Hjem > Av, mit liv gør ondt

Av, mit liv gør ondt

En kvantitativ tværsnitsundersøgelse af aktivitetsproblematikker hos patienter med kroniske smerter.

Baggrund

16-20 % af den danske befolkning lider af non-maligne kroniske smerter, hvilket ikke blot har stor betydning for det enkelte menneske, men også for de socioøkonomiske omkostninger i samfundet. En samlet viden om kroniske smerter og disses indflydelse på dagligdagen findes relevant, da smerte i sig selv, uafhængig af diagnose, kan give problemer i dagligdagen.

Formål

Formålet er at finde frem til fællestræk der var repræsentative for patienter med kroniske smerter. Dette kunne medvirke til at belyse en mulig association mellem kroniske smerter, aktivitetsproblematikker samt roller og livskvalitet.

Problemstilling

Hvilke aktivitetsproblematikker har patienter med kroniske smerter i deres dagligdag, og hvilken indflydelse har smerterne på deres roller og livskvalitet?

Design, materiale og metode

Projektet var en kvantitativ tværsnitsundersøgelse. Projektet blev udarbejdet ud fra Gary Kielhofners Model of Human Occupation (MOHO). I projektet deltog 321 patienter med kroniske non-maligne smerter.

Data blev bearbejdet ved hjælp af deskriptiv og analytisk statistik.

Resultater

Projektet var repræsentativt for danske kvinder i alderen 41-50 år med høj grad af kroniske smerter hovedsageligt i bevægeapparatet, hvis årsag primært skyldes gigtsygdomme, fibromyalgi eller piskesmæld.

Patienterne havde aktivitetsproblemer inden for områderne: dagligdags aktiviteter, leg og produktivitet. Inden for dagligdags aktiviteter var det hvile/søvn, der gav flest problemer, inden for leg var det vedligeholdelse af bil og bolig og i produktivitet var det rengøring. Herudover angav over halvdelen af patienterne, at 17 ud af de 30 opstillede aktiviteter var problematiske. Udover de ovennævnte aktivitetsproblematikker sås der problemer i blandt andet lønnet arbejde, havearbejde, dyrke sport/motion, indkøb, gå i byen og sexliv. Ved alle aktiviteter angav over halvdelen af patienterne aktiviteterne, som værende meget meningsfulde. I projektet sås yderligere, at smerter havde indflydelse på patienternes roller.

Der sås en lav, men statistisk signifikant sammenhæng mellem antallet af aktivitetsproblematikker og den angivne smerteintensitet i aktivitet. Antallet af aktivitetsproblematikker var altså uafhængig af smerteintensitet. Ydermere sås en ubetydelig, men statistisk signifikant sammenhæng mellem antallet af aktivitetsproblematikker og den angivne livskvalitet. Altså kunne aktivitetsproblematikker, uanset antal, have indflydelse på livskvalitet. Patienterne angav dog, at smerterne havde stor indflydelse på livskvaliteten.

Konklusion

Patienter med kroniske smerter havde aktivitetsproblematikker inden for alle tre områder af dagligdagen: dagligdags aktiviteter, leg og produktivitet. Ved alle de angivne aktiviteter vurderede over halvdelen af patienterne, at disse var meget meningsfulde. Smerte havde, uanset intensiteten, indflydelse på både patienternes roller og livskvalitet.

Hent rapport 

Artikel fra Ergoterapeuten

Sidst opdateret
14.02.2014