Hjem > For en ergoterapeut er der ikke meget nyt i det, jeg siger. Men…

For en ergoterapeut er der ikke meget nyt i det, jeg siger. Men…

Når Odense Kommune arbejder med den rehabiliterende tankegang, forsøger Lene Drejer at sætte sit ergoterapeutiske fingeraftryk på ved enhver lejlighed.
Lene Drejer er ergoterapeut i Odense Kommune. Foto: Heidi Lundsgaard
  • Af Morten Bruun

Lene Drejer er fællestillidsrepræsentant for de cirka 220 ergoterapeuter, der er ansat i forvaltningen – og det er den funktion, der har givet hende en central rolle i forandringsprocessen. Ambitionen er, at ændre kurs, så man – som hun formulerer det – ’bevæger sig væk fra kassetænkningen og i stedet tager udgangspunkt i borgernes drømme’:

- Vi skal øge den enkeltes oplevelse af selvstændighed og livskvalitet. Vi går fra hvad du kan få, til hvad du kan nå, siger Lene Drejer og fortsætter:

- For en ergoterapeut er der ikke meget nyt i at møde borgeren dér, hvor han eller hun er. Men her taler vi om en forvaltning med cirka 3500 ansatte, hvor alle faggrupper skal arbejde tæt sammen om borgerens rehabiliteringsforløb. Det kræver stærke monofagligheder og gode kommunikationsevner af alle at nå de nye mål.

Vil altid blande sig

Det er nu ca. otte år siden, Lene Drejer for alvor engagerede sig i det faglige arbejde. Efter en kort karriere som suppleant blev hun lokal tillidsrepræsentant – og da ergoterapeuterne i 2008 fik mulighed for at få en fællestillidsrepræsentant, valgte de Lene Drejer.

Den post har hun stadig – og står dermed i spidsen for de i alt 14 lokale, ergoterapeutiske tillidsfolk, som udgør deres eget netværk og sparrer med hinanden på kryds og tværs.

- Jeg har vel altid været fagligt engageret og er bare så stolt af at være ergoterapeut. Det er jo et fantastisk fag, og jeg brænder både for faget og mit arbejde. Og da arbejdspladsen manglede en suppleant, ville jeg rigtigt gerne være med. Det lød spændende – og så er jeg nok også typen, der skal fodres en gang om året med nye opgaver. Hvis det ikke sker, begynder jeg at kede mig og lave ballade og må finde på noget nyt, siger Lene Drejer.

Får så meget forærende

Tillidshvervet bliver tiltagende krævende, og det kræver, at tillidsrepræsentanten er klædt på til at møde de nye krav i arbejdet. Det er Lene Drejer også blevet af Ergoterapeutforeningen, som løbende tilpasser sine kurser til de tillidsvalgte.

I årenes løb har Lene Drejer blandt andet været på forhandlingskurser, kurser i konflikthåndtering og samarbejde, ledelse og styring i den offentlige sektor og temadage om arbejdstid:

Jeg har simpelthen ikke overblik over, hvad jeg har deltaget i. Som tillidsrepræsentant får man så meget forærende fra foreningen, og der er altid et højt fagligt niveau. Samtidig får man et uvurderligt netværk af ’ligesindede’ at trække på i det daglige arbejde som tillidsrepræsentant, fremhæver Lene Drejer – og nævner i samme åndedrag Etf’s konsulenter og foreningens fynske regionsformand, Anne-Marie Laustsen, som nogle af dem, hun samarbejder med.

- Når man først er i gang med det faglige arbejde, bliver man hurtigt grebet af det. Som fællestillidsrepræsentant har jeg mulighed for at få indflydelse, og jeg kan sige min mening på flere niveauer – blandt andet i MED-udvalg og til forskellige møder med chefer og andre faggrupper, siger Lene Drejer.

Ergoterapi har momentum

Det er netop de muligheder for indflydelse, hun dyrker i den aktuelle rehabiliterings-indsats. Her kæmper hun konstant for at sætte ergoterapeutens kompetencer på dagsordenen for at vise, hvad de kan bidrage med til den nye verdensorden i Odense:

- Ergoterapeuter er vant til at analysere, udrede og sætte mål for den enkelte borger. Vi spørger, hvad der betyder noget for den enkelte. Det lyder måske banalt, men kort forklaret siger en ergoterapeut ikke, ’nu gør vi noget for dig’. I stedet siger vi, ’nu skal du selv gøre det, og så må vi se, hvordan det går’, noterer Lene Drejer.

Den tankegang breder sig nu. I hvert fald oplever Lene Drejer, at den aktuelle samfundsudviklings opmærksomhed på den rehabiliterende indsats er med til at give ergoterapien momentum:

- Det ligger lige til højrebenet for os at arbejde rehabiliterende og forfølge menneskers drømme, fordi det ligger i vores fag og uddannelse. Jeg fornemmer, at mange af de frø, jeg og mine kolleger har sået rundt omkring i de senere år er ved at vokse og blive til noget. Noget af det sjove er at præsentere en idé, som får folk til at tænke videre – og et stykke tid efter, dukker den op på tegnebrættet som en brik i puslespillet for fremtidens måde at arbejde på. Så ved man, at det nok skal lykkes.

Navn: Lene Drejer
Stilling: Ergoterapeut i Virksom Træning, Ældre- og Handicapafdelingen, Odense Kommune
Færdiguddannet: 2000 fra skolen i Odense

​Jeg er medlem af Ergoterapeutforeningen, fordi "det er et stærkt fagligt fællesskab".