Hjem > Censor på ergoterapeutuddannelsen

Censor på ergoterapeutuddannelsen

Censoren skal med udgangspunkt i de retningslinjer, der er for uddannelsen sikre, at den ergoterapeutstuderende bliver eksamineret på en ordentlig og retfærdig måde.

Formål

At sikre, at kravene ved prøver og eksamener er i overensstemmelse med de mål, der fremgår af bekendtgørelsen.
At sikre, at prøverne gennemføres i overensstemmelse med reglerne.
At sikre, at eksaminanderne får en ensartet og retfærdig behandling, og bliver bedømt ud fra reglerne om karaktergivning.

Kontaktoplysninger

På Uddannelses- og Forskningsministeriet finder du nuværende formand for censorkorpset for Ergoterapeutuddannelsen.  

Censorkorps

Fremgangsmåde

 • Censoren bliver beskikket af ergoterapeutuddannelsens censorkorps
 • Censoren bliver kontaktet af uddannelsesstederne med censoropgaver
 • Der fremsendes kontrakt til censor, samtidig fremsendes tidsplan for eksamen
 • Censor modtager fra uddannelsesstedet modulbeskrivelse og andet relevant materiale.
 • Eventuelle skriftlige opgaver fremsendes til censor på et aftalt tidspunkt
 • Censor møder til formøde før eksamen. Her planlægger underviser/vejleder og censor detaljerne omkring eksamen
 • Eksamen afvikles ud fra de retningslinjer, der er beskrevet i bekendtgørelsen

Målgruppe

Ergoterapeutstuderende, der skal gennemføre prøver eller eksamener, hvor der, ifølge bekendtgørelsen, skal deltage en censor.

Hyppighed

Individuelt.

Ressourcer

 • Indgående kendskab til faget eller fagområdets forudsætninger, mål og metoder
 • Specifik kompetence inden for et eller flere faglige delområder, som indgår i uddannelsen
 • Viden om uddannelsens anvendelsesmuligheder

Referencer

 • Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi. BEK nr. 832 af 13/08/2008
 • Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser. BEK nr. 714 af 27/06/2012
 • Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse. BEK nr. 262 af 20/03/2007
Sidst opdateret
16.07.2018

Mest læste ydelses-beskrivelser