Hjem > Ellen Ibsens Mindelegat

Ellen Ibsens Mindelegat

Støtte til uddannelse på en af ergoterapeutskolerne, VU eller efteruddannelse indenfor faget, herunder studieophold i udlandet.

Lidt om legatet

Gives fortrinsvis til ældre, ubemidlede ansøgere, der er under uddannelse på en af ergoterapeutskolerne, VU eller efteruddannelse indenfor faget, herunder studieophold i udlandet.

Legatets størrelse

Ca. 20.000 kr.

Hvem kan søge

Studerende og færdiguddannede ergoterapeuter, der er medlem af Etf.

Ansøgningsfrist

1. maj.

Ansøgningsindhold

Ansøgningen skal ledsages af dokumentation for økonomiske forhold. Art og omfang svarende til det der kræves ved ansøgning til Statens Uddannelsesstøtte samt oplysninger om ægtefælle/samlevers økonomiske forhold. Medlemsnummer i Etf og CPR-nr.

Ansøgning sendes på mail til

etf@etf.dk

Bedømmelsesudvalg

Ergoterapeutforeningens formand samt to studieledere ved ergoterapeutskolerne.