Ny som AMR

Her får du en kort introduktion til, hvordan du kommer godt fra start i dit nye hverv.

Kom godt i gang

Det er vigtigt at afklare forventninger med dem, som du skal samarbejde med om arbejdsmiljø, og så gælder det om, at få overblik over de igangværende og mest presserende opgaver som AMR. Det er en god idé at registrere den tid du bruger på AMR-opgaver.

Overlevering fra tidligere AMR

For at få en god start på den nye funktion, anbefaler Ergoterapeutforeningen, at du tager en snak med den tidligere AMR.

Du har brug for at vide:

 • hvilke opgaver, du skal overtage, og hvad der er fokus på p.t.
 • hvilke rammer og vilkår den tidligere AMR har haft i forhold til at varetage funktionen som AMR
 • om muligt en aftale med den tidligere AMR om sparring til at komme godt i gang

Forventningsafklaring

Ergoterapeutforeningen anbefaler, at du hurtigt tager en snak med dine kolleger, din TR og din leder, for at afklare jeres gensidige forventninger til opgaver og samarbejde.

Forventningsafklaring med dine kolleger

 • Gensidige forventninger til samarbejdet om arbejdsmiljø?
 • Hvilke arbejdsmiljøopgaver skal prioriteres højest?
 • Hvordan kan AMR kontaktes?
 • Skal AMR handle proaktivt, eller kun på henvendelser?
 • Hvordan kan kollegerne bakke AMR op?

Forventningsafklaring med TR

 • Hvordan forestiller I jer samarbejdet fremadrettet?
 • Hvordan kan I øge jeres indflydelse gennem samarbejdet - hvordan kan I 'spille hinanden gode'?
 • Skal I have formøder til MED/SU-møder, hvor I bl.a. drøfter arbejdsmiljøaspekter af de punkter, der er på dagsordenen?
 • Skal I have fælles møder med lederen (TRIO-møder)?
 • Hvilke emner er det oplagt at samarbejde om?

Forventningsafklaring med din leder

 • Gensidige forventninger til samarbejdet om arbejdsmiljø
 • Hvor tit mødes arbejdsmiljøgruppen? Skal TR deltage? Eller skal I have særskilte TRIO-møder?
 • Opgavefordeling, fx APV, arbejdsskader, daglige arbejdsmiljøopgaver 
 • Tid til arbejdsmiljøarbejdet
 • Prioritering af løsning af AMR's faglige opgaver, når AMR bruger tid på arbejdsmiljøarbejdet.

Ergoterapeutforeningen anbefaler, at samarbejdet mellem TR-AMR-leder (TRIO-samarbejde) bliver etableret i en fast struktur.

Det vigtige samarbejde med TR

Forskellige roller - fælles opgaver

AMR og TR har forskellige roller og opgaver bestemt af henholdsvis arbejdsmiljølovgivning og TR-regler .

Mange opgaver ligger i overlappet mellem de oplagte AMR-opgaver og TR-opgaver, fordi de kan have arbejdsmiljømæssige aspekter: for eksempel arbejdstid, omstruktureringer, besparelser eller personalepolitiske emner som trivsel, sundhedsfremme og forebyggelse af stress, sygefravær m.m..

Det er vigtigt, at AMR og TR har et tæt samarbejde om de opgaver, der ligger i overlappet.

AMR har et tæt samarbejde med lederen i arbejdsmiljøgruppen og har viden om lovgivning på arbejdsmiljøområdet, som TR almindeligvis ikke har kendskab til.

Som talsmand og forhandler for medarbejderne, har TR retten til at bringe sager til drøftelse overfor ledelsen og har viden om aftalestof, som AMR ikke nødvendigvis har.

Giver adgang til indflydelse

AMR og TR kan være repræsenteret i forskellige udvalg i MED/SU-systemet. Gennem samarbejde kan AMR og TR opnå adgang til indflydelse ad flere kanaler.

Ergoterapeutforeningen anbefaler, at AMR og TR  drøfter strategien for at påvirke en sag i den ønskede retning, inden sagen bliver taget op i MED/SU-systemet.

 

 

 

Hold dig orienteret

Hold dig orienteret

Der er mange aktører og mange spændende hjemmesider på arbejdsmiljøområdet. Ergoterapeutforeningen vil i første omgang anbefale dig at orientere dig på følgende websteder:

Registrer din tid

Ergoterapeutforeningen anbefaler, at du registrerer den tid, du bruger på AMR-opgaver.

Det er en god idé at dele tidsregistrereingen op i nogle hovedgrupper af AMR-opgaver. Du skal vælge de hovedgrupper, der passer til dit AMR-hverv, men nogle eksempler kan være:

 • Aktuelle arbejdsmiljøsager/henvendelser fra kolleger
 • APV
 • Samarbejde med leder og TR om arbejdsmiljø
 • MED/SU-møder incl. forberedelse
 • Opsøge og ajourføre viden

Registreringen kan du blandt andet bruge til en dialog med din leder om dine vilkår for AMR-hvervet, når du har været AMR i nogen tid. 

Din udvikling som AMR

Arbejdsmiljøloven fastsætter minimum rammer for din uddannelse som AMR. Derudover har Etf tilbud til dig om rådgivning, sparring og kompetenceudvikling i rollen som AMR.

Læs mere til højre på siden.

Sidst opdateret
26.02.2021