Hjem > Engageret og udviklingsorienteret ergoterapeut søges til levende og dynamisk arbejdsplads IBOS

Engageret og udviklingsorienteret ergoterapeut søges til levende og dynamisk arbejdsplads IBOS

Vil du gøre en forskel for mennesker med synsnedsættelse? Kan du lide at arbejde med mange forskellige slags mennesker? Vil du have en varieret arbejdsuge, så læs med.

Som ergoterapeut i Rådgivningen på IBOS er der kort mellem succeserne: der går ikke lang tid fra første møde med et menneske med nedsat syn til du kan se resultatet af dit arbejde og den forskel det gør i deres liv.

I afdelingen arbejder vi med udredning og rehabilitering af voksne borgere med synshandicap, og vi tilstræber at løfte højtspecialiserede indsatser både i faglige fællesskaber samt i enkeltstående rådgivningssager.

Vi er en engageret afdeling med godt kollegasammenhold, som er optaget af faglig fordybelse, metodeudvikling og specialiseret viden inden for flere fagområder. Vi har gode samarbejdsrelationer med eksterne aktører og er altid interesseret i at udbygge dette samarbejde med nye, relevante aktører til gavn for vores målgrupper.

Du får en tilrettelagt oplæring med kollegial sparring.

Vi søger en kollega, der:

 • er uddannet ergoterapeut og er fagligt velfunderet
 • har erfaring med at undervise og udrede i forhold til ADL
 • har synsfaglig viden og erfaring med undervisning i mobility (eller mod på at lære det)
 • har gode kommunikative, sociale og personlige kompetencer, da arbejdet med målgruppen kræver både faglig viden og psykologisk indsigt
 • er nysgerrig, selvstændig, udadvendt og idérig, så du kan tænke i kreative løsninger, der øger borgerens muligheder for at klare sig i hverdagen.

Dine arbejdsområder vil være:

 • Udredning af behov for hjælpemidler, ADL og mobility, samt udfærdigelse af ansøgninger
 • Undervisning i brug af hjælpemidler, ADL og mobility
 • Afprøvning af nye hjælpemidler
 • Løbende, skriftlig dokumentation af indsatsen
 • Deltagelse i konferencer og netværk – og formidling af indhold
 • Undervisning på og udvikling af kurser til IBOS’ kursusvirksomhed
 • Du bliver en del af et levende hus, hvor du arbejder tæt sammen med forskellige fagligheder og har fokus på, at mennesker med nedsat syn kan komme i uddannelse eller arbejde.

Arbejdet foregår i et pædagogisk miljø, der hele tiden udvikler sig og skaber nye opgaver. Det stiller store krav til din fleksibilitet og samarbejdsevne. Det giver samtidig mulighed for, at du kan præge dit arbejde, hvilket giver et stort udviklingspotentiale, både personligt og fagligt.
 

Om IBOS
IBOS er et nationalt kompetence- og rehabiliteringscenter for synsprofessionelle og mennesker med alvorligt nedsat syn og blindhed. Vi har rehabiliteringstilbud, dag- og botilbud, uddannelser, specialrådgivning og udredning.

IBOS er et hus med lavt sygefravær, høj trivsel og et godt arbejdsmiljø og mulighed for indflydelse. Vi har med mennesker at gøre, som er dygtige, motiverede og engagerede, der oplever, at vores service er professionel, faglig og omsorgsfuld.

På IBOS er der højt til loftet og plads til, at vilde ideer kan se lyset. Så kommer du med god energi, kan du være med til at sætte dagsordenen for mennesker med nedsat syn i Danmark. Som et højt specialiseret hus vægter vi efter- og videreuddannelse højt, hvilket giver dig mulighed for at udvikle din faglige profil.

Ansættelsesforhold
Der er tale om en stilling på fuld tid 37 timer ugentligt. Stillingen ønskes besat hurtigst muligt. 

Løn og ansættelse følger principperne i Ny Løn og den til enhver tid gældende overenskomst mellem Københavns Kommune og den relevante faglige organisation.

Mere information
Ønsker du flere oplysninger om stillingen, kan du kontakte ergoterapeut Birte Marie Rosfeldt på  3945 2593 eller afdelingschef Kenneth Hartmann på  2879 9528.

Søg via nedenstående link senest mandag den 19. august 2019.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag den 22. august 2019.

IBOS er et nationalt rehabiliteringscenter for unge og voksne med synsnedsættelse. Instituttet tilbyder sin ekspertise og erfaring i hele processen fra udredning af behov til den konkrete støtte, rådgivning, vejledning, undervisning eller uddannelse. Derfor er IBOS et højt specialiseret hus med mange faggrupper, der bygger på et solidt fundament af tværfagligt arbejde.