Hjem > Behandling af den alment svækkede medicinske patient indlagt på akut sygehus

Behandling af den alment svækkede medicinske patient indlagt på akut sygehus

Medicinske patienter indlagt på akut sygehus har behov for en ergoterapeutisk behandling for ikke at miste funktionsniveau i forhold til fx påklædning, og personlig hygiejne under indlæggelse.

Formål

 • At motivere patienten til under indlæggelsen at være aktiv og give denne mulighed for at udføre almindelige dagligdags aktiviteter, der er meningsfulde og realistiske for patienten med henblik på at forbedre patientens funktionsevne.
 • At kunne vurdere patientens behov for yderligere genoptræning efter udskrivelse.

Fremgangsmåde

 • Behandlingstiltag tilrettelagt på baggrund af den ergoterapeutiske undersøgelse i form af træning af funktionsevnen i relevante og meningsfulde aktiviteter (fx forflytning, spise og synke, af- og påklædning, personlig hygiejne eller huslige aktiviteter) og/eller kompenserende tiltag (fx hjælpemidler).
 • Skriftlig dokumentation af interventionen i journal.
 • Udarbejdelse af henvisningsnotat eller genoptræningsplan (GOP) til relevant genoptræningstilbud.

Målgruppe

Alment svækkede medicinske patienter
.

Hyppighed

Som udgangspunkt dagligt under indlæggelsesforløbet, eller indtil målet for den ergoterapeutiske kontakt er opnået.

Ressourcer

 • Varighed 30-45 min. pr. kontakt
 • Dokumentation ca. 10 min efter hver kontakt
 • Udarbejdelse af henvisningsnotat eller GOP ca. 15-30 min.

Referencer

 • Occupational Therapy Intervention Proces Model (OTIPM) af Anne G. Fisher.
 • Sundhedsstyrelsen ICF, International Klassifikation af Funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand. 2005
 • Basisbog i ergoterapi - aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Madsen A et al. 2007
 • Sundhedsstyrelsen, Center for forebyggelse, Fysisk aktivitet - håndbog om forebyggelse og behandling. 2011
Sidst opdateret
05.11.2013

Mest læste ydelses-beskrivelser