Hjem > Ergoterapeut til barselsvikariat på Furesø Kommunes Genoptræningscenter

Ergoterapeut til barselsvikariat på Furesø Kommunes Genoptræningscenter

Vi søger fra 11.06.21 en ergoterapeut til vores hverdagsrehabiliteringsteam – kaldet URT.

Teamets opgave er udredning og rehabilitering af hjemmeboende borgere efter servicelovens § 83.a. Teamet består af 2 ergoterapeuter, 1 fysioterapeut og 1 sygeplejerske.

  • Har du viden og erfaring med vurdering og rehabilitering i hjemmet til borgere med mere eller mindre komplekse problemstillinger?
  • Trives du med en omskiftelig hverdag, frisk luft og med at arbejde i et mindre team med fokus på udvikling og individuelle løsninger?
  • Vil du være med til at skabe kvalitet og sammenhæng i borgernes rehabiliteringsforløb?

Så er det måske noget for dig at søge vores ledige barselsvikariat i URT. Stillingen er på 37 timer ugentligt med start d. 11.06.21.

Arbejdsdagen er meget varieret – en del foregår på el-cykel eller bil rundt i kommunen - og du er i høj grad selv med til at planlægge dine dage.
Teamet har et tæt samarbejde med Center for Sundhed og Seniorlivs visitation, der har myndighedsfunktion på området.

Genoptræningscenteret rummer, ud over URT, også team hjemmetræning, døgnrehabiliteringsteam, ambulant team, og team plejehjem - ligesom her er ansat hhv. en fysio- og en ergoterapeut med udviklingsfunktion. I alt er vi ca. 50 fysio- og ergoterapeuter.
Vi lægger vægt på høj faglig kvalitet, engagement, god kollegial trivsel, sparring og tværfagligt samarbejde.

Vi søger en ergoterapeut, der:

  • Bidrager aktivt til godt samarbejde med borgere, pårørende, kolleger, ledelse og andre tværfaglige samarbejdspartnere
  • Kan arbejde fleksibelt, selvstændigt og løsningsorienteret, og som trives i en travl hverdag
  • Har en anerkendende kommunikationsform, er lyttende, reflekterende og har humor
  • Har solid erfaring med rehabilitering.

Vi tilbyder bl.a.:

  • El-cykel, IPAD m.m. til at lette de daglige arbejdsgange
  • Et levende fagligt og tværfagligt miljø med gode samarbejdsrelationer, kollegial sparring og masser af grin
  • Varierede og udfordrende opgaver og mulighed for at indgå i den løbende, faglige udvikling.

Ansættelsessamtalerne vil finde sted i uge 22.
Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.
I forbindelse med ansættelse indhenter Furesø Kommunes Genoptræningscenter straffeattest og børneattest.

For yderligere information om Furesø Kommunes Genoptræningscenter henvises til vores hjemmeside: https://genoptraeningscenteret.furesoe.dk/

Vil du gerne høre mere, er du velkommen til at kontakte teamleder Anette Lauritsen, 7216 5756 eller Genoptræningscentrets leder Karin Aasbjerg, 7216 5757.

Furesø Kommune har en ligestillingspolitik, der skal sikre, at arbejdspladserne afspejler befolkningssammensætningen i kommunen og ligestilling mellem mænd og kvinder.

Job i Furesø? Kom og vær med!

I Furesø skaber vi løsninger sammen. Med kolleger på tværs af organisationen. Med brugere og borgere – ja med alle, vi er kommune for.
Fællesskaberne er vores svar på de udfordringer, vores velfærdssamfund står foran i de kommende år, hvor flere får brug for velfærdsydelser og over længere tid. Og hvor nye ideer derfor skal forny den service, vi yder.

Derfor giver vi plads til mødet mellem fagene og mellem mennesker, for det er her, innovationen opstår. Vi koordinerer med hinanden på tværs af titler og fagligheder, og vi holder godt styr på den daglige drift for at skabe sammenhæng for vores borgere. Vores hverdag har fokus på nærvær fremfor fravær på en sund arbejdsplads med røgfri arbejdstid. Så kom og vær med. Vi har også plads til dig.