20. maj 2019 KL 12:31

AMPS-projekt får Bachelor-prisen 2019

Vinderne af dette forårs bachelorpris har undersøgt AMPS’ evne til at forudsige patienters behov for støtte. I dag 20. maj overrakte formand Tina Nør Langager dem prisen på Ergoterapeutforeningens temadag om hjælpemidler.
Skribent: 
Anni M. Wiecka
Foto: 
Anni M. Wiecka

- Det er jo helt vildt. Da vi fik det at vide, troede vi ikke på det, siger 24-årige Cecilie Hildebrandt, Pia Thomsen og Mie Kildegaard nærmest i kor.

I dag den 20. maj fik de tre kvinder fra Københavns Professionshøjskole overrakt Bachelorprisen 2019 for deres fælles bachelorprojekt med titlen ”AMPS’ evne til at prædikere en patients støttebehov”. Et projekt, der kaster et kritisk blik på AMPS i forhold til at vurdere en apopleksipatients støttebehov.

Fordi så mange ergoterapeuter bruger AMPS, er det vigtigt, at man er bevidst om, hvad redskabet kan og ikke kan, mener de tre studerende.

AMPS og det reelle støttebehov

Bachelorprojektet undersøger, hvorvidt det støttebehov, som en apopleksipatient via AMPS vurderes at have behov for, stemmer overens med det reelle støttebehov, som fremgår af patientens genoptræningsplan.

De tre kvinder var enige om, at de ville arbejde med neurologi i deres bachelorprojekt, og de spurgte ergoterapeuterne på Glostrup Hospital, hvilke problemstillinger de stod med i praksis.

- Ergoterapeuterne bruger AMPS meget i praksis, men de var faktisk i tvivl om, i hvor høj grad AMPS reelt kunne bruges til at vurdere apopleksipatienters støttebehov, og det kunne vi hjælpe dem med at undersøge via vores projekt, siger 23-årige Mie Kildegaard.

De tre studerende indhentede materiale fra apopleksirehabiliteringsafsnit på både Bispebjerg og Glostrup Hospital. Deres analyse af dataene viste, at der var en overensstemmelse på 79 procent mellem det vurderede støttebehov på baggrund af AMPS og patienternes genoptræningsplan. Statistisk set kategoriseres en overensstemmelse på 79 procent som ”utilstrækkelig overensstemmelse”, og de tre studerende kunne dermed bekræfte hospitalsergoterapeuternes mistanke om, at en AMPS-undersøgelse ikke er tilstrækkelig til at vurdere apopleksipatienternes støttebehov.

Et pilotprojekt   

Inden de nåede så langt, havde der dog været flere forhindringer i projektet. Bl.a. måtte de på grund af persondataregler og deadline på bachelorprojektet, nøjes med en mindre stikprøve end planlagt.

- Vi havde ikke ret til at bruge de to hospitalers informationer på tidligere apopleksipatienters AMPS-tests uden en tilladelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed, og det kunne tage op til et år at få den tilladelse, fortæller 56-årige Pia Thomsen.

For at skaffe datamateriale blev de studerende derfor nødt til selv at gennemføre AMPS-tests på apopleksipatienter, der stadig var indlagt.

- Da der var et begrænset antal apopleksipatienter indlagt på det givne tidspunkt, fik vi en betydeligt mindre stikprøve, end planlagt, forklarer Mie Kildegaard.

På den baggrund besluttede de at kalde deres bachelorprojekt for et pilotprojekt, fordi det ville krævede mere data, end de kunne skaffe, med sikkerhed at konkludere på resultaterne.

Deres behandling af data og det nøje fokus på fejlkilder og mangler blev dog samtidig en del af begrundelsen for, at de vandt bachelorprisen.

- Censor fortalte os, at det faglige niveau i vores metodemæssige tilgang var højere end det, der normalt forventes af et bachelorprojekt, siger Cecilie Hildebrandt.

Fremtiden for projektet

- Det kommer i hvert fald på cv’et, siger Pia Thomsen med et smil, da de tre kvinder bliver spurgt, hvad de vil gøre med prisen.

De har alle fået arbejde umiddelbart efter, at de færdiggjorde deres uddannelse, og derfor arbejder de på nuværende tidspunkt ikke videre med projektet.

- Vi er dog enige om, at hvis der opstår en interesse udefra, så vil vi gerne arbejde videre med vores undersøgelser, netop fordi AMPS er så udbredt i den ergoterapeutiske praksis, siger Mie Kildegaard.

Med bachelorprisen i ryggen får de tre i det mindste lejlighed til at synliggøre resultaterne af deres undersøgelse.

- Min leder har bedt mig holde et oplæg om vores projekt for kollegaerne på min arbejdsplads, og Københavns Professionshøjskole har bakket meget op om, at vi deler vores fund med omverdenen, siger Cecilie Hildebrandt.

Deres undervisere har desuden opfordret dem til at skrive en forskningsartikel om deres undersøgelse samt at deltage i ENOTHE-kongressen i Athen til oktober.

- Det er af praktiske årsager ikke muligt for os at deltage i ENOTHE til oktober, men heldigvis bliver vores fund ikke mindre relevante af, at der går noget tid, siger Cecilie Hildebrandt.  

Prisvinderne håber, at deres undersøgelse vil blive fulgt op, så flere ergoterapeuter bliver bevidste om, at AMPS-redskabet også kan have begrænsninger.