Hjem > Arbejdsmiljø-repræsentant > Lovbestemt arbejdsmiljø-uddannelse

Lovbestemt arbejdsmiljø-uddannelse

Arbejdsmiljøloven fastsætter minimums rammer for din uddannelse som AMR.

Lovbestemt arbejdsmiljøuddannelse

Arbejdsmiljøloven har fastsat regler for uddannelse af AMR og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen. Den lovbestemte arbejdsmiljøuddannelse består af en obligatorisk 3-dages uddannelse og tilbud om supplerende arbejdsmiljøuddannelse, som følger en kompetenceudviklingsplan.

Hvad er den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse?

Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse giver dig grundlæggende viden om reglerne på arbejdsmiljøområdet og om metoder til at varetage de sikkerheds- og sundhedsmæssige opgaver på arbejdspladsen i samarbejde med arbejdslederen i arbejdsmiljøgruppen. Uddannelsen er på tre dage.

Det er lovbestemt, at du som nyvalgt AMR har ret og pligt til at deltage i den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse indenfor tre måneder efter, at du er blevet valgt. Det samme gælder for arbejdslederen i arbejdsmiljøgruppen.

Det er arbejdsgiverens opgave, at tilmelde dig til en godkendt arbejdsmiljøuddannelse.

Læs uddybende om den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse:

PUF – parternes uddannelsesfællesskab – udbyder den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse både til enkeltpersoner og som samlet kursus til en region eller en kommune.

Hvad er supplerende arbejdsmiljøuddannelse?

Den supplerende arbejdsmiljøuddannelse er et supplement til den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse.
Både dig som AMR og arbejdslederen i din arbejdsmiljøgruppe har ret til supplerende arbejdsmiljøuddannelse.

Formålet med den supplerende arbejdsmiljøuddannelse er, at du som AMR og arbejdslederen i din arbejdsmiljøgruppe løbende og målrettet får styrket jeres kompetencer og viden på områder, som er relevante for arbejdsmiljøarbejdet på arbejdspladsen.

Når du har gennemført den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse på tre dage, skal du have tilbud om supplerende arbejdsmiljøuddannelse svarende til to dage i dit første funktionsår som AMR. Alle efterfølgende år skal du have tilbud om 1½ dags supplerende uddannelse.

Hvis du et år ikke udnytter retten til uddannelse, bortfalder den medmindre, du har indgået en aftale med arbejdsgiveren om at sammenlægge den supplerende uddannelse. 

Du kan aftale med din arbejdsgiver, at den supplerende uddannelse på 1½ dag kan samles sammen inden for en valgperiode. Der kan højst sammenlægges supplerende uddannelse til i alt tre dages varighed. 

Arbejdsgiveren kan tilbyde supplerende arbejdsmiljøuddannelse ved at henvise til kursustilbud, der allerede findes som led i arbejdspladsens kompetenceudvikling. Men kursustilbuddene skal give viden om arbejdsmiljøforhold, der er relevant for arbejdsmiljøarbejdet i virksomheden.

Hvis der opstår uenighed om kursustilbud, afgør arbejdsgiveren, hvad tilbuddet skal indeholde inden for de rammer, som reglerne fastlægger.

Ergoterapeutforeningen betragter ikke foreningens tilbud til AMR som en del af den supplerende arbejdsmiljøuddannelse, da den lovbestemte arbejdsmiljøuddannelse skal tilbydes af arbejdsgiveren.

Hvad er en kompetenceudviklingsplan?

På arbejdsmiljøområdet er en kompetenceudviklingsplan en plan for den supplerende arbejdsmiljøuddannelse af AMR og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen (AMO).

Arbejdsgiveren skal hvert år sørge for, at der laves en kompetenceudviklingsplan ud fra arbejdspladsens arbejdsmiljøbehov. Planen skal medvirke til at sikre løbende målrettet opdatering af viden, som kan styrke kompetencerne hos medlemmerne af AMO.

Kompetenceudviklingsplanen skal indgå i arbejdspladsens årlige arbejdsmiljødrøftelse. 
Det er vigtigt, at have en bred involvering af AMO, der sikrer, at kompetenceplanen afspejler de konkrete behov, der er på den enkelte arbejdsplads.

Kompetenceudviklingsplanen kan enten være én samlet plan for alle medlemmer af arbedjsmiljøorganisationen eller én for hvert medlem fx for dig som AMR. 

Sidst opdateret
17.08.2020