Hjem > Dagsorden

Dagsorden

Dagsorden til REP19

Dagsorden

1: Valg af dirigenter

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen (HB) 

Forslagets tekst: HB foreslår følgende valgt som dirigenter:

 • Afdelingschef Hella Obel, Ældre- og sundhedsområdet, Hillerød Kommune og
 • Direktør Charan Nelander, Komiteen for Sundhedsoplysning

Forslaget blev vedtaget.

2: Hovedbestyrelsens forslag til dagsorden og program

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen (HB)

HB’s forslag til dagsorden:

 1. Valg af dirigenter
 2. Formalia: Dagsorden og program
 3. Fremlæggelse og godkendelse af forretningsorden
 4. Valg af fem stemmeudvalgsmedlemmer og to suppleanter
 5. Fremlæggelse og godkendelse af beretning om foreningens virksomhed fra Hovedbestyrelsen
 6. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab for den forløbne regnskabsperiode (2016, 2017, 2018)
 7. Indkomne forslag​ (se alle indkomne forslag i PDF)
 8. Fremlæggelse og godkendelse af politiske fokusområder for foreningens arbejde 2020-2022
 9. Orientering om det aktuelle honorarniveaufor formand, næstformand, regionsformænd og hovedbestyrelsesmedlemmer
  a): Afrapportering fra honorarpolitisk udvalg
  b): Forslag til honorering af fomand, næstformænd, regionsformænd og hovedbestyrelsesmedlemmer
  c): Nedsættelse af et honorarpolitisk udvalg
 10. Fremlæggelse og godkendelse af rammebudget for 2020-2022
 11. Fastlæggelse af kontingentsatser for 2020-2022
 12. Valg en økonomisk kontrollant for en 6-årige periode
 13. Eventuelt

HB's forslag til program:

Lørdag den 16. november 2019

Kl. 09.30 - 10.30  
Indskrivning og morgenbuffet

Kl. 10.30 - 10.45                
Velkomst v/formand Tina Nør Langager og fællessang

Kl. 10.45 - 12.00                
Politisk debat – Fremtidens sundhedsvæsen – nye udfordringer, nye løsninger

Kl. 12.00 - 13.00                
Frokost

Kl. 13.15 - 13.30                
REP19 åbnes v/ formand Tina Nør Langager.             

Kl. 13.30 – 14.30               

 • Dagsordenens punkt 1: Valg af dirigenter
 • Formalia:
 • Dagsordenens punkt 2: Godkendelse af dagsorden og program
 • Dagsordenens punkt 3: Godkendelse af forretningsorden                
 • Dagsordens punkt 4: Valg af medlemmer og suppleanter til stemmeudvalg

Kl. 14.30 - 14.50                
Kaffepause

Kl. 14.50 - 15.35                
Dagsordens punkt 5 – Hovedbestyrelsens beretning – fremlæggelse, debat og godkendelse

Kl. 15.35 - 16.20                

 • Dagsordenens punkt 9a: Afrapportering fra Honorarpolitisk udvalg
 • Dagsordenens punkt 9b: Forslag til honorering af formand, næstformand, regionsformænd og hovedbestyrelsesmedlemmer
 • Dagsordenens punkt 9c: Nedsættelse af et honorarpolitisk udvalg

Kl. 16.20 - 16.45                 
Pause

Kl. 16.45 - 17.00: Dagsordenens punkt 7:  Indkomne forslag, blok I (forslag der omfatter ”medier”)

 • 7b Forslag til ændring af vedtægtens § 11.1 ”Urafstemning”
 • 7c Forslag til ændring af vedtægtens § 12.2 ”Valg af repræsentanter”
 • 7d Forslag til ændring af vedtægtens § 12.3 ”Repræsentantskabsmøde”
 • 7e Forslag til ændring af vedtægtens § 12.4 ”Forslag”
 • 7f Forslag til ændring af vedtægtens § 12.8 ”Ekstraordinært repræsentantskabsmøde”
 • 7g Forslag til ændring af vedtægtens §12.9 ”Referat”
 • 7h Forslag til ændring af vedtægtens § 13.3. ”Valg af 3 hovedbestyrelsesmedlemmer ved urafstemningsvalg regionalt”
 • 7i Forslag til ændring af vedtægtens § 15.2 ”Regionsgeneralforsamling”
 • 7j Forslag til ændring af vedtægtens § 15.3 ”Ekstraordinær regionsgeneralforsamling”
 • 7p Forslag til ændring af vedtægtens § 11.1 ”Urafstemning” (den del af forslaget der omfatter ”medier”)
 • 7s Forslag til ændring af vedtægtens § 15.2 ”Regionsgeneralforsamling” (den del af forslaget der omfatter ”medier”)

