Hjem > Disclaimer - etf.dk

Disclaimer - etf.dk

Indholdet af Ergoterapeutforeningens hjemmeside er udelukkende beregnet til at give en generel information til brugeren af hjemmesiden og er alene af oplysende karakter. Indholdet kan ikke erstatte en konkret rådgivning.

Indholdet af hjemmesiden etablerer ikke noget medlemsforhold mellem brugeren af hjemmesiden og Ergoterapeutforeningen.

Ergoterapeutforeningen tilstræber løbende at opdatere hjemmesidens indhold og oplysninger. Ergoterapeutforeningen garanterer dog ikke, at oplysningerne er fuldstændige, præcise eller opdaterede, og Ergoterapeutforeningen fraskriver sig ethvert ansvar for handlinger eller for konsekvenser af handlinger, der helt eller delvist udføres eller undlades på grundlag af de informationer der gives på hjemmesiden.

Det gælder også for materiale, der kan downloades fra hjemmesiden. Det fremgår af de enkelte tekster på hjemmesiden, hvornår disse er opdateret. Ergoterapeutforeningen påtager sig på intet ansvar som følge af ændrede forhold, herunder ny og/eller ændret lovgivning.  

Hjemmesiden kan indeholde links til eksterne sider, herunder Facebook. Enhver brug af sådanne eksterne links sker på brugerens eget ansvar. Ergoterapeutforeningen er ikke ansvarlig for indholdet eller services og produkter, som udbydes gennem sådanne eksterne sider.

Ergoterapeutforeningen har alle rettigheder til hjemmesidens indhold og design, herunder ophavsrettigheder til blandt andet tekster og billeder. Hel eller delvis gengivelse af indhold, videregivelse af indhold eller permanent lagring af indhold må kun ske efter indhentelse af Ergoterapeutforeningens forudgående skriftlige samtykke.