genoptræningscenter samt som timelærer på Ergoterapeutuddannelsen på Metropol.

Grundlæggende er jeg blevet mere glad for mit fag. Det har været virkelig givende for mig at få lov at færdes i et miljø fuld af ildsjæle – et miljø, hvor folk lever og ånder for det her fag.Anne Christine Lindstrøm Svendsen

- Jeg bruger min nye viden hver eneste dag bl.a. til min undervisning i ergoterapi. Derudover har jeg fået viden om forskellige forskningsmetoder, som jeg bl.a. bruger, når jeg vejleder bachelorstuderende.

- Grundlæggende er jeg blevet mere glad for mit fag. Det har været virkelig givende for mig at få lov at færdes i et miljø fuld af ildsjæle – et miljø, hvor folk lever og ånder for det her fag.

Sandra Svendsen

31 år. Uddannet ergoterapeut i 2012.

Har siden hun blev kandidat boet i Ho Chi Minh City i Vietnam, hvor hun arbejder som ergoterapeut i International Center for Cognitive Development (ICCD) i et tværfagligt team med bl.a. psykologer og talepædagoger fra flere nationaliteter.

Hun arbejder primært med børn, f.eks. fra internationale skoler, og det gælder især vurderinger og træning af fin- og grovmotorik, børn med sensoriske problematikker, børn med autisme.

Arbejdede inden kandidatuddannelsen som ergoterapeut på Rehabiliteringscenteret i Rødovre Kommune.

- Kandidatuddannelsen har været med til, at ”omforme" mig som ergoterapeut. Jeg er blevet meget mere kritisk i mit arbejde, bl.a. overfor hvilke metoder jeg vælger at bruge. Og nogle gange kan det være svært at lade være med ikke at tænke i visioner, mål og milepælsplaner. Jeg former også selv hvordan jeg arbejder, og det er en læringsproces, hvor jeg udvikler mig hele tiden. Jeg skaber selv mine retningslinjer for, hvordan jeg arbejder.

- Viden om ergoterapi er ikke udbredt her. Der bliver ikke uddannet ergoterapeuter i Vietnam, og jeg har længe været den eneste ergoterapeut, der arbejdede her i Ho Chi Minh City, dog er der en anden, der lige er flyttet tilbage, så nu er vi to.

Annette Wolters

44 år. Uddannet i 2008.

Underviser på ergoterapeutuddannelsen på University College Lillebælt.