- MinPlan skal ses som en hjælpende hånd i hverdagen, der gør patienterne til herre i eget liv. De vil forhåbentlig blive indlagt med tvang færre gange og overtage noget af ansvaret selv – netop ved at benytte de løsninger og strategier, der er indtastet på appen, siger Helle Nystrøm Svendsen. - MinPlan skal ses som en hjælpende hånd i hverdagen, der gør patienterne til herre i eget liv. De vil forhåbentlig blive indlagt med tvang færre gange og overtage noget af ansvaret selv – netop ved at benytte de løsninger og strategier, der er indtastet på appen, siger Helle Nystrøm Svendsen.
10. mar 2016 KL 11:46

App gør mere selvhjulpen

Et projekt på Psykiatrisk Afdeling i Odense skal undersøge, hvordan man via en app kan hjælpe patienterne med at mestre hverdagen bedre.
Skribent: 
Therese Larsen
Foto: 
Heidi Lundsgaard

Når psykiatriske patienter bliver udskrevet efter indlæggelse, kan det for nogle være svært at håndtere aktivitetsproblemer i hverdagen. Det kan være under indkøbsturen eller til sociale arrangementer, hvor angst og uro i kroppen kan opstå. Den udfordring arbejder man på at afhjælpe på Psykiatrisk Afdeling i Odense, hvor patienterne får et værktøj til at håndtere problemerne gennem hensigtsmæssige strategier og løsninger.  

Værktøjet hedder MinPlan. Det er en app, som netop nu bliver afprøvet blandt patienterne. Appen, der er udviklet som en elektronisk psykiatrisk kriseplan i samarbejde med fagfolk, har flere funktioner – dog vil der i dette projekt, Apps til hverdagen, være fokus på især to, forklarer Helle Nystrøm Svendsen, der er ergoterapeut og projektleder på projektet.

- MinPlan er en allerede udviklet app, der fungerer som en elektronisk kriseplan, og vi bruger de dele af appen, som er relevant for den enkelte patient. Vores fokus er aktivitetsproblemer og mestringsstrategier.

Under indlæggelsen præsenterer ergoterapeuterne patienterne for MinPlan på en iPad. Er patienterne interesserede, kan de underskrive en samtykkeerklæring og gratis downloade appen til egen telefon. 

Herefter hjælper ergoterapeuterne patienterne med at udfylde de to hovedfunktioner, Mine symptomer samt Strategier og Løsninger. Mine symptomer er de tegn, som opstår under et aktivitetsproblem.

- Et aktivitetsproblem kan for eksempel være, når en patient bliver urolig i kroppen, fordi han eller hun er sammen med andre mennesker. Eller hvis patienten får et angstanfald i supermarkedet. Disse problemer skrives ned under funktionen Mine symptomer, som så skal følges op af mestringsstrategier under funktionen Strategier og Løsninger, siger Helle Nystrøm Svendsen.

En mestringsstrategi kan for eksempel være at have en tangle i hånden, der er et redskab til koncentrationsbesvær og angst, eller at lytte til musik og lave afspændingsøvelser, forklarer hun og tilføjer, at appen også har en effekt under indlæggelse og ikke kun efter.

- Bare det at sidde sammen med ergoterapeuten og få talt om og skrevet ned med ord, hvilke problemer der opstår i hverdagen, og hvilke hensigtsmæssige strategier og løsninger der er hertil, har en terapeutisk virkning.

Ergoterapeuten - Fokus om velfærdsteknologi

Mere selvhjulpne

Projektet Apps til hverdagen er et monofagligt samarbejde mellem døgnpsykiatriens ergoterapeuter og Telepsykiatrisk Center i Odense. Tilknyttet projektet har Helle Nystrøm Svendsen nedsat en følgegruppe bestående af ergoterapeuter fra lokalpsykiatri, kommunalt socialpsykiatrisk og øvrige psykiatriske afdelinger i Region Syd samt andre interesserede.    

Det overordnede formål med MinPlan er at undersøge appen som behandlingsredskab. Dog er tanken ikke, at appen skal erstatte ambulant behandling eller indlæggelse, da patienterne stadig får tilbud om dette.

- MinPlan skal snarere ses som et supplement. Vi ønsker at undersøge, hvorvidt en app kan bruges som en hjælpende hånd i hverdagen, der i højere grad gør patienterne til herre i eget liv. De vil forhåbentlig blive indlagt med tvang færre gange og overtage noget af ansvaret selv – netop ved at benytte de løsninger og strategier, der er indtastet på appen, siger Helle Nystrøm Svendsen.

Hun tilføjer, at MinPlan også har en funktion, der hedder Netværk, hvor patienten kan registrere nummeret på for eksempel en støttekontaktperson, et familiemedlem eller en ven.

- Vi håber, at funktionerne kan være med til at guide patienten i den rigtige retning i stedet for at løse problemerne med uhensigtsmæssig adfærd såsom alkoholmisbrug eller selvskade. Og så er det jo ikke alle, der har den helt store lyst til at blive indlagt på psykiatrisk afdeling eller modtage ambulant behandling, siger Helle Nystrøm Svendsen, der påpeger, at man under indlæggelse oftest får et lavere funktionsniveau.

