Hjem > Cognitive Orientation to Occupational Performance (CO-OP)

Cognitive Orientation to Occupational Performance (CO-OP)

CO-OP er en klientcentreret, aktivitetsbaseret, problemløsende metode, som muliggør tilegnelse af færdigheder gennem en proces af kognitive strategier og guidet opdagelse.

Formål

 • At barnet gennem udvikling af egne kognitive strategier lærer sig de ønskede færdigheder
 • At barnet tilegner sig en overordnet kognitiv strategi, som kan bruges til læring af andre færdigheder

Fremgangsmåde

 • Indledende samtale med barnet og forældrene
 • Barnet udvælger meningsfulde aktiviteter
 • Observation af barnet under udførelse af den eller de valgte aktiviteter
 • Analyse med udgangspunkt i Dynamic Performance Analysis (DPA), der er fokus på f.eks. barnets motivation og kendskab til aktiviteten
 • I samarbejde med barnet og forældrene opstilles konkrete aktivitetsmæssige mål i henhold til de prioriterede aktivitetsproblematikker
 • Den overordnede kognitive strategi præsenteres for barnet: Goal, plan, do, check
 • Ergoterapeuten og barnet går sammen på opdagelse i aktivitetsudførelsen: Guided discovery
 • Barnet udvikler i samspil med ergoterapeuten sine egne domænespecifikke strategier og afprøver dem i hverdagen og det naturlige miljø
 • I samarbejde med barnet og/eller de nære voksne laves en opfølgning og evt. justering af den igangsatte plan
 • Skriftlig dokumentation (journalnotat)

Målgruppe

Børn fra 5 år og op, der har vanskeligheder med at lære færdigheder som de ønsker, har behov for eller forventes at kunne. Det vurderes, at barnet har behov for og vil profitere af en kognitiv problemløsningsmetode.

Hyppighed

Møder med barnet: 5 gange af 45 minutters varighed
Dokumentation: ½ time
Tilbagemelding: 1-1½ time

Ressourcer

Rammer hvor barnet kan udføre de relevante aktiviteter.

Referencer

 • DM_CO-OP_boern_0108_01.pdf
 • Polatajko, H. J.; Mandich, A. Enabling occupation in children: The Cognitive Orientation to daily Occupational Performance (CO-OP) approach. CAOT Publications ACE 2004.
 • Ward A, Rodger S. The Application of Cognitive Orientation to daily Occupational Performance (CO-OP) with Children 5-7 years with Developmental Coordination Disorder. British Journal of Occupational Therapy 2004; 67(6): 256-264.
 • Banks, R., Rodger, S., Polatajko, H. Mastering handwriting: How children with DCD succeed with CO-OP. OTJR: Occupation, Participation and Health 2008; 28 (3), 100-109.
Sidst opdateret
14.03.2014

Mest læste ydelses-beskrivelser