Hjem > Den ergoterapeutiske samtale med den akutte patient

Den ergoterapeutiske samtale med den akutte patient

Der er under indlæggelse naturligt meget fokus på aktuelle symptomer, og hvordan der skal handles i forhold til disse. Der er ofte ingen eller få oplysninger om det habituelle funktionsniveau for patienter i en akutafdeling.

For at vurdere om en patient har ændret aktivitetsudførelse i forhold til habituelle og evt. for at kunne lægge en plan for udskrivelse, er der behov for en systematisk indsamling af oplysninger.
Samtale omkring habituel og nuværende funktion foregår i akutafdelingen og suppleres i nogle tilfælde af f.eks. en ADL-vurdering. Patienten ses typisk indenfor det første døgn.

Formål

At afdække patientens ressourcer og begrænsninger i forhold til hverdagen aktiviteter. Afklarer patientens behov for hjælpemidler, træning eller andet.

Fremgangsmåde

 • Indhente overordnede oplysninger om patienten fra journalen
 • Koordinering med pleje
 • Samtale med patienten evt. inddragelse af struktureret undersøgelsesredskab
 • Samtalen kan suppleres med f.eks. en ADL-vurdering
 • Koordinering med plejen evt. andre faggrupper f.eks. fysioterapeut, læge eller andre
 • Dokumentere i journal

Målgruppe

 • Patienter, der oplever aktivitetsproblemer
 • Patienter, hvor habituel aktivitetsudførelse er uafklaret

Hyppighed

 • Ofte afdækkes det meste ved én samtale
 • I nogle tilfælde er der behov for at tage samtalen over flere gange pga. patientens tilstand eller pga. afbrydelser

Ressourcer

 • Samtalen kan tage fra 15 min til 60 min afhængig af den enkelte patient
 • Samtalen foregår typisk ved patientens seng

Referencer

 • Sundhedsstyrelsen ICF. International Klassifikation af Funktionsevne, funktionsnedsættelse og helbredstilstand. 2005.
 • Townsend, Elisaabeth A., Polatajko, Helene J. 2008. Menneskelig aktivitet 2. 1. udgave. Munksgaard.
 • Madsen. A et al. 2007. Basisbog i ergoterapi – aktivitet og deltagelse i hverdagslivet.
Sidst opdateret
14.03.2014

Mest læste ydelses-beskrivelser