9. nov 2018 KL 11:31

Advokat for de mest udsatte

Ergoterapeut Thanh-Ha Høggaard rykker ud til nogle af de mest udsatte borgere, som ikke i forvejen er inde i det kommunale system. Selv om virkeligheden kan være barsk, er hun vild med sit job.
Skribent: 
Birgit Søes Rasmussen
Foto: 
Hans Christian Jakobsen

- Hvor er min pension, spørger 53-årige Bent Andersen utålmodigt med henvisning til den førtidspension, han håber, at Horsens Kommune vil bevilge ham.  

Ved siden af ham på bænken sidder ergoterapeut Thanh-Ha Høggaard. Som ansat i Støtte- Kontaktperson Teamet (SKP) i Horsens Kommune opsøger og hjælper hun nogle af de mest udsatte og dårligst fungerende borgere i kommunen. Dem, der ikke er registreret i det kommunale system, eller som måske har været det, men er røget ud igen.

Da Thanh-Ha Høggaard for et års tid siden mødte Bent Andersen, var han i en sørgelig forfatning. Hun var efter arbejdstid gået i Netto for at købe ind. Udenfor silede regnen ned, og en torden rullede over den mørke himmel. Pludselig stod en våd og forkommen mand foran hende og bad om hjælp. Han var fuld som en allike og snottet løb fra næsen. Nogle dage tidligere havde han set hende hos en kammerat, hvor han indimellem lånte en sofa at sove på. Thanh-Ha Høggaard havde besøgt kammeraten i embeds medfør, og Bent Andersen havde lagt mærke til hende og i sit stille sind besluttet, at hende turde han godt stole på.

Hurtig hjælp

- Hun er pivdygtig, gentager han flere gange denne dag, hvor de to mødes for at drøfte pensionssagen, som Thanh-Ha Høggaard er tovholder på i forhold til jobcenter og psykiatri, som også er inde over sagen.

Bent Andersen giver ikke meget for ”systemet”, men Thanh-Ha Høggaard har han kun ros til overs for.

- Det hele er gået i lort, sagde jeg til Thanh-Ha den dag i Netto. Jeg havde været hjemløs i flere år. Jeg sov rundt omkring hos kammerater eller i trappeopgange, og somme tider listede jeg mig ind i et kolonihavehus. Det var en ussel tilværelse. Men Thanh-Ha samlede mig op og fandt en lejlighed til mig, og kommunen hjalp med depositum og etableringsydelse. Ansøgningen gik igennem på kun én dag. Lejligheden er lille, men jeg bor pisseflot, fortæller en stolt Bent Andersen.

I 30-35 år har han med egne ord været misbruger af stort set alt, hvad der findes af rusmidler - både alkohol- og stoffer.

Sygdomsforståelse

Thanh-Ha Høggaards trænede øje spotter hurtigt, når en borger er påvirket.

- Som ergoterapeut bruger jeg min sygdomsforståelse. Jeg kan straks se, når Bent er påvirket af amfetamin. Så kan han være højt oppe, nærmest manisk, og så skal der ikke altid så meget til, før han tænder af og bliver meget vred. Det skal man kunne tage i det her job, hvor borgerne ofte har komplekse problemer at slås med: misbrug, psykisk sygdom eller hjemløshed - og somme tider hele paletten, fortæller Thanh-Ha Høggaard.

Til dagens møde er Bent Andersen dog glad og oplagt. Han mødes efter aftale med Thanh-Ha Høggaard på Kirkens Korshærs værested i centrum af Horsens. Her kommer han dagligt, og dukker han ikke op, har han aftalt med de ansatte, at de skal kontakte Thanh-Ha Høggaard. I så fald tager hun hen til hans lejlighed og undersøger, om han er o.k.

- Jeg går hele vejen for mine udsatte borgere. Jeg fungerer som deres advokat i forhold til de myndigheder, som de har behov for at komme i kontakt med. Jeg sørger også ofte for at bestille tid hos lægen til dem. Når Bent skal til lægen, sender jeg ham en sms dagen inden besøget og igen om morgenen på selve dagen for at minde ham om, at han har en tid. Jeg går også med ham derhen, ligesom jeg går med, når han skal til møde på jobcentret og i psykiatrien. Lige nu gælder det jobcentret, fordi de vil have Bent i arbejdsprøvning.

- Men det kan du ikke se dig selv i, siger hun henvendt til Bent Andersen.

- Nej, for jeg kan da ikke være bekendt over for en arbejdsgiver at møde beruset op. Og det er jeg 80 procent af tiden. Sådan er det jo, svarer han ærligt.

Også Thanh-Ha Høggaard spiller med åbne kort, forklarer hun. Både i forhold til borgerens behov og i forhold til systemets krav om f.eks. arbejdsprøvning som i Bent Andersens tilfælde. Begge parter skal vide, hvor hun står, så hun ikke kommer til at stå i et dilemma mellem de to parter.

Efter mødet hos Kirkens Korshær følges Thanh-Ha Høggaard og Bent Andersen ned ad en udvendig trappe og kommer forbi en gruppe besøgende, som står og ryger i gårdhaven.

- Hey, mister Hollywood, råber en af dem anerkendende til Bent Andersen, fordi han bliver fotograferet til Ergoterapeuten.

