Hjem > En gang ergoterapeut – altid ergoterapeut

En gang ergoterapeut – altid ergoterapeut

Det kunne sagtens være Lene Langes motto, også selv om hun i dag har titel som leder.
Lene Lange, egoterapeut og leder, er slet ikke i tvivl om, hvor hendes faglige identitet ligger. Foto: Heidi Lundsgaard

Af Morten Bruun

Selvom Lene Lange dårligt kan huske, hvornår hun senest har vurderet funktionsevnen hos en patient, så er hendes faglige identitet den samme.

- Hvis jeg sidder til en konfirmation og bordherren spørger, hvad jeg laver…? Jamen så svarer jeg selvfølgelig, at jeg er ergoterapeut, og at jeg arbejder som leder. Så enkelt er det. Og det er også derfor, jeg er medlem af Ergoterapeutforeningen. Det er her jeg henter min faglige næring. Jeg er ergoterapeut, siger Lene Lange, der ikke bare er medlem af foreningen, men også er formand Ergoterapeutforeningens Selskab for Ledere.

Her er trækker hun på alle de tilbud, der er til medlemmer, der overvejer at gå ledervejen – eller er på lederoverenskomst.

- Jeg deltager blandt andet i den årlige lederkonference, forskellige temadage, lokale arrangementer i kredsen. Og så holder jeg øje med de lederkurser, Ergoterapeutforeningen tilbyder – blandt diplommoduler i ledelse, udvikling af ledertalenter, og mentorordninger. Det er i det hele tage en bred vifte af utroligt gode tilbud, som det bare handler om at benytte sig af, fremhæver Lene Lange.

Tydelig om opgaver

Hun er leder af Livsstilscentret og Terapiafdelingen ved Hospitalsenheden i Horsens. Indtil fornylig var det to separate afdelinger med hver sin chef , hvor Lene Lange stod i spidsen for ’terapiafdelingen’, men nu er det to afdelinger under samme ledelse.

Mens Livsstilscentret er et unikt hospitalstilbud til især svært overvægtige – og benyttes af borgere fra hele landet – er Terapiafdelingen en mere klassisk håndsrækning til de borgere, der efter indlæggelse skal have hjælp til at klare sig selv i en ny hverdag.

Her er Lene Lange chef for 75 medarbejdere – heraf 21 ergoterapeuter – og hun er ikke blind for, at det kan medføre interessekonflikter og problemer med habiliteten.

- I begyndelsen af min lederkarriere spekulerede jeg på, om jeg kunne bringe mig selv i en form for legitimitetskrise ved at være leder for medarbejdere fra mit eget fag og min egen fagforening. Man kunne mistænke mig for at forfordele ergoterapeuterne, men så vendte jeg spekulationen om og har i stedet sørget for at være virkelig tydelig omkring de opgaver, der skal løses, siger Lene Lange og fortsætter:

- Jeg er jo ansat i jobbet, fordi mine chefer har ment, jeg kunne løfte opgaven og sætte præcis det hold, der kan løfte opgaven og tilbyde et sundhedsvæsen i verdensklasse.

Opdagede jeg skulle være leder

I virkeligheden blev Lene Lange ergoterapeut for at arbejde med psykisk syge. Og det var også derfor, hun i midten af 1990’erne søgte – og fik – job på et værested under socialpsykiatrien i Horsens. Brugerne af værestedet nørdede nærmest med deres egne aktiviteter, indtil Lene Lange – ’mest for sjov’ – søgte Socialministeriet om penge til at lave lokalradio. Værestedet fik en treårig bevilling – og det blev en bragende succes.

- De sindslidende blev pludselig engageret i en aktivitet, der gav mening – uanset om de lavede kaffe til redaktionsmøderne eller indslag til udsendelserne. De var drevet af passion, og de overholdt deres aftaler til punkt og prikke. Det var fint at være med til at skabe det, og det var her, jeg opdagede, at jeg skulle være leder, fortæller Lene Lange, som blandt andet begyndte at tage merkonomkurser i ledelse og samarbejde om aftenen.

Kort før årtusindeskiftet fik hun sit første egentlige lederjob, da det daværende Vejle Amt skulle opbygge en ny enhed for neuro-rehabilitering og ansatte Lene Lange som chef for de fire ergoterapeuter og en beskæftigelsesvejleder. I den meget korte version er det i princippet den samme arbejdsplads, hun stadig er leder for. Men den har – som det fremgår – ændret både karakter og størrelse i forbindelse med blandt andet kommunalreformen. Nu hedder arbejdsgiveren Region Midtjylland, og samtidig har Lene Lange – i sagens natur – også suppleret sin viden. Senest har hun taget en MBA i strategisk ledelse.

Spotter ledertalenter

- Det spændende i lederjobbet er at få mennesker til at arbejde for en fælles vision. Jeg kan godt lide at være med til at sætte dagsordenen på en arbejdsplads. Endelig er det altså nemmere at komme igennem med noget, hvis man sidder til møder med de rigtige folk. Og mit motto har altid været, at hvis man har ideerne, kan man komme igennem med næsten alting, siger Lene Lange – der blandt mange ideer også fødte tanken om at fusionere de afdelinger, hun nu står i spidsen for.

Her tilskynder Lene Lange både ergo- og fysioterapeuter til at gå ledervejen og opfordrer dem blandt andet til at undervise og stå i spidsen for interne læringsforløb. Tre af Terapiafdelingens afdelingsterapeuter er således hentet internt, efter at de er blevet spottet som ledertalenter.  Derudover er tre fysioterapeuter fra Livsstilscentret og Terapiafdelingen for tiden ved at forberede sig til at tage en Ph.d.

- Det er bare så vigtigt at få ergoterapeuter til at interessere sig for at være ledere. Og vi kan godt rumme, at vi både er ledere og medarbejdere i foreningen. Når det kommer til stykket, spiller vi jo på samme hold.

  • Navn: Lene Lange
  • Stilling: Ergoterapeut – leder af Livsstilscentret og Terapiafdelingen ved Hospitalsenheden i Horsens
  • Færdiguddannet1990 fra skolen i Aarhus
     

Jeg er medlem af Ergoterapeutforeningen, fordi…: ’Jeg er ergoterapeut. Det er dér, jeg får min ergoterapeutfaglige næring.’

Fortæl din historie….
Hvis du har lyst til at fortælle din historie, og hvorfor du er medlem af Etf, hører vi gerne fra dig. Send en mail

redaktionen@etf.dk