Hjem > Arbejdsmiljø-repræsentant > Meddel valg eller ophør som AMR

Meddel valg eller ophør som AMR

Når du er blevet valgt eller stopper som AMR, skal du meddele det til Etf med det samme. Læs her om hvorfor og hvordan.

Hvorfor skal jeg meddele Etf, at jeg er valgt som AMR?

Når du meddeler Etf, at du er blevet valgt som AMR:

  • anmelder Etf valget overfor din arbejdsgiver
  • bliver du registeret som AMR i Etf´s medlemssystem

Det er vigtigt, at du udfylder meddelelsesformularen lige efter, du er blevet valgt fordi:

  • du opnår den såkaldte TR-beskyttelse*, når din arbejdsgiver er bekendt med valget af dig. Dette kendskab er sikret, når Etf formelt har anmeldt valget overfor arbejdsgiveren.
  • du løbende modtager indbydelser til møder og kurser, når du er registreret som AMR i Etf´s medlemssystem

Ved genvalg skal du også udfylde meddelelsesformularen.

*TR-beskyttelsen er til for at sikre, at TR og andre tillidsvalgte (herunder AMR) kan handle og ytre sig uden, at det får ansættelsesmæssige konsekvenser.
Tillidsvalgte er ikke totalt beskyttet mod afskedigelse, men der skal meget tungtvejende grunde til at afskedige en tillidsvalgt, og arbejdsgiver har bevisbyrden for, at de grunde har været til stede.

Hvordan meddeler jeg Etf, at jeg er blevet valgt/genvalgt som AMR?

Tillykke med valget som AMR.

Du giver besked om dit valg ved at udfylde meddelelsesformularen. Udfyld venligst alle felter.

Hvad skal jeg gøre, når jeg stopper som AMR?

Når du stopper som AMR skal du udfylde afmeldelsesformularen. Udfyld venligst alle felter.

Når Etf modtager din afmeldelsesformular:

  • står du ikke længere registreret som AMR i medlemssystemet
  • modtager du ikke længere mails og nyheder, du har fået tilsendt som AMR

Tak for din indsats i den tid du har været AMR!

Sidst opdateret
07.11.2019