Hjem > Bevilling af hjælpemiddel, forbrugsgode, boligændring til børn

Bevilling af hjælpemiddel, forbrugsgode, boligændring til børn

Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer bevilges til børn med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Målet er, at barnet kan udvikle sig og føre en så selvstændig og normal tilværelse som muligt.

Formål

Vurdering af barnets funktionsevnenedsættelse og barnets behov og ret til hjælpemiddel, forbrugsgode eller boligændring. Formålet med bevillingen af hjælpemidler, forbrugsgoder mm. er at øge barnets mobilitet, så det bliver så selvhjulpent som muligt.

Fremgangsmåde

Der modtages en ansøgning på et konkret hjælpemiddel og herefter vurderes følgende:


 • Funktionsnedsættelsens grad
 • Varighedskriteriet

 • Væsentlighedskriteriet

 • Nødvendigheden af at indhente yderligere oplysninger som f.eks. fra læge, sygehus m.m.
 • Hjemmebesøg, hvor der sker observation og undersøgelse af barnet, f.eks. COPM* eller AMPS*. Der bliver afholdt motivationssamtale med barn og forældre
 • Kravene til et egnet hjælpemiddel

 • Bedst og billigst egnet hjælpemiddel
 • Hjælpemiddelafprøvning og tilpasning
 • Vejledning i brug af hjælpemidlet
 • Dokumentation, fakturering og registrering af hjælpemiddel eller eventuel boligændring

Målgruppe

 • Børn med funktionsevnenedsættelse
 • Forældre til børnene

Hyppighed

Hjemmebesøg til vurdering og måltagning. Yderligere et besøg til afprøvning og instruktion i brug af hjælpemidlet.
Ved boligændringer er der typisk behov for væsentlig flere besøg.

Ressourcer

Ressourceforbruget er varierende alt efter type og størrelse af opgaverne.
Vurderingen sker i barnets hjem, daginstitution eller skole.

Referencer

Lov om social service §§ 112

Sidst opdateret
14.03.2014

Mest læste ydelses-beskrivelser