Hjem > Arbejdsmiljø-repræsentant > Lovbestemt arbejdsmiljø-uddannelse

Lovbestemt arbejdsmiljø-uddannelse

Arbejdsmiljøloven fastsætter minimums rammer for din uddannelse som AMR.

Lovbestemt arbejdsmiljøuddannelse

Arbejdsmiljøloven har fastsat regler for uddannelse af AMR og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen. Den lovbestemte arbejdsmiljøuddannelse består af en obligatorisk 3-dages uddannelse og tilbud om supplerende arbejdsmiljøuddannelse, som følger en kompetenceudviklingsplan.

Hvad er den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse?

Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse giver dig grundlæggende viden om reglerne på arbejdsmiljøområdet og om metoder til at varetage de sikkerheds- og sundhedsmæssige opgaver på arbejdspladsen i samarbejde med arbejdslederen i arbejdsmiljøgruppen. Uddannelsen er på tre dage.

Det er lovbestemt, at du som nyvalgt AMR har ret og pligt til at deltage i den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse indenfor tre måneder efter, at du er blevet valgt. Det samme gælder for arbejdslederen i arbejdsmiljøgruppen.

Det er arbejdsgiverens opgave, at tilmelde dig til en godkendt arbejdsmiljøuddannelse.

Læs uddybende om den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse:

PUF – parternes uddannelsesfællesskab – udbyder den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse både til enkeltpersoner og som samlet kursus til en region eller en kommune.

Hvad er supplerende arbejdsmiljøuddannelse?

Efter den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse skal arbejdsgiveren tilbyde dig to dages supplerende uddannelse indenfor det første år som AMR.
I hvert af de efterfølgende år skal du have tilbud om halvanden dags supplerende uddannelse.

Arbejdsgiveren skal også tilbyde lederen i arbejdsmiljøgruppen supplerende arbejdsmiljøuddannelse.

Hvis du ikke har udnyttet retten til halvanden dags supplerende uddannelse indenfor et funktionsår, bortfalder retten til de halvanden dags uddannelse, med mindre du har lavet en aftale med arbejdsgiveren om at samle supplerende arbejdsmiljøuddannelse på tværs af funktionsår. Der kan højst sammenlægges supplerende uddannelse af tre dages varighed.

Den supplerende arbejdsmiljøuddannelse har til formål at sikre løbende målrettet opdatering, som kan styrke kompetencerne hos AMR og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen. Den supplerende arbejdsmiljøuddannelse skal give viden og kompetencer, som er relevant for arbejdsmiljøarbejdet på arbejdspladsen.

​Arbejdsgiveren skal sørge for, at der udarbejdes en kompetenceudviklingsplan for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen vedrørende den supplerende uddannelse.

Læs uddybende om den supplerende arbejdsmiljøuddannelse:

Ligger udover Etf's tilbud

Ergoterapeutforeningen betragter ikke foreningens tilbud til AMR som en del af den supplerende arbejdsmiljøuddannelse, da den lovbestemte arbejdsmiljøuddannelse skal tilbydes af arbejdsgiveren.

Hvad er en kompetenceudviklingsplan?

På arbejdsmiljøområdet er en kompetenceudviklingsplan en plan for den supplerende arbejdsmiljøuddannelse af AMR og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen.

Arbejdsgiveren skal hvert år sørge for, at der laves en kompetenceudviklingsplan ud fra arbejdspladsens arbejdsmiljøbehov og arbejdsmiljøorganisationens behov for kompetenceudvikling .

Kompetenceudviklingsplanen skal indgå i arbejdspladsens årlige arbejdsmiljødrøftelse.

Kompetenceudviklingsplanen kan enten være én samlet plan for medlemmerne af arbedjsmiljøorganisationen eller én for hvert medlem.

 

Sidst opdateret
07.11.2019