Hjem > DEMMI (De Morton Mobility Index)

DEMMI (De Morton Mobility Index)

DEMMI er et redskab til, at vurdere status og måle ændringer i mobilitet hos ældre borgere. Dette gøres ved, at borgeren udfører forskellige funktionelle aktiviteter, hvorefter terapeuten giver point ud fra en specifik manual.

Redskab til vurdering af den ældre borgers mobilitet

Formål
- DEMMI-testens formål er, at vurdere den ældre borgers mobilitet. DEMMI-testen inddrager borgeren og er enkel at udføre. 

Hvordan beregnes DEMMI-score?
- DEMMI scores ved at give point på 15 forskellige funktioner, eksempelvis bækkenløft eller at stå uden støtte. Der gives point efter specifikke anvisninger i manualen. Ud fra disse point fås en rå score, som er mellem 0-19. Denne score omregnes til en DEMMI-score mellem 0 og 100 vha. en omregningtabel (se nederst på testskemaet).

Hvornår er en ændring i DEMMI-score klinisk relevant?
- På en population af ældre indlagte medicinske patienter er den mindste detekterbare ændring(MDC) fundet til at være 9 point og den mindste kliniske relevante forskel(MCID) på 10 point på DEMMI-score.
Læs studiet her

 

 

Udvikling

Tankerne bag DEMMI-testen
- “We wanted it to be a quick and easy test to administer, because otherwise it wouldn’t be used in the acute clinical setting. On average, it takes just under nine minutes to administer in an older acute medical population,”. 
Læs artikel om udviklingen her.

- DEMMI-testen er udviklet af Natalie Anne de Morton, fysioterapeut og ph.d. fra Melbourne. 

 

Referencer

Herunder findes referencer til studier, der blandt andet undersøger DEMMI-testens reliabilitet, validitet og responsivness. 

Referencer
- Davenport SJ, de Morton NA. Clinimetric properties of the de Morton Mobility Index in healthy, community-dwelling older adults. Arch Phys Med Rehabil. 2011 Jan;92(1):51-8.

- de Morton NA, Davidson M, Keating JL. Reliability of the de Morton mobility index (DEMMI) in an older acute medical population. Physiother Res Int. 2010 Oct 29.

- de Morton NA, Lane K. Validity and reliability of the de Morton Mobility Index in the subacute hospital setting in a geriatric evaluation and management population. J Rehabil Med. 2010 Nov;42(10):956-61.

- de Morton NA, Davidson M, Keating JL. Validity, responsiveness and the minimal clinically important difference for the de Morton Mobility Index (DEMMI) in an older acute medical population. BMC Geriatr. 2010 Sep 30;10:72.

- de Morton NA, Davidson M, Keating JL. The de Morton Mobility Index (DEMMI): an essential health index for an ageing world. Health Qual Life Outcomes. 2008 Aug 19;6:63.

Sidst opdateret
03.10.2017