Hjem > Behandling af radialis parese - skinne

Behandling af radialis parese - skinne

Radialis parese opstår oftest som følge af brud på overarmen eller som følge af tryk på radialis nerven. Symptomerne er oftest manglende ekstension af håndled, MCP-led og tommelfinger samt sensoriske udfald.

For at modvirke nerveskader og genvinde funktionen i hånden anlægges drophåndsskinne, og der igangsættes behandling og træning. 

Formål

At reducere risiko for ødem
At reducere risiko for kontraktur
At reducere risiko for varige nerveskader
At muliggøre medinddragelse af hånden ved udførelse af aktiviteter

Fremgangsmåde

 • indhente overordnede oplysninger om personen, herunder også eventuelt regime i forbindelse med operation
 • undersøgelse, herunder aktivitetsundersøgelse samt undersøgelse for ødem, ledbevægelighed, kraft og smerte.
 • drophåndsskinne (præfabrikeret eller individuelt tilpasset skinne) anlægges, så hånden er i en funktionel stilling og med stabilisering af grundleddet. Om natten kan anvendes normal håndledsbandage
 • ødemprofylaktiske øvelser
 • stimulering af ekstensorerne over håndled samt fingerled
 • øvelser for at bevare ledbevægeligheden
 • sensorisk stimulering
 • samtale, motivering og instruktion i at inddrage armen i udførelsen af lettere aktiviteter
 • vurdering af behov for hjælpemidler
 • træningen gradueres efterhånden som muskelfunktionen vender tilbage

Målgruppe

Patienter, der henvises med radialis parese.

Hyppighed

Individuelt. Indledningsvis instrueres patienten i at lave øvelser. Når der begynder at komme funktion, intensiveres træningen.

Ressourcer

Patienten skal hurtigst muligt have udleveret skinne og påbegynde behandling og træning for at modvirke varige skader.

Referencer

 • Mackin, Callahan, Skirven et al: Rehabilitation of the hand, 5. Edition, Vol. 1: 2002
 • Runnquist, K. m.fl. Handens rehabilitering. Svensk-Norsk Bogimport 2005
 • Michael R Krogsgaard, Peter Rheinlænder, Anette E. Larsen. Ortopædkirurgi for ergoterapeuter og fysioterapeuter. 1. udgave, 1. oplag. Munksgaard 2009
Sidst opdateret
20.02.2014

Mest læste ydelses-beskrivelser