9. apr 2018 KL 14:41

AMPS giver kvalitet og fælles sprog

En gruppe medarbejdere på Hammel Neurocenter har taget initiativ til et udviklingsprojekt, som har højnet kvaliteten i den ergoterapeutiske undersøgelse og givet fælles sprog blandt kollegerne.
Skribent: 
Gitte Rebsdorff
Foto: 
Helene Bagger

Nysgerrighed og et ønske om at gøre deres arbejde bedre fik i 2015 en lille gruppe medarbejdere på Hammel Neurocenter til at henvende sig til deres leder Jim Jensen. De mente, at man med fordel kunne undersøge flere af patienterne med AMPS.

AMPS er et redskab, der bruges til at vurdere kvaliteten af en persons udførelse af huslige og personlige dagligdagsaktiviteter. På Sensomotorisk Klinik, som er en af Hammel Neurocenters fire klinikker, blev dette redskab i forvejen brugt på 17 procent af patienterne.

- Ergoterapeuterne i klinikken mente, at vi skulle prøve at bruge AMPS noget mere og undersøge, hvilken betydning det kunne have. Jeg greb deres ide. Som leder og udviklingsterapeut er jeg interesseret i at lytte og bakke op om det engagement, der kommer fra mine medarbejdere, siger Jim Jensen.

Fra 40 til 265 patienter

Ved projektets start for ca. tre år siden, blev AMPS anvendt på 40 patienter. Halvandet år efter at medarbejderne præsenterede deres idé om at udbrede brugen af AMPS for Jim Jensen, blev det anvendt på 265 patienter eller 68 procent af patienterne.

- Det betyder, at den daglige samtale om patienters aktivitetsudførelse glider nemmere, fordi de fælles begreber gør det nemmere at kommunikere tydeligt om ergoterapi, også i samarbejde med andre faggrupper, siger Jim Jensen.

Men før man nåede så vidt, er der gået en lang proces. Kun halvdelen af ergoterapeuterne var uddannet til at udføre Assessment of Motor and Process Skills , AMPS. Men med en støtte fra Ergoterapeutforeningens Praksispulje på 90.825 kroner til AMPS-kurser, implementering og projektskrivning kunne ni ergoterapeuter komme på kursus i AMPS, så samtlige 18 medarbejdere var opdaterede på brugen af redskabet.

- Medarbejderne er fordelt på tre afsnit, men det var ikke svært at få dem engagerede, når alle fik den samme uddannelsesmæssige baggrund. Den fælles baggrund betyder, at der bliver et fælles sprog, og alle forstår, hvad man mener, når man udtrykker sig, fordi begrebsrammen er ens, fastslår Jim Jensen.

Hammel Neurocenter er et højtspecialiseret neurorehabiliteringshospital, som behandler voksne patienter med svære hjerneskader. Centret varetager endvidere regional rehabilitering af patienter med mere moderate følger.

Løb ind i dilemma

Dataindsamlingen for projektet med at udbrede brugen af AMPS gik i gang i februar 2016. Herefter blev der løbende taget målinger af, hvor mange AMPS-patientforløb, der blev gennemført. Målet var, at AMPS skulle bruges hos alle patienter. Hvis ikke det kunne lade sig gøre at bruge AMPS, blev det begrundet, forklarer Jim Jensen.

- Vi har haft en lille styregruppe bestående af de medarbejdere, der fik ideen, to specialeansvarlige og så mig som tovholder. Men selv om målet i projektet er indfriet, er resultatet ikke uden problemer, siger han, og forklarer:

- Dilemmaet er, at det tager lang tid at udføre en AMPS-undersøgelse, og den tid går fra patienten. Men vores håb er, at jo mere erfarne medarbejderne bliver i at udføre undersøgelsen, jo kortere tid vil det tage. Samtidig arbejder vi på at gøre test-remediet mere tilgængeligt, så undersøgelsen måske kan gøres hurtigere.

I gennemsnit tager det fire timer at udføre en AMPS-undersøgelse. Til gengæld hjælper resultatet af undersøgelsen ergoterapeuterne med at vælge fokusområder og udarbejde behandlingsplaner. Testen kan samtidig bruges til tværfaglig dokumentation.

Hammel Neurocenter har ansvaret for rehabilitering af patienter med erhvervet hjerneskade fra Vestdanmark, og Jim Jensen håber, at andre hospitaler vil kunne få glæde af udviklingsprojektet fra Hammel.

- Vores rapport beskriver anvendeligheden af AMPS på en række parametre, og jeg tror, at andre neurorehabiliteringsafsnit vil have interesse i at læse rapporten i forhold til at beslutte, hvilke redskaber de skal benytte. Hos os selv er engagementet stadig stort, selv om projektet er slut, siger Jim Jensen.

 

AMPS er et observationsredskab, som anvendes til at vurdere kvaliteten af personers udførelse af huslige og personlige dagligdagsaktiviteter. Kvaliteten af personens aktivitetsudførelse vurderes ved at måle på graden af fysisk anstrengelse, effektivitet, sikkerhed og selvstændighed i forhold til 16 motoriske og 20 procesmæssige færdigheder.

Målet med projektet på Hammel Neurocenter var at forbedre den ergoterapeutiske undersøgelse og dokumentation

  • At undersøge anvendeligheden af AMPS for eksempel i forhold til patientgruppen og tidsforbruget til AMPS.
  • At AMPS anvendes som standard i udredning af patienternes aktivitetsudførelse.
  • At ergoterapeuter har en fælles begrebsramme til beskrivelse af patienternes aktivitetsudførelse.
  • At forbedre ergoterapeutisk undersøgelse og dokumentation.
  • At data fra AMPS indgår i et forskningsprojekt inden for et par år.