Hjem > Bachelorprisen

Bachelorprisen

Etf uddeler en pris til ergoterapeutstuderende på 15.000 kroner for bedste bachelorprojekt. Prisen uddeles én gang pr. semester.

Prisen gives til bachelorprojekter af høj kvalitet med perspektiver for ergoterapifaget.

Prisen sætter fokus på de særligt interessante projekter og giver forfatterne inspiration og mod til at fortsætte arbejdet med den faglige udvikling. Prisen blev uddelt første gang i 2007.

OBS: Vær opmærksom på at det er underviserne/uddannelserne, der skal indstille et projekt til prisen hos Etf.

Læs kriterierne 

Bachelorprisen, efterår 2017

Etf's bachelorpris gik dette efterår til Line Mathiasen og Pia Fyhring fra UC Syd Esbjerg for deres projekt om kreativitet, kunst og kultur i den sidste tid af livet. De to nyuddannede ergoterapeuter håber, at projektet kan sætte fokus på behovet for ergoterapi på hospice.

Find projekt

Bachelorprisen, forår 2017

Etf’s bachelorpris gik dette forår til Canna Rosell Worsøe, Marie Brunsgaard Laursen og Nora Köhler fra VIA University College, Aarhus, for et projekt om plejehjems fællesrum. De tre unge håber, at projektet vil ruske op i deres kollegaer ude på plejehjemmene og løfte livskvaliteten for beboerne.

Find projekt

Find flere projekter i Etf's videnbank

Bachelorpriser udbetales som B-indkomst.