Hjem > De første danske EDAQ brugere.

De første danske EDAQ brugere.

Den 4. april fik de første 18 danske ergoterapeuter anerkendelse som registrerede EDAQ brugere efter deltagelse i et seminar med den svenske ergoterapeut , dr. Med Ulla Nordenskiold arrangeret af LFG - reumatologi.

EDAQ – Evaluation of Daily Activities Questionaire er et valideret undersøgelsesredskab i form af 
et spørgeskema udarbejdet til leddegigtpatienter af Ulla Nordenskiold og hun har selv brugt det i sin 
doktorafhandling ”Daily Activities in Women with Rheumatoid Arthritis” (1996). 
Selve spørgeskemaet består af 3 dele og skal udfyldes af patienten selv efter grundig vejledning. 
• Den første del består af spørgsmål vedrørende patientens selvopfattelse af smerter, træthed mm. Ved brug af VAS skalaer. 
• Den anden del består af spørgsmål angående 102 daglige aktiviteter fordelt på 11 områder. Her 
skal patienten først svare på, hvordan en opgave udføres på normal måde og derefter hvordan 
den samme opgave udføres med eventuelt hjælpemiddel eller anden arbejdsmetode f.eks. brug 
af 2 hænder. Patienten skal angive graden af besvær opgaven giver. 
• I den tredje del skal patienten oplyse hvilke hjælpemidler hun/han har, hvad hun/han synes om 
dem, og hvad hun/han synes om det, at bruge hjælpemidler 
 
Der er i hele spørgeskemaet plads til individuelle tilføjelser i form af egne ideer og nye problemer. 

 

Dokumenter

Sidst opdateret
13.11.2014