Hjem > Coaching af sårbare unge på arbejdsmarkedet

Coaching af sårbare unge på arbejdsmarkedet

Gennem individuelle forløb etableres individuelle løsninger. Med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og motivation fokuseres der på mål og sammenhæng, således at den unge kan opnå tilknytning til arbejdsmarkedet eller komme i uddannelse.

Formål

At den sårbare unge opnår tilknytning til arbejdsmarkedet eller kommer i uddannelse.

Fremgangsmåde

 • Indhente overordnede oplysninger om borgeren.
 • Første kontakt med borgeren, hvor der foretages et indledende interview, f.eks. COPM* eller Occupational Self Assessement (OSA)
 • Motivere og coache den unge til at komme i virksomhedspraktik
 • Matche virksomhed og den unge – med fokus på den unges ressourcer og virksomhedens miljø og rammer
 • Løse eventuelle barrierer i hverdagslivet
 • Koordinere indsatsen i forhold til jobcenter, kommunale instanser osv.
 • Kontaktperson i forhold til virksomhed og virksomhedscentre
 • Uddanne lokale mentorer på arbejdspladsen
 • Dokumentation af indsatsen

Målgruppe

 • Unge mellem 18 og 25 år
 • Unge, der er ledige og f.eks. er psykisk sårbare, har et handicap, en psykiatrisk diagnose eller et misbrug

Hyppighed

Varierende, men typisk fra 3 måneder og til tider op til flere år.

Ressourcer

Individuelt, men fra 2-4 timer pr. uge til 2-4 timer på måned.

Referencer

 • Bekendtgørelse af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. LBK nr 706 af 28/06/2012
 • Vidensopsamling Eksisterende viden om ledige unge under 30 år. Marselisborgcenteret, Århus. 2011
Sidst opdateret
05.11.2013

Mest læste ydelses-beskrivelser