Hjem > Arbejdsmiljø-repræsentant > Det får du som AMR

Det får du som AMR

Ergoterapeutforeningen har tilbud til dig om rådgivning, sparring, netværksmøder, kurser og temadage, der kan udvikle dine kompetencer som AMR.

Etf kan udvikle dine kompetencer

Det er arbejdsgiverens ansvar at sørge for AMR's arbejdsmiljø-uddannelse. Men som din faglige organisation har vi nogle ekstra tilbud til dig, som kan styrke din varetagelse af AMR-funktionen.

Regionale netværksmøder

Etf afholder hvert efterår en række regionale netværksmøder for AMR fælles med Danske Fysioterapeuter. Møderne holdes 5 steder i landet. 
Om foråret i lige år er der en tilsvarende møderække, som er for arbejdsmiljøgrupper. Også disse møder er fælles med Danske Fysioterapeuter. Her har AMR og lederrepræsentanter i arbejdsmiljøgrupper altså mulighed for at deltage i de samme møder. 

 • De regionale netværksmøder giver dig mulighed for at møde og udveksle erfaringer med andre AMR og hvert andet år også med lederrepræsentanter fra arbejdsmiljøgrupper.
 • Møderne rummer orientering fra organisationerne, faktuel viden om aktuelle emner med relation til arbejdsmiljø samt drøftelser om - og redskaber til - hvordan du kan arbejde med emnerne på din arbejdsplads.

De regionale netværksmøder annonceres via mail.

Et forløb for AMR og TR.

Etf tilbyder dig et individuelt test- og samtaleforløb, som afsluttes med en fælles kursusdag. 

Gennem forløbet får du bl.a. indsigt i, hvordan du, men også andre, foretrækker at planlægge, løse opgaver og kommunikere, og hvordan du kan bruge det i dit TR-hverv. 

Forudsætninger for at deltage

AMR: Du skal have gennemført den 3-dages lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse og have min. ½ års erfaring som AMR.

TR: Du skal have gennemført TR-gunduddannelsen.

Indhold

JTI-profilen (= Jugiansk TypeIndeks), er et udviklingsværktøj, som bygger på den schweiziske psykoanalytiker C. G. Jungs typelære, og som beskriver en række grundlæggende forskelle i menneskers måde at fungere på.

Etf tilbyder 4 AMR og 15 TR at få udarbejdet deres JTI-profil, som led i et individuelt samtaleforløb, der afsluttes med en fælles kursusdag.

Forløbet indeholder:

 • Udfyld en JTI-test online, max. 20 min
 • En mundtlig, individuel tilbagemelding på 1 ½ times varighed på din JTI-profil, som gives på et fysisk møde mellem dig og den erhvervspsykologiske konsulent.
  Udlevering af profilark og hæfter om JTI-profilerne, type og stress samt type og udvikling.
 • To ekstra, individuelle samtaler à 1½ time – fysiske møder mellem dig og den erhvervspsykologiske konsulent:
  Om håndtering af konkrete situationer fra din hverdag som AMR/TR, der handler om samarbejde og kommunikation med andre – med afsæt i din JTI-profil
 • En fælles kursusdag sammen med de andre AMR/TR, der også har fået deres JTI-profil.
  Dagen handler om:
  Introduktion til forskellige profiler samt øvelser om opgaveløsning, kommunikation mv. med afsæt i forskellige profiler.

Efter JTI-forløbet og den fælles kursusdag

Har du

 • Fået din JTI-profil, og en indsigt i hvordan du foretrækker at planlægge, løse opgaver og kommunikere
 • Fået indsigt i for hvordan forskellige typer JTI-profiler foretrækker at planlægge, løse opgaver og kommunikere
 • Fået en opmærksomhed på hvad der evt. kan være på spil/kan udfordre i forskellige samarbejdssituationer
 • Fået en opmærksomhed på at alle typer bidrager med noget forskelligt i samarbejdet

Din forberedelse

Før første samtale skal du bl.a. udfylde en test online, og overveje dine personlige styrker og udviklingsområder som AMR/TR. Mellem samtalerne vil der være mindre, selvvalgte hjemmeopgaver.

Tilmelding

Du kan tilmelde dig ved at sende en mail til Lone Petersen på lp@etf.dk.

