Hjerneskade Hjerneskade
13. nov 2017 KL 16:09

12 anbefalinger på hjerneskade-området

Sundhedsstyrelsen er på baggrund af et servicetjek netop kommet med 12 anbefalinger til hjerneskadeområdet. Anbefalingerne er et positivt skridt i den rigtige retning, men der mangler svar på, hvordan Sundhedsstyrelsen sikrer sig, at kommuner og regioner følger op, mener ergoterapeut Jim Jensen, der har fulgt servicetjekket tæt.
Skribent: 
Cecilie Bay Nielsen
Foto: 
Helene Bagger

Siden februar har Sundhedsstyrelsen været i gang med at lave et servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne til mennesker med erhvervet hjerneskade. Det er nu mundet ud i 12 anbefalinger, der skal rette op på udfordringerne i regioner og kommuner, så alle borgere modtager behandling med en ensartet høj kvalitet.

Jim Jensen, der er udviklingsergoterapeut på Hammel Neurocenter, har som en del af følgegruppen fulgt servicetjekket på tæt hold. Da Ergoterapeuten i det seneste nummer satte fokus på hjerneskader, sagde Jim Jensen om Sundhedsstyrelsens ventede anbefalinger på baggrund af servicetjekket:

- Jeg ser gerne, at de er meget handlekraftige, så de ikke kun melder kritisk ud, men også er i stand til at gøre noget ved det. Følgegruppen har givet deres tilbagemelding, og så er det op til Sundhedsstyrelsen at tage fat om de nævnte vanskeligheder.

Nu er anbefalingerne endelig kommet, og Jim Jensen er overordnet glad, men savner et mere konkret bud på, hvordan Sundhedsstyrelsen vil sikre, at regioner og kommuner implementerer de nye tiltag.

- Det er positivt, at Sundhedsstyrelsen med anbefalingerne har forholdt sig kritisk til den nuværende tilstand på hjerneskadeområdet, og der er flere gode initiativer. Men jeg mangler, at Sundhedsstyrelsen beskriver, hvordan de vil følge op på de områder, der halter efter, så vi sikrer os, at alle regioner og kommuner lever op til kravene og retningslinjerne. Som det er nu, er der ikke en tydelig placering af ansvaret for den ulige implementering af lovgivningen, siger Jim Jensen.

Nationale måleredskaber

Servicetjekket afdækkede blandt andet, at der er stor forskel på den genoptræning og rehabilitering, man som borger bliver tilbudt, alt efter hvor i landet man bor. Det betyder, at ens adresse kan have betydning for, om man får den rehabilitering, man har brug for. Derfor er Jim Jensen glad for, at Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der skal udvikles nationale redskaber til at måle patienters funktionsevne, så de bliver henvist til den rigtige rehabilitering.

- Nationale måleredskaber er et godt initiativ, fordi det betyder, at vi kommer til at arbejde med de samme værktøjer til at vurdere graden af hjerneskade på tværs af sektorer. Som det er nu, er der usikkerhed om, hvornår man som borger har brug for genoptræning på avanceret niveau, og hvornår der er brug for rehabilitering på specialiseret niveau. Nationale måleredskaber kan øge kvaliteten af den vurdering, og det kan hjælpe med at komme de store uligheder til livs, siger han.

Forsøg med udgående funktion kan hjælpe kommuner

En anden anbefaling, Jim Jensen fremhæver, er en forsøgsordning med udgående funktion fra sygehuse med højtspecialiseret funktion i neurorehabilitering, som skal hjælpe kommunerne med kompetenceudvikling.

- Patienter bliver udskrevet tidligere og tidligere fra sygehusene, og derfor er der behov for, at der bliver en god overgang mellem sygehus og kommune. Med en udgående funktion fra sygehuse med høj specialisering kan man åbne op for et tættere samarbejde mellem sygehus og kommune, hvor den udgående funktion kan være med til at understøtte det tidlige forløb. Så det er et interessant område, hvor der er mulighed for udvikling, siger Jim Jensen.

Du kan læse alle Sundhedsstyrelsens 12 anbefalinger på hjerneskadeområdet her