Valg af AMiR

AMiR betyder Arbejdsmiljørepræsentant. Alle arbejdspladser har ret og pligt til at vælge AMiR. Læs her om reglerne for valg af AMiR.

Valget

Her kan du læse om regler og vejledning i forbindelse med valg af AMiR.

Hvem er valgbar til posten som AMiR?

Valgbarhed til hvervet som AMiR følger reglerne for valg af tillidsrepræsentant indenfor det pågældende eller tilsvarende overenskomstområde. 

Alle ansatte uden ledelsesret - fuldtids- og deltidsansatte samt vikarer og ansatte på orlov - er valgbare til hvervet som AMiR.

Kommuner og regioner

I kommuner og regioner gælder, at en medarbejder skal have været ansat minimum seks måneder for at kunne blive valgt som AMiR. 

Statens område

På statens område gælder, at en medarbejder skal have været ansat minimum ni måneder for at kunne blive valgt som AMiR. 

Hvis en arbejdsplads ønsker dispensation for kravet om anciennitet, kan dette kun ske efter aftale med ledelsen.

Hvem kan deltage i valget af AMiR?

Alle ansatte uden ledelsesret, i det område AMiR dækker, kan deltage i valget af AMiR - også deltidsansatte, løst ansatte, vikarer og praktikanter har stemmeret.

Ledere med personaleansvar kan ikke deltage i valget af AMiR.

Hvor lang er valgperioden for AMiR?

Som udgangspunkt bliver AMiR valgt for en to-årig periode. Etfer aftale med arbejdsgiveren kan man forlænge valgperioden op til højst fire år. 

Kan vi vælge en suppleant for AMiR?

AMiR har som udgangspunkt ingen suppleant. Dog kan arbejdspladsen ved enighed mellem leder og medarbejder vælge en suppleant for AMiR.

Hvis du som ergoterapeut bliver valgt som AMiR-suppleant, skal du give besked til Etf om dit valg ved at udfylde meddelelsesformularen. Udfyld venligst alle felter.

Hvad hvis ingen vil være AMiR?

Hvis det ikke lykkes at få valgt en AMiR, fungerer arbejdslederen alene, indtil de ansatte på et senere tidspunkt har valgt en repræsentant.

Arbejdspladsens ledelse skal gøre en stor og løbende indsats for at få de ansatte til at deltage i det organiserede arbejdsmiljøarbejde og dermed vælge AMiR.

Det er ikke nok, at arbejdsgiveren henvender sig til de ansatte én gang. Arbejdsgiveren har pligt til løbende at opfordre til valg og til at forsøge at få de ansatte til at deltage i arbejdsmiljøarbejdet.

Efter valget

Her kan du læse om, hvad du gør, hvis du er blevet valgt som AMiR og om de bestemmelser, der gælder for AMiR-valget i valgperioden.

Hvad gør jeg, når jeg er valgt som AMiR?

Når du er valgt eller genvalgt som AMiR, skal du meddele valget til Ergoterapeutforeningen.
Det gør du ved at udfylde meddelelsesformularen. Udfyld venligst alle felter.

Læs mere i "Meddel valg og ophør som AMiR" i højre side.

Kan AMiR fratræde eller blive afsat i valgperioden?

Kollegaerne kan ikke afsætte AMiR i valgperioden.

AMiR kan heller ikke selv vælge at forlade hvervet i valgperioden. Sker det alligevel, har de ansatte ikke ret til at vælge en ny AMiR. Hvis de ansatte, ledelsen og AMiR er enige om det, kan der dog vælges en ny AMiR, inden valgperioden er udløbet.

Hvis AMiR's beskæftigelse ophører på arbejdspladsen slutter hvervet som AMiR, selv om valgperioden ikke er slut. Herefter har de ansatte ret og pligt til at vælge en ny AMiR.

Hvad gør vi, når AMiR er fraværende i længere tid?

Hvis AMiR er fraværende fra arbejdspladsen i en sammenhængende periode på mindst fire måneder på grund af orlov, sygdom e.l., kan arbejdspladsen vælge en ny AMiR.

Det er kun en mulighed. Hverken de ansatte eller arbejdsgiveren kan blive pålagt at vælge en ny AMiR.

Hvis arbejdsgiveren og de ansatte er enige om det, kan de ansatte vælge en ny AMiR.
I den situation kan arbejdspladsen afgøre om de vil vælge en ny AMiR for den resterende del af valgperioden eller for en ny fuld valgperiode.

Det er vigtigt at vælge en AMiR, som er medlem af en fagforening

Ergoterapeutforeningen anbefaler, at arbejdspladserne vælger AMiR, som er medlem af en fagforening.

AMiR kan hente netværk, konsulentbistand og tilbud om ekstra uddannelse i sin faglige organisation. Det er med til at styrke AMiR i arbejdet for gode og sunde arbejdspladser.

Sidst opdateret
06.03.2019