Hjem > CV: Anne Theilgaard Jacobsen 2017

CV: Anne Theilgaard Jacobsen 2017

Anne Theilgaard Jacobsen genopstiller til Hovedbestyrelsen. Se hendes CV her.

Personlige data

 • Navn: Anne Theilgaard Jacobsen
 • Adresse: Sankt Markus Alle 5, 3., tv., 1922 Frederiksberg C
 • Telefon: mobil: 26378388
 • E-mail: atj@anthja.dk
 • Ægteskabelig St.: Gift - 2 børn - henholdsvis 32 og 29 år

Uddannelser:

 • 1976: Studentereksamen fra Frederiksberg Gymnasium
 • 1977: Eksamen i psykologi på HF - enkeltfag
 • 1983: Uddannet ergoterapeut, Ergoterapeutskolen i København
 • 1996: Valgfag på Kommunomuddannelsen: ’Kommunikation, service, kvalitet’
 • 1997: Valgfag på Kommunomuddannelsen: ‘Personaleforhold’
 • 1998: PC-kørekort i modulerne 2, 3 og 4 à Windows 95, Word 7.0, Excel 7.0
 • 2003: Akademimerkonom: Organisation og Ledelse i praksis
 • 2004: Akademimerkonom: HR
 • 2016: Diplomuddannelse i offentlig forvaltning
 • 2016: FTF forhandleruddannelse

Arbejde:                           

 • 1973 - 1983: Deltidsarbejde på Sundholm
 • 1977 - 1979: Hjemmehjælper i Københavns Kommune
 • 1979 - 1980: Sygehjælper på plejehjemmet Ingeborggården
 • 1983 - 1986: Ergoterapeut på Sankt Lukas Stiftelsen (medicinske afdelinger)
 • 1986 - 1988: Ergoterapeut på Frederiksberg Hospital (fysiurgisk afdeling)
 • 1988 - 1994: Ergoterapeut på Hjælpemiddelcentret, Københavns Kommune
 • 1994 - 1998: Sagsbehandlerergoterapeut med stedfortræderfunktion på Hjælpemiddel-centret, Frederiksberg Kommune
 • 1998- 2001: Sagsbehandler/fagperson på Hjælpemiddelenheden, KBH. Amt
 • 1998- 2007: Censor ved ergoterapeutskolernes censorkorps
 • 2001 - 2003: Regionssekretær i Hovedstadsregionen, ETF
 • 2003 - 2007: Visiterende ergoterapeut P & O Østerbro
 • 2007 -: Fællestillidsrepræsentant, frikøbt 100 %

Undervisningsopgaver:

 • 1983-1986: Undervisning af sygeplejeelever i Reumatoid Arthrit
 • 1986-1988: Undervisning af sygeplejeelever, sygehjælperelever og ergoterapeutstudernede i Reumatoid Arthrit
 • 1988-1992: Undervisning af hjemmehjælpere i hjælpemiddelformidling
 • 1988-1991: Undervisning af sagsbehandlere og sygeplejeelever i hjælpemidler
 • 1995-1998: Undervisning af social- og sundhedshjælperelever i hjælpemidler
 • 1996-1998: Undervisning af ergoterapeutstuderende i hjælpemidler
 • 2007: Afholdelse af ansættelsessamtaler – personale Kbh. Kommune, SUF
 • 2009-2011: Undervisning i budgetprocessen
 • 2009-: Undervisning af MED udvalg i SUF MED’s opgaver

Skriftlige opgaver / projekter:

 • 1995: Åbent hus på Hjælpemiddelcentret, Frederiksberg Kommune, eksamensopgave Kommunomuddannelsen
 • 1996: ‘SKS - registrering af ergoterapeutiske ydelser på Hjælpemiddelcentret, Fred. Kommune’ - projektrapport samt artikel i Ergoterapeuten
 • 1997 : ‘Hvilken betydning har indførelse af EDB lagerstyring for organisationen, strukturen og personalet på Hjælpemiddelcentret, Frederiksberg Kommune’, eksamensopgave på Kommunomuddannelsen
 • 2003: Projekt om kulturdannelse ml. nordiske lande med afsæt i fælles værdisæt, akademimerkonomuddannesen
 • 2003: Projekt om kulturdannelse ved fusioner (sammenlægning af P&O kontorer), eksamensopgave på akademimerkonomuddannelsen
 • 2004: Projekt om sygefravær på akademimerkonomuddannelsen
 • 2008: Projekt om attraktive arbejdspladser for seniorer på Diplomuddannelsen
 • 2010: Projekt om indflydelse i MED arbejdet på Diplomuddannelsen
 • 2016: Diplomprojekt om Social Kapital

Organisatorisk arbejde:

 • 1984-1988: Tillidsrepræsentant på henholdsvis Skt. Lukas Stiftelsen og Frederiksberg hosp.
 • 1990-1994: Næstformand i lokalsamarbejdsudvalg på Hjælpemiddelcentret, Københavns Kommune
 • 1998-2001: Tillidsrepræsentant på Hjælpemiddelenheden Kbh. Amt
 • 2000-2001: Medarbejderrepræsentant i MED udvalg niveau 2
 • 2000-2001: Næstformand i MED udvalg niveau 3
 • 2001-2003: Medlem af bestyrelse i ETF Hovedstadsregionen
 • 2001-2003: FTF delegeret KBH. Kommune
 • 2002-2003: Medlem af organisationsudvalg ETF -
 • 2002-2003: Medlem af udvalg vedr. kompetenceudvikling ETF
 • Medlem af Rådgivende ældreforum, SUF, Kbh. Kommune
 • 2003-: Delegeret i PKA
 • 2003-2007: Tillidsrepræsentant på P & O Østerbro
 • 2003-2007: Næstformand i ASU på P & O Østerbro
 • 2004-2007: Medlem af HSU for SUF Københavns Kommune
 • 2005: Medlem af Dialogforum, Personalepolitisk udvalg
 • 2007-: FTR i SUF KBH. Kommune,
 • 2007: Medlem af forum for kompetenceudvikling og Fagligt referenceforum
 • 2007-: Medlem af SUF/ MED Kbh. Kommune
 • 2008: Medlem af styregruppen for TR uddannelse ETF
 • 2008: Delegeret DSA                                        
 • 2008 -: HB medlem ETF
 • 2012-2016: HB medlem DSA

Øvrige tillidshverv:

 • 1985-1986: Formand for forældreråd i vuggestue
 • 1990-2000: Forældrerepræsentant i folkeskolen
 • 1997-2006: Sekretær i bestyrelse i andelsforening
 • 2006-: Formand i bestyrelse i andelsforening 
 • 2008-2010: Medlem af bestyrelse Tingluti folkedanserforening
 • 2010 -: Medlem af arrangement udvalg i Tingluti