Hjem > Den terapeutiske relation

Den terapeutiske relation

Kliencentrering: At arbejde klientcentreret er et centralt element i ergoterapeutisk praksis, hvilket også fremgår af professionens teorier og modeller. Klientcentrering forudsætter et samspil mellem ergoterapeut og klient i arbejdet med at identificere dennes aktivitetsproblemer og mål for den ergoterapeutiske intervention. Måden ergoterapeuten bruger sig selv terapeutisk til bl.a. at skabe en god og tryg klient-terapeut relation kan have afgørende betydning for forløbet. Relationen kan få indflydelse på klientens evne til at medvirke i et ergoterapeutisk forløb og ergoterapeuten bliver dermed et vigtigt virkemiddel i interventionen.

Redskabet: Self-Assessment of Modes Questionnaire (SAMQ)

Self-Assessment of Modes Questionnaire (SAMQ)
Brødtekst: Self-Assessment of Modes Questionnaire (SAMQ) er udviklet til at gøre ergoterapeuter bevidste om, hvilke modi de overordnet foretrækker at anvende i terapeutiske relationer. Redskabet indeholder 20 korte casebeskrivelser med hver et praksisdilemma, som ergoterapeuten forholder sig til. Besvarelserne opgøres ved hjælp af en scoringsnøgle, hvorved der fremkommer en profil over ergoterapeutens foretrukne terapeutiske stil.

SAMQ er blevet oversat til dansk (D-SAMQ) efter internationale retningslinjer og den danske version er efterfølgende testet for indholdsvaliditet (herunder kulturel tilpasning), samt test-retest reliabilitet. 

Model: The Intentional Relationship Model (IRM)

The Intentional Relationship Model (IRM) (dansk: Model for tilsigtet samspil), udviklet af Renee R Taylor, beskriver, hvordan ergoterapeuten kan anvende forskellige terapeutiske tilgange (modi) i samarbejdet med klienten. Der kan opstå misforhold mellem de modi, som ergoterapeuten anvender og hvad klienten efterspørger og har brug for. Ergoterapeuter kan derfor med fordel blive mere bevidste om deres terapeutiske stil.

 

 

Find mere information om SAMQ: Dette arbejde er gennemført af danske ergoterapiforskere (Marc Sampedro Pilegaard, Kristina Tomra Nielsen, Anette Enemark Larsen og Eva Ejlersen Wæhrens) i samarbejde med Thivya Sithamparanathan og Renee Taylor, støttet af midler fra Etfs forskningsfond. Du kan læse mere om arbejdet og finde D-SAMQ her: https://ac-ergoterapi.dk/da/154252-Den-terapeutiske-Relation

Sidst opdateret
29.09.2022