Hjem > Der er jo ikke to børn der er ens, vel?

Der er jo ikke to børn der er ens, vel?

Et casestudie om forebyggende indsatser for børn med udadreagerende adfærd i den danske folkeskole.

Abstrakt

Problembaggrund: Ud fra samfundsdebatten gennem de senere år tyder meget tyder på, at man i den danske folkeskole mangler viden og redskaber i forhold til, at forebygge udadreagerende adfærd hos børn i indskolingen. Med udgangspunkt i sanseintegrationsteorien tyder det yderligere på, at der hos nogle børn kan være en sammenhæng mellem sensoriske bearbejdningsforstyrrelser og udadreagerende adfærd. Vi har derfor fundet det interessant og relevant, at undersøge, hvordan man via sanseintegrations undersøgelser, som ergoterapeut, kan medvirke til at udvikle individuelle forebyggende indsatser for børn med udadreagerende adfærd.

Problemformulering: ”Vi vil via observationer og Sensory Processing Measure undersøge for sensoriske bearbejdningsforstyrrelser hos indskolingsbørn med udadreagerende adfærd i en dansk folkeskole. Efterfølgende anvendes resultater fra Sensory Processing Measure sammen med empiriske data til kvalitetsudvikling af indsatser målrettet børn med udadreagerende adfærd i den danske folkeskole.”

Metode og materiale: Projektet er udarbejdet som et multi-casedesign med serielle singlecasestudier.Data er indsamlet via Sensory Processing Measure suppleret med observationer og semi-strukturerede interviews, samt et fokusgruppeinterview. Der arbejdes henholdsvis ud fra en positivistisk og hermeneutisk tilgang.

Konklusion: Vi konkluderer, at nogle indskolingsbørn med udadreagerende adfærd i den danske folkeskole har sensoriske bearbejdningsforstyrrelser. Hos disse børn kan Sensory Processing Measure medvirke til, at identificere sensoriske bearbejdningsforstyrrelser, hvorved der kan udarbejdes individuelle forebyggende indsatser. Disse indsatser kan medvirke til, at børnene får det bedst muligt udgangspunkt for hensigtsmæssig adfærd og deltagelse i betydningsfulde aktiviteter, såsom undervisning og leg med deres venner.

Perspektivering: Med henblik på videre udvikling af ergoterapeutisk praksis vil det på baggrund af projektets resultater være interessant, at udarbejde et studie, som kan kortlægge omfanget af, hvor mange indskolingsbørn med udadreagerende adfærd, der er i den danske folkeskole - samt hvor mange af disse børn, der har SI-vanskeligheder. Dertil vil det efterfølgende være relevant, at udarbejde et RCT - eller interventionsstudie, som kan påvise effekten af individuelle forebyggende indsatser for disse børn.

Læs hele projektet her.

Sidst opdateret
05.04.2019