Hjem > Arbejdsmiljø-repræsentant > AMR's pligter og opgaver

AMR's pligter og opgaver

Læs her om de opgaver, AMR har sammen med lederen i arbejdsmiljøgruppen og om de øvrige opgaver i arbejdsmiljø-organisationen.

Arbejdsmiljøgruppens opgaver

Som AMR indgår du i arbejdsmiljøgruppen på arbejdspladsen sammen med en arbejdsleder.

Hvad er AMR's pligter?

AMR skal varetage alle ansattes interesser i sikkerheds- og sundhedsspørgsmål inden for det område, AMR er valgt for. Det betyder, at AMR ofte varetager interesser for flere jobområder og faggrupper.

Arbejdsgiveren har efter arbejdsmiljøloven pligt til at sikre, at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. 

Arbejdsmiljøloven beskriver ikke noget selvstændigt ansvar for AMR.
Som ansat skal AMR leve op til de samme pligter, som alle ansatte har:

 • Den ansatte har pligt til at deltage i samarbejdet om sikkerhed og sundhed.
 • Den ansatte skal medvirke til, at arbejdsforholdene er forsvarlige inden for deres arbejdsområde.
 • Den ansatte skal medvirke til at hjælpemidler og andet, der fremmer et sikkert arbejdsmiljø virker efter hensigten og bliver anvendt
 • Bliver den ansatte opmærksom på fejl eller mangler ved sikkerheden, som man ikke selv kan rette, skal man give besked til arbejdsmiljøorganisationen, arbejdslederen eller arbejdsgiveren
   
 • Lov om arbejdsmiljø, kap. 4, § 27 - 28

Hvad er arbejdsmiljøgruppens opgaver?

Arbejdsmiljøgruppen består af en arbejdsleder, der er udpeget af ledelsen, og en arbejdsmiljørepræsentant, der er valgt af medarbejderne. 

Arbejdsmiljøgruppen varetager de daglige arbejdsmiljøopgaver, som i lovgivningen bliver kaldt de operationelle arbejdsmiljøopgaver. 

Arbejdsmiljøgruppens primære opgaver er, at:

 • forebygge arbejdsmiljøproblemer
 • planlægge hvordan arbejdet kan foreså sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt
 • kontrollere sikkerheds- og sundhedsarbejdet
 • påvirke til adfærd som fremmer sikkerhed og sundhed
 • være kontaktled mellem ansatte og arbejdsmiljøudvalget/MED-udvalg
 • arbejde systematisk med arbejdsmiljø, herunder gennemføre APV mindst hvert 3. år

I Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed kan du læse den samlede oplistning af de operationelle arbejdsmiljøopgaver.

Læs mere uddybende om arbejdsmiljøgruppens opgaver:

AMO's opgaver

AMO står for arbejdsmiljøorganisationen. AMO består af samtlige arbejdsmiljøgrupper og arbejdsmiljøudvalg indenfor den samlede arbejdsplads. På arbejdspladser, hvor arbejdsmiljø er integreret i MED-systemet, er MED-udvalgene en del af AMO.

Hvad er AMR's plads i AMO?

Som medlem i en arbejdsmiljøgruppe indgår AMR i arbejdspladsens AMO. 

Nogle AMR har plads i et MED-udvalg eller et arbejdsmiljøudvalg. I den situation har AMR direkte indflydelse på de strategiske arbejdsmiljøopgaver. 

Hvis AMR ikke selv er repræsenteret i arbejdsmiljøudvalg eller MED-udvalg, er det vigtigt at vide, hvem der repræsenterer arbejdspladsen. I den situation må AMR søge indflydelse på det strategiske arbejdsmiljøarbejde gennem disse repræsentanter.

Hvad er AMO's opgaver?

Udover de operationelle (de daglige) arbejdsmiljøopgaver som arbejdsmiljøgrupperne tager sig af, skal AMO også løse strategiske arbejdsmiljøopgaver.

Det er arbejdsmiljøudvalget, der varetager disse opgaver. På arbejdspladser, hvor arbejdsmiljø er integreret i MED-systemet, er det MED-udvalget, der varetager de strategiske arbejdsmiljøopgaver.

Herunder et udsnit af de væsentligste strategiske arbejdsmiljøopgaver:

 • Planlægge, lede og koordinere virksomhedens samarbejde om arbejdsmiljø
 • Gennemføre den årlige arbejdsmiljødrøftelse
 • Varetage forebyggelse på overordnet niveau
 • Kontrollere arbejdsmiljøarbejdet
 • Følge APV og arbejdsskader på overordnet niveau
 • Rådgive arbejdsgiveren

I Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed kan du læse den samlede oplistning af de strategiske arbedjsmiljøopgaver.

Læs mere uddybende om de strategiske arbejdsmiljøopgaver:

På hvilke områder skal AMO rådgive arbejdsgiveren?

Arbejdsmiljøudvalg og MED-udvalg* har til opgave at rådgive arbejdsgiveren i spørgsmål om arbejdsmiljø og samarbejde om arbejdsmiljø.

Rådgivningen kan handle om:

Hvis arbejdsmiljøudvalg eller MED-udvalg* rådgiver arbejdsgiveren, og arbejdsgiveren ikke følger rådet, har arbejdsmiljøudvalget/MED-udvalget ret til en begrundelse inden for tre uger. 

*) Gælder der, hvor arbejdsmiljø er integreret i MED-systemet.

Sidst opdateret
05.02.2020