Første del af Repræsentantskabsmødet afsluttes

Kl. 17.10 - 17.25                 
Overrækkelse af bachelorprisen 2019

Kl. 17.35 - 17.50                 
Repræsentantskabsmøde i Konfliktfonden (kun for repræsentanter)

Kl. 17.50 - 18.45                 
Pause

Kl. 18.45 - 19.15                 
Velkomstdrink

Kl. 19.15                             
Middag og socialt samvær

Søndag den 17. november 2019

Kl. 07.00                            
Morgenløbetur med formanden

Fra kl. 07.30                       
Morgenmad

Kl. 09.00                              
Morgensang

Repræsentantskabsmødet genoptages

Kl. 09.00 - 10.30                 
Dagsordenens punkt 8: Fremlæggelse af politiske fokusområder

Kl. 10.30 - 10.45                 
Pause

Kl. 10.45 - 11.25                 

 • Dagsordenens punkt 6: Godkendelse af regnskaber for 2016, 2017 og 2018
 • Dagsordenens punkt 11: Fastsættelse af kontingentstaser for 2020-2022
 • Dagsordenens punkt 10: Fremlæggelse og godkendelse af rammebudget for 2020-2022
 • Dagsordenens punkt 12: Valg af en økonomisk kontrollant

Kl. 11.25 - 12.00                 
Præsentation af nye æresmedlemmer

Kl. 12.00 - 13.00                 
Frokost

Kl. 13.00 - 13.15                 
Aktiv pause i salen

Kl. 13.15 – 14.15: Dagsordenens punkt 7 Indkomne forslag, blok II

 • Dagsordenens punkt 7a: Forslag til ændring af vedtægtens § 1 ”Navn”
 • Dagsordenens punkt 7k: Forslag til ændring af vedtægtens § 4 ”Medlemsfordele”
 • Dagsordenens punkt 7l: Forslag til ændring af vedtægtens § 5 ”Medlemspligter”
 • Dagsordenens punkt 7m: Forslag til ændring af vedtægtens § 6.1 ”Politisk niveau”
 • Dagsordenens punkt 7n: Forslag til ændring af vedtægtens § 7.2 ”Regionalt medlemskab”
 • Dagsordenens punkt 7o: Forslag til ændring af vedtægtens § 8.4 ”Eksklusion”
 • Dagsordenens punkt 7p: Forslag til ændring af vedtægtens §11.1 ”Urafstemning” (den del af forslaget der ikke vedrører ”medier”)
 • Dagsordenens punkt 7q: Forslag til ændring af vedtægtens § 11.2 ”Stemmeberettigede medlemmer”
 • Dagsordenens punkt 7r: Forslag til ændring af vedtægtens § 11.3 ”Urafstemning vedrørende overenskomstindgåelser”

Kl. 14.15 - 14.30                 
Pause

Kl. 14.30 – 15.00                

 • Dagsordenens punkt 7s:  Forslag til ændring af vedtægtens § 15.2 ”Regionsgeneralforsamling” (den del af forslaget der ikke vedrører ”medier”
 • Dagsordenens punkt 7t: Forslag til ændring af vedtægtens § 15.5 ”Valg af regionsformand”                                      
 • Dagsordenens punkt 7u: Forslag til ændring af vedtægtens § 15.7 ”Regionsbestyrelse”
 • Dagsordenens punkt 7v: Forslag til ændring af vedtægtens § 18 ”Faglige grupper, netværk og andre grupper”
 • Dagsordenens punkt 7w: Forslag til ændring af vedtægtens § 20 ”Kommunikation”

Kl. 15.00- 15.15                   
Dagsordenens punkt 13: Eventuelt

Formandens afsluttende bemærkninger

Kl. 15.15                             
Sandwich ”to go” og tak for i dag

Forslaget blev vedtaget.

3: Fremlæggelse og godkendelse af forretningsorden

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen (HB)

Fremlæggelse og godkendelse af forretningsorden

Forslaget blev vedtaget.

4: Valg af fem stemmeudvalgsmedlemmer og to suppleanter

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen (HB)

Motivation: Der skal vælges fem stemmeudvalgsmedlemmer og to suppleanter. Det er praksis, at stemmeudvalget sammensættes således, at alle tre regioner er repræsenteret.

