Hjem > Der er ingen der kan gøre det bedre end jeg

Der er ingen der kan gøre det bedre end jeg

I en praktik blev vi inspirerede til at fordybe os i det område hvor forældre selv træner deres barn med hjerneskade hjemme (hjemmetræne).

Vi blev nysgerrige efter at finde ud af, hvad det er der får disse forældre til at begynde at hjemmetræne, hvilke oplevelser og følelser, der ligger bag. Hvad er det i forældrene eller deres omgivelser, der får dem til at handle som de gør? Bachelorprojektet "Der ingen der kan gøre det bedre end jeg" tager udgangspunkt i dette. Gennem litteratursøgning, interview, debataften, tv-udsendelser og diskussioner i gruppen nåede vi frem til den endelige problemformulering: Hvilke tanker, følelser, behov og hvilken drivkraft har forældre til børn med hjerneskade, som hjemmetræner deres barn efter en bestemt metode? Til at besvare ovenstående har vi brugt den forstående forskningstype samt det kvalitative forskningsinterview, og projektet er belyst med et fænomenologisk perspektiv. Data er indsamlet ved hjælp af det kvalitative interview. Vi har gennem projektet brugt Den Canadiske Model som overordnet ramme. Da den har været gennemgående i vores projekt vil den afspejles i hele opgaven, fra "Problembaggrund", til begrebsdefinition og fortolkning. Efter interviewene supplerede vi Det teoretiske rum med MoHOs vilje- og vanesubsystem samt noget viden om Moderkærlighed. De vigtigste resultater i projektet er, at mødrene:

  • Har behov for at dække deres barns behov for udvikling.
  • Har behov for at være en del af barnets liv og træning.
  • Elsker deres barn som det er og ønsker at barnet får det bedst mulige liv.
  • Ikke føler sig respekteret som barnets mor af det offentlige behandlingstilbud.
  • Søger en måde hvorpå de kan opfylde deres barns behov for udvikling og finder den i Family Hope Center og The Institutes for the Achievement of Human Potentials.
  • Føler sig hørt og respekteret som eksperter i deres barn i Family Hope Center og The Institutes for the Achievement of Human Potentials, hvor de får tilrettelagt programmet.
  • Alle har en drivkraft i, at de ønsker at bevare det liv de har sat i verden på den måde som de intuitivt fornemmer er den bedste.
  • Har en iboende kraft, de bruger i hjemmetræningen som kan identificeres som Moderkærligheden.

Med dette projekt har vi ønsket at opnå forståelse for forældrenes situation. Vi håber faggrupper omkring barnet og forældrene vil fatte interesse for emnet og via projektet få inspiration til forældresamarbejdet.

Sidst opdateret
13.11.2014