4. jan 2021 KL 8:00

Aktions- forskning på plejehjem

Ergoterapeut, chefkonsulent og forsker Mette Andresen har i et projekt, der inkluderer alle lollandske plejehjem, skabt små forandringer med stor effekt for beboernes hverdagsliv og medarbejdernes arbejdsliv.
Skribent: 
Iben Danielsen
Foto: 
Claus Boesen

Det er på samme tid enkelt og indlysende - og dog er det første gang, at en forsker herhjemme har kastet sig over aktionsforskning i livet med demens og arbejdet med mennesker med demens på danske plejehjem.

Mette Andresen er efter næsten 30 år som ergoterapeut, med gerontologi og geriatri som hovedspor, ved at afslutte et forskningsprojekt baseret på det amerikanske koncept Nexus.

- Vi er naturligvis blevet forhindret og forsinket på grund af corona, men pilotprojektet blev afsluttet i 2019, og nu er jeg så småt i gang med at afslutte workshopforløb på de sidste af i alt 10 plejehjem på Lolland. Derefter skal resultaterne beskrives i en rapport og i artikler, siger Mette Andresen, ergoterapeut, chefkonsulent og forsker ved Professionshøjskolen Absalon i Næstved.

Mette Andresen fortæller, at hendes forskning viser, at der skal få ændringer, en kort opmærksomhed eller en ny tanke til for at ændre i hverdagslivet og i arbejdsmiljøet.

Meningsfuldt ældreliv

- Det kræver både workshops og opfølgning at ændre arbejdsgange og kultur på plejehjemmene. Men såvel ansatte som beboere har fået introduceret Nexus’ fem grundpiller, og metoden giver de ansatte tid til sammen at afprøve og implementere mere af det, der virker, samt at tilføre nyt. De langstrakte forløb, der finder sted over flere måneder, betyder, at de ansatte kan øve sig i f.eks. at være opmærksomme på at støtte beboerne socialt, at give dem oplevelsen af at have værdi som mennesker, og at sikre at hverdagen indeholder meningsfulde aktiviteter. Det er det, vi arbejder hen imod, forklarer Mette Andresen.

Hun er for nylig kommet hjem fra endnu en workshop, og eksemplerne på, hvordan de ansatte på de lollandske plejehjem oplever, at bittesmå ændringer har stor effekt, fylder hende med glæde, og hun giver et par eksempler:

En ansat oplevede, at en beboer, som ellers ikke længere var orienteret i tid og sted, var blevet mindre stresset og mindre trist, og nu kunne huske, hvilken dag og måned det var.

- Var det mon, fordi man havde givet ham ansvar for opslagstavlen i fællesområdet, og han på den måde havde fået en overskuelig opgave, som var meningsfuld for ham, spørger Mette Andresen retorisk og fortsætter med endnu et eksempel:

En anden ansat havde sammen med en beboer trænet toiletbesøg på den måde, at den ansatte tog sig en lille smule ekstra tid til at lade beboeren sætte sig og rejse sig i sit eget tempo. Resultatet var, at den ansatte kunne afbestille en toiletforhøjer, vedkommende havde bestilt. Og beboeren, som tidligere havde været ret passiv, var generelt mere fysisk aktiv i hverdagen.

Nexus inviterer til aktivitet

- Det er ikke raketvidenskab, men det gør det ikke mindre vigtigt at registrere de små ændringer, vi opnår med så få midler. En ansat fortalte, at en beboer med svær demens og diabetes ofte var udadreagerende, når hun skulle have sin injektion. En dag så den ansatte, hvor stressende situationen faktisk var for beboeren, og gav beboeren et stort og langt kram. Beboeren ”fastholdt” krammet længe og var derefter helt afslappet - og injektionen kunne gives uden uro og ængstelse hos beboeren. Sådan valgte den ansatte at imødegå stress i beboerens hverdag, andre vælger andre metoder. Men den ansatte oplevede det som en faglig sejr, siger Mette Andresen og forklarer om konceptet Nexus:

- Det handler om at invitere beboerne med på nye, men helt små aktiviteter. En beboer bryder sig ikke nødvendigvis om at få besked på, at han skal sætte sin tallerken i opvaskemaskinen, men hvis han inviteres til at hjælpe til og hjælpe andre, så serveres aktiviteten helt anderledes positivt. Amerikanske studier viser, at hvis du arbejder bevidst med det, så kan resultaterne måles i reduceret medicin, bedre søvn og mere appetit hos beboerne, siger Mette Andresen.

Hun forklarer, at konceptet bygger på fem grundpiller: Fysisk aktivitet, hjernegymnastik, social støtte, at dæmpe stress og meningsfuld aktivitet.

Mette Andresen begynder sin forskning og sine forberedelser til workshop-forløbene med daglange besøg på de enkelte plejehjem. Hun taler med medarbejdere og beboere, hun sidder med ved måltiderne og observerer aktiviteter og rutiner og fotograferer de fysiske rammer. Observationerne danner grundlag for de efterfølgende workshops, som så munder ud i de ændrede vaner på stedet.

Brug for mere stimuli

- Da jeg blev introduceret til Nexus, som praktiseres i stor stil i USA, faldt jeg for enkelheden i konceptet. Jeg tænkte, at det kunne være interessant at se resultaterne af Nexus i en dansk målestok, så jeg oversatte i 2018 konceptet til dansk kultur og kontekst, siger Mette Andresen og fortsætter:

- Jeg har fra begyndelsen været klar over, at vi i Danmark har været bagud i forskningen om ældre og demens. Så jeg inviterede mig selv til Californien, og flyttede ind på forskellige plejehjem for at samle data om deres hverdag. Her lærte jeg de fem grundpiller i Nexus rigtig godt at kende. Der dukker jo hele tiden nye teorier op, men det særlige ved denne tankegang er, at den er enkel, fleksibel og vidensbaseret.

Under sine forskningsstudier har Mette Andresen haft en række studerende tilknyttet, og det er der blevet flere bachelorprojekter ud af, som på den ene eller anden måde berører gerontologien og/eller geriatrien.

- Det er et spændende og aktuelt arbejdsfelt, siger Mette Andresen, der håber at flere studerende vil interessere sig for området.

På kongres i 2021

Mette Andresen er ved at afslutte sin forskning på plejehjemmene på Lolland og siger om resultaterne af arbejdet:

- Det er skønt, når ansatte, som i begyndelsen påpeger, at der i deres travle hverdag ikke er tid til at arbejde med nye tiltag på plejehjemmet, efterfølgende fortæller mig, at de oplever, at de har fået mere tid, fordi de nu involverer beboerne mere i hverdagen. Deres eget arbejdsliv er blevet mere meningsfuldt og beboernes generelle trivsel er øget - og det er jo dér, vi gerne vil hen, så vi kan sikre en værdig ældrepleje.

Og andre kommuner er nysgerrige efter at høre om arbejdet med Nexus-konceptet, og Mette Andresen skal i sommeren 2021 sammen med Lolland Kommune og de samarbejdende amerikanske forskere, som hun besøgte, og som har fulgt hendes forskning, fremlægge sin forskning på et symposium ved Nordisk Kongres i Gerontologi. Samtidig er hun ved at udarbejde et e-læringsforløb, som skal holde de ansatte på plejehjemmene opdateret med den nye arbejdsmetode.

Konceptet Nexus 

Nexus er et amerikansk koncept til arbejdet med demens og ældrepleje. Det bygger på fem grundpiller:

  • Fysisk aktivitet
  • Hjernegymnastik
  • Social støtte
  • Dæmpe stress
  • Meningsfuld aktivitet

Aktionsforskning

  • En handlingsrettet forskningsmetode, der baserer sig på et aktivt samarbejde mellem praktikere og forskere.