Region Øst:

 • Inge Sassene
 • Lotte Kofoed Hansen
 • Didde Neuchs Christensen

Region Midt-Nord:

 • Mette Pia Christiansen
 • Anne-Mette Jensen
 • Anne-Mette Thomsen (suppleant)

Region Syd:

 • Susanne Hygum Sørensen
 • Ernst Skovgaard (suppleant)

Forslaget blev vedtaget.

5: Fremlæggelse og godkendelse af beretning om foreningens virksomhed fra hovedbestyrelsen

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen (HB)

Fremlæggelse og godkendelse af beretning om foreningens virksomhed fra hovedbestyrelsen. Beretningen kan læses her: Ergoterapeuten nummer 4 (2019).

Forslaget blev vedtaget.

7a: HB’s forslag til ændring af vedtægtens § 1 ”Navn”

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen (HB).

HB’s forslag til ændring af vedtægtens § 1 ”Navn”.

Forslaget blev vedtaget.

7b: Forslag til ændring af vedtægtens § 11.1 ”Urafstemning”

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen (HB)

HB’s forslag til ændring af vedtægtens § 11.1 ”Urafstemning”.

Forslaget blev vedtaget.

7c: Forslag til ændring af ”Valg af repræsentanter”

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen (HB)

Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægtens § 12.2 ”Valg af repræsentanter”.

Forslaget blev vedtaget.

7d: Forslag til ændring af ”Repræsentantskabsmøde”

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen (HB)

Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægtens § 12.3 ”Repræsentantskabsmøde”

Forslaget blev vedtaget.

7e: Forslag til ændring af ”Forslag”

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen (HB)

Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægtens § 12.4 ”Forslag”

Forslaget blev vedtaget.

7f: Forslag til ændring af ”Ekstraordinært repræsentantskabsmøde”

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen (HB)

Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægtens § 12.8 ”Ekstraordinært repræsentantskabsmøde”

Forslaget blev vedtaget.

7g: Forslag til ændring af ”Referat”

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægtens § 12.9 ”Referat”

Forslaget blev vedtaget.

7h: Forslag til ændring af "Valg af 3 hovedbestyrelsesmedlemmer ved urafstemningsvalg regionalt”

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen (HB)

Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægtens § 13.3 ”Valg af 3 hovedbestyrelsesmedlemmer ved urafstemningsvalg regionalt”

Forslaget blev vedtaget.

7i: Forslag til ændring af ”Regionsgeneralforsamling”

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen (HB)

Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægtens § 15.2 ”Regionsgeneralforsamling”

Forslaget blev vedtaget.

7j: Forslag til ændring af ”Ekstraordinær regionsgeneral-forsamling”

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen (HB)

Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægtens § 15.3 ”Ekstraordinær regionsgeneralforsamling”

Forslaget blev vedtaget.

7k: Forslag til ændring af ”Medlemsfordele”

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen (HB)

Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægtens § 4 ”Medlemsfordele”.

Forslaget blev vedtaget.

7l: Forslag til ændring af ”Medlemspligter”

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen (HB)

Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægtens § 5 ”Medlemspligter”

Forslaget blev vedtaget - dog med den ændring, at den nye formulering fremadrettet fremgår af § 3.

7m: Forslag til ændring af ”Politisk niveau”

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen (HB)

Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægtens § 6.1 ”politisk niveau”

Forslaget blev vedtaget.

7n: Forslag til ændring af "Medlemsstatus" og ”Regionalt medlemskab”

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen (HB)

Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægtens § 7.1”Medlemsstatus” og §7.2 ”Regionalt medlemskab”

Forslaget blev vedtaget.

 

7o: Forslag til ændring af ”Eksklusion”

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen (HB)

Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægtens § 8.4 ”Eksklusion”

Forslaget blev vedtaget.

7p: Forslag til ændring af ”Urafstemning”

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen (HB)

Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægtens § 11.1 ”Urafstemning”

Forslaget blev vedtaget.

7q: Forslag til ændring af ”Stemmeberettigede medlemmer”

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen (HB)

Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægtens § 11.2 ”Stemmeberettigede medlemmer”

Forslaget blev vedtaget.

7r: Forslag til ændring af ”Urafstemning vedrørende overenskomstindgåelser”

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen (HB)

Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægtens § 11.3 ”Urafstemning vedrørende overenskomstindgåelser”.

Forslaget blev vedtaget.