Ergoterapeuten - Telepsykiatri 

Færre patienter end forventet

Helle Nystrøm Svendsen er ikke i tvivl om, at MinPlan kan bruges som et redskab til at hjælpe patienterne til at få højere livskvalitet. Projektet løber indtil 31. maj i år. Fra projektets start estimerede man, at omkring 40 patienter skulle deltage og afprøve appen. Næsten halvvejs i projektet er der kun erfaringer på tre patienter.

- Intentionen var, at vi ville prøve appen og se effekten af den på så mange afdelinger som muligt, men vores estimater har været lidt for optimistiske, eller også har virkeligheden bare vist sig at være en anden, siger Helle Nystrøm. 

Det er blandt andet, hvis patienterne ikke har en smartphone, eller hvis de er for akut syge, at de ikke har kunnet deltage i projektet. Den sidste tid af projektet vil Helle Nystrøm Svendsen intensivere forløbet og sammen med ergoterapeuterne inddrage flere patienter.

Plads til forbedring

3. marts bliver der holdt et netværksmøde for ergoterapeuter i hele Region Syd, hvor Helle Nystrøm Svendsen skal holde et oplæg omkring projektet og hvilke erfaringer, der er blevet gjort. Her vil der blandt andet blive kigget på appen som værktøj og på projektet som helhed.

- Vi vil i evalueringen fokusere på, hvad ergoterapeuterne synes om det her nye redskab. Og så skal vi kigge på, om de har været klædt godt nok på til at benytte appen. Derudover har vi udarbejdet en kort evaluering med syv spørgsmål, som skal udfyldes af patienten ved projektets afslutning, siger Helle Nystrøm Svendsen.

Hun nævner blandt andet, at ergoterapeuterne i projektet allerede nu finder MinPlan mangelfuld. Appens alarmfunktion, der skal minde patienterne om aftaler og medicin, er ikke insisterende nok, og man skal generelt bruge for mange klik til at navigere imellem appens forskellige funktioner.

- Det har været svært at finde en app, som passede til så forskellige patientgrupper. Patienterne har forskellige aldersgrupper samt vidt forskellige lidelser – nogle er akut syge, mens andre er i en mere stabil periode – så det er utopi at finde en app, der passer til alles behov.

Af samme grund har Helle Nystrøm Svendsen løbende været i kontakt med udvikleren af MinPlan, som også ønsker at optimere appen. Udvikleren laver derfor interviewrunder med både fagfolk og patienter i forhold til, hvordan den kan gøres endnu bedre.

Reportage fra en loftlift - Tag hænderne på ryggen 

Succes med tidligere projekt

Det er ikke første gang, Helle Nystrøm Svendsen samarbejder med Telepsykiatrisk Center. I januar 2014 satte hun ’Støtte til overgangen’ i søen, som gav patienter med spiseforstyrrelser over 20 år tilbuddet om to ugentlige samtaler via en videoforbindelse i eget hjem i en periode på 10 uger.

Samtalerne begyndte umiddelbart efter, at patienterne blev udskrevet, da det for mange kan være svært at genfinde de sunde vaner og undgå genindlæggelser, når man kommer tilbage til hverdagen.

Projektet er i dag blevet implementeret og kommer i drift per 1. marts i år.

- At ’Støtte til overgangen’ blev taget så godt imod og endte med at være en succes, har givet mig mod på mere. Jeg håber, det samme vil ske for MinPlan, men det kræver, at vi får fat på folk længere ude i social- og lokalpsykiatrien og samarbejder med dem, således at de følger op på, om patienterne rent faktisk benytter appen aktivt, siger Helle Nystrøm Svendsen.

Hun håber, at velfærdsteknologi generelt vil blive mere udbredt herhjemme

- Når man finder velfærdsteknologi, som virker, er det ærgerligt ikke at prøve det af. Derfor var det så dejligt, at min leder sagde god for projektet og lod mig frikøbe til det, så Apps til hverdagen blev en realitet. Ergoterapi handler jo meget om muliggørelse.

Telepsykiatrisk Center

  • Telepsykiatrisk Center er omdrejningspunktet for Region Syddanmarks arbejde med telepsykiatri. Centeret er en klinisk afdeling i Psykiatrien i Region Syddanmark og er samtidig et kompetencecenter for telepsykiatri både regionalt og nationalt. Telepsykiatrisk Center huser Danmarks første telepsykiatriske forskningsenhed og klinikken Internetpsykiatrien.

Apps til hverdagen

  • Formålet er at undersøge, om 1-2 specifikke apps er brugbare redskaber i det ergoterapeutiske arbejde på 6 døgnafsnit. Samt hvorvidt og hvordan apps kan inddrages aktivt i at understøtte patienter i at mestre eget liv både under og efter indlæggelse.

MinPlan

  • Er en app udviklet til at mestre livet både under og efter indlæggelse for psykiatriske patienter
  • Er udviklet til både iPad, iPhone og android
  • Bliver afprøvet blandt Psykiatrihusets patienter
  • På appen kan man skrive sine aktivitetsproblemer ned samt mestringsstrategier til at løse dem
  • Derudover har appen en alarmfunktion, der kan minde patienterne om aftaler eller medicin
  • Patienten kan også tilføje billeder og musik til appen
  • Indeholder også vejvisning til nærmeste psykiatriske skadestuer i Danmark samt kontaktoplysninger til Børnetelefonen og Livslinien

Læs mere