Klokken på Vor Frelsers Kirke lige over for værestedet slår tolv middag, og Thanh-Ha og Bent Andersen runder dagens møde af med et varmt håndtryk, mens en duft af biksemad slipper korshærskøkkenet, hvor Bent Andersen og andre af Horsens’ mest udsatte eksistenser samles om dagens ret.

Starter fra nul

- Jeg holder meget af mit arbejde. At de her mennesker er havnet i ulykkelige situationer handler først og fremmest om de omstændigheder, som de har været underlagt. Jeg har altid holdt mest af at arbejde med det psykiske i mennesket, men at jeg efter mange år inden for somatikken er endt på den hylde, som jeg under min ergo-uddannelse ønskede mig, er lidt af en tilfældighed, fortæller hun.

Efter godt syv år som specialvejleder for mennesker med erhvervet hjerneskade, søgte hun for tre og et halvt år siden ind i SKP-teamet. Her arbejder hun sammen med en pædagog og en pædagog/social-og sundhedsassistent.

- Vi opererer ud fra bekymringer fra civilsamfundet og borgeren selv. Alle kan ringe til os. Det kan være en pårørende, som er bekymret for sin søn, fordi hun ikke kan komme i kontakt med ham. Han er psykisk syg, har trukket sig fra al kontakt og har vrangforestillinger. Hvis han ikke allerede er i kontakt med systemet, vil han typisk være berettiget til hjælp fra vores team, forklarer Thanh-Ha Høggaard.

Henvendelser kan også komme fra en bekymret nabo, der ser haven ved siden af gro til, eller fra en boligforening, der ikke modtager husleje.

To gange om ugen mødes teamet for at afklare, om henvendelserne sorterer under SKP, og for at aftale hvem, der tager hvilke opgaver. Teamet opererer ikke på sagsakter, men tager på det første besøg uden at vide, hvad de møder. De starter på nul, men de tager altid to af sted til det første møde.

- Nogle gange er folk for syge til, at vi kan gøre noget. Så ringer vi til deres praktiserende læge, som så er med til at vurdere, hvad der kan gøres. Det sker også, at vi banker på en dør, der ikke bliver lukket op, selv om vi kan høre, at der er nogen hjemme. Men så kommer vi igen. Vi må ofte ud flere gange, før der er kontakt. Antallet af henvendelser stiger desværre. Mange har vi ikke fat på, de går under radaren.

I første halvår 2018 har teamet haft 130 henvendelser om folk, der kunne have brug for hjælp, og lige nu står 15 på venteliste til at få besøg af teamet. 1. januar 2019 får det travle team derfor en ny kollega.

Så lidt kommunal som muligt

Den første hurdle, inden hjælpen kan sættes i værk, handler om at nå ind til borgeren og få opbygget en tillidsfuld relation.

- De skal overbevises om, at her er et menneske, der vil hjælpe dem. Næste punkt er at få dem stabiliseret, for de er dårlige, når vi får fat på dem. Deres egenomsorg er ofte ikke-eksisterende, siger Thanh-Ha Høggaard.

Og det lykkes ofte teamet at få et menneske på fode igen. Som eksempel nævner Thanh-Ha Høggaard en hjemløs kvinde med udenlandsk baggrund, som teamet spottede på gaden. Takket være en målrettet indsats har kvinden i dag en lejlighed, hun modtager bostøtte hver dag og har fået en hverdag op at køre.

Som i så mange andre danske byer er der i de senere år også i Horsens blevet flere hjemløse, og ifølge Thanh-Ha Høggaard er det vigtigt for hende personligt og for teamet som helhed ikke at være berøringsangst. De skal møde borgerne dér, hvor de er, og respektere dem, selv om deres livsværdier kan ligge langt fra teamets egne.

- Netop derfor vil jeg helst være så lidt kommunal som muligt, når jeg møder borgeren. Jeg gør heller ikke meget for at slå på tromme for, at jeg som ergoterapeut har nogle specielle færdigheder, siger Thanh-Ha Høggaard, der ser sin ergoterapeutiske viden som en tavs medspiller, hun hele tiden trækker på.

Når hun skal afdække en borgers behov, bruger hun redskaber som COPM, ADL-taxonomi og ICF. Sin specialviden om hjælpemidler bruger hun både i forhold til, hvad den enkelte kan have brug for, og når der skal udfyldes papirer til rekvirering. Hun udarbejder også en del af de funktionsbeskrivelser, som er nødvendige, når en borger skal have visiteret en ydelse eller en indsats.

En vigtig rettesnor i hendes arbejde er at stille sig på borgerens side uden at pådutte noget, fortæller hun:

- I SKP-teamet stiller vi ingen krav. Det er os, der trænger os på, og borgeren, der skal give os en chance.

 

Fakta om Støtte- Kontaktperson Teamet

  • Der er tre ansatte: En ergoterapeut, en pædagog og en pædagog/social-og sundhedsassistent.
  • Teamet har en opsøgende funktion i forhold til socialt udsatte borgere, som ikke i forvejen er inde i det sociale system i Horsens Kommune.
  • Tilbuddet kræver ikke henvisning.
  • Teamet får henvendelser om borgere, der er hjemløse, i misbrug, sindslidende, isolerede og/eller uden forsørgelse.
  • Teamet kontakter borgerne, afklarer problemstillinger og muligheder. Teamet tilbyder også samtaler og at bygge bro til andre tilbud.

Kilde: Horsens Kommune.