7s: Forslag til ændring af ”Regionsgeneralforsamling”

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen (HB)

Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægtens § 15.2 ”Regionsgeneralforsamling”

Forslaget blev vedtaget.

7t: Forslag til ændring af ”Valg af regionsformand”

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen (HB)

Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægtens § 15.5 ”Valg af regionsformand”.

Forslaget blev vedtaget.

7u: Forslag til ændring af ”Regionsbestyrelse”

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen (HB)

Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægtens § 15.7 ”Regionsbestyrelse”

Forslaget blev vedtaget.

 

7v: Forslag til ændring af ”faglige klubber, netværk og andre grupper”

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen (HB)

Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægtens §18 "Faglige klubber, netværk og andre grupper" 

Forslaget blev vedtaget.

7w: Forslag til ændring af ved-tægtens § 20 ”Kommunikation”

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen (HB)

Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægtens § 20 ”Kommunikation”

Forslaget blev vedtaget.

8: Fremlæggelse af politiske fokusområder

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen

HB stiller forslag om, at foreningens politiske fokusområder 2020-2022 samler tre konkrete indsatsområder under overskriften ”Vi gør din hverdag mulig”.  (LINK: Forslag til indsatsområder PDF)

De tre områder er ”lige adgang til ergoterapi”, ”styrket praksisudvikling” og ”styrket forskning”. De enkelte områder og de foreslåede indsatser kan læses i publikationen ”forslag til indsatsområder 2020-2022”. Publikationen er vedlagt som bilag.

Forslaget blev vedtaget.

9a: Afrapportering fra Honorarpolitisk Udvalg

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen (HB)

Forslagets tekst: På repræsentantskabsmødet i 2016 blev det besluttet at nedsætte et honorarpolitisk udvalg. Efterfølgende udarbejdede HB et kommissorium for udvalget. Heri pegede HB på nogle konkrete forhold, som HB ønskede udvalgets vurdering af. Herudover blev udvalget stillet frit med hensyn til udvalgets øvrige arbejde. Det honorarpolitiske udvalg fik til opgave at udarbejde en rapport til Repræsentantskabet.

Bilag 9A: Afrapportering fra Honorarpolitisk udvalg 2019

Forslaget om at ændre fratrædelsesvilkårene blev ikke vedtaget

Det blev besluttet, at honoraret for hvervet som menigt medlem af Hovedbestyrelsen hæves fra 1.205 kr./mdr. til 1.500 kr,/mdr. Det blev besluttet, at ferietillægget for landsformand, næstformand og de 3 regionsformænd hæves fra 1,5% til 2,3%.

Ændringerne træder i kraft den 1. januar 2020.

9b: Forslag til honorering af formand, næstformand, regionsformænd og hovedbestyrelsesmedlemmer

Forslagsstiller: Honorarpolitisk udvalg

Forslagets tekst: Forslag til honorering af landsformand, næstformand, regionsformænd og hovedbestyrelsesmedlemmer.

9c: Nedsættelse af et honorarpolitisk udvalg

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen (HB)

Motivation af forslaget: Repræsentantskabet i 2016 besluttede, at der fremover skal nedsættes et honorarpolitisk udvalg på hver repræsentantskabsperiode med en funktionsperiode svarende til repræ-sentantskabsperioden dvs. 3 år.
Det er ikke praksis, at HB selv fremsætter forslag om deres egen honorering. HB mener, at der skal være ”armslængde”, således at det er Repræsentantskabet, der til enhver tid fastlægger honorarniveauerne.
Det er fortsat Repræsentantskabet, der træffer beslutningerne. Men det er det honorarpoli-tiske udvalgs medlemmer, der alle er uden tilknytning til Etf’s politiske virke, der udfører forarbejdet.

Forslaget blev vedtaget.

10: Fremlæggelse og godkendelse af rammebudget for 2020-2022

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen (HB)

HB fremsætter her forslag til rammebudgetter for 2020, 2021 og 2022. Forslag til rammebudgetter vedlægges.

Forslaget blev vedtaget.

11. Fastlæggelse af kontingentsatser for 2020-2022

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen (HB)

Forslagets tekst: HB foreslår, at kontingentet fortsætter uændret i den kommende 3-årige periode.

Forslaget blev vedtaget.

12: Valg af en økonomisk kontrollant

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen (HB)

HB foreslår, at Susanne Stampe Nielsen genvælges som økonomisk kontrollant for perioden 2020-2026

Forslaget blev vedtaget.

13. Eventuelt

Sidst opdateret
20.11.2019