Hjem > Dysfagi

Dysfagi

Undersøgelse og behandling af borgere med dysfagi er et ergoterapeutisk praksis- og specialistfelt i Danmark.

Faglig inspiration

Anbefalinger til kompetencer for ergoterapeuter, der arbejder med dysfagi

EFS Dysfagi udarbejdede i november 2015 i samarbejde med Ergoterapeutforeningen "Dysfagi og aktivitetsproblemer med at synke-spise-drikke - anbefalinger til ergoterapeutisk viden, færdigheder og kompetencer", som beskriver de kompetencer, der er nødvendige for, at ergoterapeuter kan bidrage til at sikre indsatser af høj faglig kvalitet til borgere med dysfagi og aktivitetsproblemer i forbindelse med at synke-spise-drikke. Anbefalingerne er revideret i april 2019.

Du finder anbefalingerne her 

 

Publikationer

Du finder publikationer om dysfagi udgivet af danske ergoterapeuter på Ergoterapifagligt Selskab for Dysfagi's hjemmeside her

F.O.T.T. algoritme

Du kan downloade F.O.T.T. algoritme på Ergoterapifagligt Selskab for Dysfagi's hjemmeside her

COVID-19 og den ergoterapeutiske indsats på dysfagi-området

Vejledninger fra centrale myndigheder

Du finder centrale vejledninger fra Sundhedsstyrelsen m.fl. om f.eks. værnemidler på Ergoterapeutforeningens site "Spørgsmål og svar om Coronavirus" her

 

Guideline fra Dansk Selskab for Dysfagi

Dansk Selskab for Dysfagi er et tværfagligt forum for fagpersoner med interesse for dysfagi – f.eks. læger, ergo- og fysioterapeuter, sygeplejepersonale, logopæder, diætister og øvrige fagpersoner med interesse for området. Selskabet har udarbejdet en praktisk guideline om undersøgelse og behandling af dysfagi hos patienter med eller under udredning for COVID-19 på hospitaler og efter udskrivelse.

Du finder selskabets guideline her 

Ergoterapeutforeningen mener

Ergoterapeutforeningens politik-ark om dysfagi

Du finder Ergoterapeutforeningens politik-ark om dysfagi her 

 

Sidst opdateret
28.04.2020