Hjem > Arbejdsfastholdelse

Arbejdsfastholdelse

Arbejdsfastholdelse sker med udgangspunkt i borgerens ansættelse og arbejdsplads med henblik på, at de skal fastholdes eller vende tilbage til arbejdsmarkedet f.eks. efter en længere sygemelding eller pga. nedslidning.

Formål

At borgeren kan fastholdes på arbejdsmarkedet og være helt eller delvis selvforsørgende.

Fremgangsmåde

  • Indhente overordnede oplysninger om borgeren
  • Indledende kontakt til borgeren
  • Besøg på arbejdspladsen. Arbejdsopgaverne gennemgås og analyseres, ligesom der laves en vurdering af fysiske omgivelser.
  • Rådgivning om ergonomi og arbejdsteknik
  • Det vurderes, om der er behov for hjælpemidler eller specialindretning af arbejdspladsen
  • Der udarbejdes en rapport med vurdering af borgerens arbejdsevne. Her beskrives også eventuelle behov for hjælpemidler, specialindretning af arbejdspladsen eller hvorvidt der er behov for specielle skånehensyn eller personlig assistance.

Målgruppe

Alle borgere, der på grund af helbredsmæssige forhold, er i risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet. Der laves vurderinger af både lønmodtagere og selvstændige i alle erhverv og brancher.

Hyppighed

Individuelt.

Ressourcer.

Individuelt

Referencer

Sidst opdateret
15.04.2015

Mest læste ydelses-beskrivelser