Hjem > Eating Assessment Tool (EAT 10)

Eating Assessment Tool (EAT 10)

EAT 10 er et spørgeskema, der bruges til at screene en persons synkeevne.

Opbygning og anvendelse

Eating Assessment tool (EAT 10)  er udviklet til at screene personer for synkebesvær. Det er hurtigt og nemt at bruge. Patienten udfylder selv spørgeskemaet. 

Spørgeskemaet er bygget op med 10 spørgsmål, der spørges ind til forskellige situationer i forbindelse med at synke. Spørgsmålene handler blandt andet om personens synkebesvær forårsager vægttab og om synkning kræver en ekstra indsats m.fl. 

Spørgeskemaet er blevet undersøgt og det har en høj reliabilitet og det konkluderes, at det er et godt redskab til at vurdere sværhedsgraden af begyndende dysfagi og til at vurdere respons på dysfagi behandling. Læs hele artiklen her

Referencer

Belafsky PC1, Mouadeb DA, Rees CJ, Pryor JC, Postma GN, Allen J, Leonard RJ. Validity and reliability of the Eating Assessment Tool (EAT-10). Ann Otol Rhinol Laryngol. 2008 Dec;117(12):919-24.

 

Sidst opdateret
26.01.2018