Valg af AMR

AMR betyder Arbejdsmiljørepræsentant. Alle arbejdspladser har ret og pligt til at vælge AMR. Læs her om reglerne for valg af AMR.

Valget

Her kan du læse om regler og vejledning i forbindelse med valg af AMR.

Hvem er valgbar til posten som AMR?

Valgbarhed til hvervet som AMR følger reglerne for valg af tillidsrepræsentant indenfor det pågældende eller tilsvarende overenskomstområde. 

Alle ansatte uden ledelsesret - fuldtids- og deltidsansatte samt vikarer og ansatte på orlov - er valgbare til hvervet som AMR.

Kommuner og regioner

I kommuner og regioner gælder, at en medarbejder skal have været ansat minimum seks måneder for at kunne blive valgt som AMR. 

Statens område

På statens område gælder, at en medarbejder skal have været ansat minimum ni måneder for at kunne blive valgt som AMR. 

Hvis en arbejdsplads ønsker dispensation for kravet om anciennitet, kan dette kun ske efter aftale med ledelsen.

Hvem kan deltage i valget af AMR?

Alle ansatte uden ledelsesret, i det område AMR dækker, kan deltage i valget af AMR - også deltidsansatte, løst ansatte, vikarer og praktikanter har stemmeret.

Ledere med personaleansvar kan ikke deltage i valget af AMR.

Hvor lang er valgperioden for AMR?

Som udgangspunkt bliver AMR valgt for en to-årig periode. Etfer aftale med arbejdsgiveren kan man forlænge valgperioden op til højst fire år. 

Kan vi vælge en suppleant for AMR?

AMR har som udgangspunkt ingen suppleant. Dog kan arbejdspladsen ved enighed mellem leder og medarbejder vælge en suppleant for AMR.

Hvis du som ergoterapeut bliver valgt som AMR-suppleant, skal du give besked til Etf om dit valg ved at udfylde meddelelsesformularen. Udfyld venligst alle felter.

Hvad hvis ingen vil være AMR?

Hvis det ikke lykkes at få valgt en AMR, fungerer arbejdslederen alene, indtil de ansatte på et senere tidspunkt har valgt en repræsentant.

Arbejdspladsens ledelse skal gøre en stor og løbende indsats for at få de ansatte til at deltage i det organiserede arbejdsmiljøarbejde og dermed vælge AMR.

Det er ikke nok, at arbejdsgiveren henvender sig til de ansatte én gang. Arbejdsgiveren har pligt til løbende at opfordre til valg og til at forsøge at få de ansatte til at deltage i arbejdsmiljøarbejdet.

Efter valget

Her kan du læse om, hvad du gør, hvis du er blevet valgt som AMR og om de bestemmelser, der gælder for AMR-valget i valgperioden.

Hvad gør jeg, når jeg er valgt som AMR?

Når du er valgt eller genvalgt som AMR, skal du meddele valget til Ergoterapeutforeningen.
Det gør du ved at udfylde meddelelsesformularen. Udfyld venligst alle felter.

Læs mere i "Meddel valg og ophør som AMR" i højre side.

Kan AMR fratræde eller blive afsat i valgperioden?

Kollegaerne kan ikke afsætte AMR i valgperioden.

AMR kan heller ikke selv vælge at forlade hvervet i valgperioden. Sker det alligevel, har de ansatte ikke ret til at vælge en ny AMR. Hvis de ansatte, ledelsen og AMR er enige om det, kan der dog vælges en ny AMR, inden valgperioden er udløbet.

Hvis AMR's beskæftigelse ophører på arbejdspladsen slutter hvervet som AMR, selv om valgperioden ikke er slut. Herefter har de ansatte ret og pligt til at vælge en ny AMR.

Hvad gør vi, når AMR er fraværende i længere tid?

Hvis AMR er fraværende fra arbejdspladsen i en sammenhængende periode på mindst fire måneder på grund af orlov, sygdom e.l., kan arbejdspladsen vælge en ny AMR.

Det er kun en mulighed. Hverken de ansatte eller arbejdsgiveren kan blive pålagt at vælge en ny AMR.

Hvis arbejdsgiveren og de ansatte er enige om det, kan de ansatte vælge en ny AMR.
I den situation kan arbejdspladsen afgøre om de vil vælge en ny AMR for den resterende del af valgperioden eller for en ny fuld valgperiode.

Det er vigtigt at vælge en AMR, som er medlem af en fagforening

Ergoterapeutforeningen anbefaler, at arbejdspladserne vælger AMR, som er medlem af en overenskomstbærende faglig organisation.

AMR kan hente netværk, konsulentbistand og tilbud om ekstra uddannelse i sin faglige organisation. Det er med til at styrke AMR i arbejdet for gode og sunde arbejdspladser.

Sidst opdateret
24.02.2021