Hjem > Censor på ergoterapeutuddannelsen

Censor på ergoterapeutuddannelsen

Censoren skal med udgangspunkt i de retningslinjer, der er for uddannelsen sikre, at den ergoterapeutstuderende bliver eksamineret på en ordentlig og retfærdig måde.

Formål

At sikre, at kravene ved prøver er i overensstemmelse med de mål, der fremgår af bekendtgørelsen.
At sikre, at prøverne gennemføres i overensstemmelse med reglerne.
At sikre, at eksaminanderne får en ensartet og retfærdig behandling, og bliver bedømt ud fra reglerne om karaktergivning.

Målgruppe

Ergoterapeutstuderende, der skal gennemføre prøver, hvor der ifølge bekendtgørelsen, skal deltage en censor.

Kontaktoplysninger til censorformandsskabet for Ergoterapeutuddannelsen

På Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside finder du nuværende formand for censorkorpset for Ergoterapeutuddannelsen.  

Censorkorps

Censorfunktionen

Censoren bliver beskikket af Uddannelses og Forskningsministeriet, efter indstilling af censorformandsskabet for ergoterapeutuddannelsen. Beskikkelsesperioden er for fire år af gangen. Censor forespørges og allokeres til prøver via professionshøjskolernes censorsekretariat.

Censor tilknyttes prøver i Wise-flow. I Wise-flow modtager censor relevant materiale (semesterbeskrivelse, tidsplan mv.) 

Der fremsendes kontakt til censor. I allokeringsmailen fremgår antal  studerende og/eller opgaver samt hvor mange minutter/timer, der gives løn for. Prøven afvikles ud fra de retningslinjer, der er beskrevet i bekendtgørelsen.

Kvalifikationer

Indgående kendskab til faget eller fagområdets forudsætninger, mål og metoder. Specifik kompetence inde for et eller flere faglige delområder, som indgår i uddannelsen. Viden om uddannelsens anvendelsesmuligheder.

Censor skal forud for hvert censorarbejde sætte sig ind i/opdatere sig i forhold til Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i ergoterapi, Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser samt Bekendtgørelse for karaktergivning. Hertil kommer semesterbeskrivelser og eksamensretningslinier.

Hyppighed

Individuelt.

Ressourcer

  • Indgående kendskab til faget eller fagområdets forudsætninger, mål og metoder
  • Specifik kompetence inden for et eller flere faglige delområder, som indgår i uddannelsen
  • Viden om uddannelsens anvendelsesmuligheder

Referencer

 

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi: 

Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser (eksamensbekendtgørelsen): 

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse

 

Sidst opdateret
03.02.2021

Mest læste ydelses-beskrivelser