Du har kun mulighed for at tilmelde dig et forløb i din geografiske Etf-region. Det gælder uanset om du er ansat i en kommune, region, stat eller privat.

Først-til-mølle princippet gælder ved tilmelding. Så skynd dig at få afklaret med din leder, om du må deltage i JTI-forløbet i din arbejdstid, hvis du er interesseret. Etf dækker dine transportudgifter, men giver ikke lønrefusion.

De tre forløb, som det er muligt at tilmelde sig er:

Forløb A - Region Midt-Nord
10. januar + 7. februar + 7. marts + fællesdag d. 3. maj 2017

Forløb B - Region Syd
11. januar + 8. februar + 8. marts + fællesdag d. 3. maj 2017

Forløb D - Region Øst
18. januar + 21. februar + 21. marts + fællesdag d. 3. maj 2017

Kursus for AMR - Arbejdsmiljøarbejdet i praksis

Arbejdsmiljøarbejdet i praksis

Bliv styrket i at håndtere og prioritere de forskelligartede opgaver i arbejdsmiljøarbejdet og få solidt fodfæste i rollen som AMR. Kursets har også til formål at styrke samarbejdet mellem dig og Ergoterapeutforeningen.

Kurset er et 2-dages kursus for AMR med ½-2 års erfaring arrangeret af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.

Forudsætninger for at deltage

 • have gennemført den 3-dagens lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse
 • have et halvt års erfaring som AMiR
 • være medlem af Ergoterapeutforeningen

Tilmelding

Ved tilmelding skal du logge dig på mit.etf.dk med medlemsnummer eller NemID.
Søg på kursustitlen 'Arbejdsmiljøarbejdet i praksis' i fritekstfeltet og find det aktuelle kursus. 

Se kursusoversigten i højre side.

Kurser - AMR, TR og ledere

Ergoterapeutforeningen afholder sammen med Danske Fysioterapeuter en række kurser og temadage, hvor TRIO'en eller TR og AMR kan deltage sammen. På kurserne møder du AMR, TR og ledere fra hele landet.

Som AMR skal du:

 • have gennemført den 3-dagens lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse
 • have et halvt års erfaring som AMiR
 • være medlem af Ergoterapeutforeningen

Se kursusoversigten i højre side.

Konferencen for arbejdsmiljøgrupper bliver afholdt hvert andet år i ulige år og bliver arrangeret af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter i fællesskab.
Målgruppen er ergoterapeuter og fysioterapeuter i arbejdsmiljøgrupper.

På konferencen for arbejdsmiljøgrupper vil du møde eksterne oplægsholdere med stor viden inden for arbejdsmiljøområdet, og du har mulighed for at drøfte aktuelle arbejdsmiljøtemaer med ledelsesrepræsentanter og AMR fra hele landet.

Konferencen bliver annonceret via mails overfor AMR og ledere.

Har du spørgsmål eller ideer til konferencen er du velkommen til at kontakte arbejdsmiljøkonsulent, Britt Thorning Lind.
btl@etf.dk
53 36 49 32

Case: Konference om Kerneopgaven

Eva Thoft, arbejdsmiljø- og udviklingskonsulent ved TeamArbejdsliv, holdt oplæg på Etf-konferencen 'Kerneopgaven - en vej til bedre arbejdsmiljø'

Eva Thoft er arbejdsmiljø- og udviklingskonsulent ved TeamArbejdsliv og ekspert i social kapital og kommunikation om arbejdsmiljø. Hun var den tredje og sidste oplægsholder på konferencen ''Kerneopgaven - en vej til bedre arbejdsmiljø", og i sit oplæg kom hun blandt andet ind på, hvordan man får formuleret kerneopgaven, og hvordan den hænger sammen med arbejdsmiljøet.

LÆS ARTIKLEN PÅ ERGOTERAPEUTEN ONLINE

Rådgivning og sparring

Som AMiR har du mulighed for at få rådgivning og sparring fra Etf's forhandlingskonsulenter om arbejdsmiljøsager samt dine rettigheder og vilkår som AMiR.

Kontakt forhandlingskonsulenterne:
etf@etf.dk
88 82 62 70
Hverdage 10-15

Sidst opdateret
24.02.2021