Hjem > Elise Bromann Bukhave ph.d.

Elise Bromann Bukhave ph.d.

Elise Bromann Bukhave forsker i mening, aktivitet og deltagelse med særligt fokus på håndområdet.

Elise er i dag ansat ved Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

Ph.d. titel: Daglig livsførelse blandt personer med håndartrose: Et kvalitativt studie med brug af foto-interviews
Sprog: Dansk
Udgivelses år: 2014
Vejledere: Lotte Huniche, Karen la Cour og Tove Borg  
Udgiver: Det Sundhedsfaglige fakultet, Syddansk Universitet

Om afhandlingen
Slidgigt i hænder er en kronisk lidelse i håndens led, og der er ofte smerter og funktionsnedsættelse til gene for håndens fine bevægelser såvel som kraftgreb. Projektets overordnede formål var at skabe viden om betydningen af slidgigt i hænder for mænd og kvinder i deres hverdagsliv. Projektet er gennemført som en interview-undersøgelse med brug af både individuelle interviews og foto-interviews med 26 kvinder og 5 mænd i alderen 38-89 år. 

Projektets resultater peger på, at lidelsen kunne have ganske betydende konsekvenser for aktiviteter i hverdagen og herunder også negative konsekvenser for personernes sociale netværksrelationer. Der var i undersøgelsen kun få, som havde fået tilbud om behandling eller anden hjælp til håndtering af vanskelighederne i hverdagslivet. Lidelsen synes nærmest usynlig såvel i det danske sundhedsvæsen som i international forskningslitteratur sammenlignet med andre gigtlidelser.

Projektet konkluderer, at det kan være hensigtsmæssigt at tilbyde målgruppen rehabiliteringsindsatser, der kan reducere følger af funktionsnedsættelse og mindske smerter. Dette kunne bl.a. være hjælpemidler, ergonomisk vejledning og træningsprogrammer. Indsatser rettet imod vanskelighederne i hverdagslivet vurderes at kunne bidrage til bedre livskvalitet og opretholdelse af en selvstændig livsførelse længst muligt.

Se kontaktoplysninger og yderligere publikationer