Hjem > Ansættelse i lederstillinger

Ansættelse i lederstillinger

Her kan du finde råd vedr. ansøgning til lederstillinger. Du er altid velkommen til at kontakte foreningen for mere individuel rådgivning.

Ansøgningen

Ansøgningen bør ikke fylde mere end én til halvanden A4-side, hvor du kort og præcist præsenterer dig selv og sætter dine kompetencer i relation til jobannoncen og skriver, hvorfor du søger netop den stilling. Er du ny som leder, vil det være en god ide, at skrive, hvorfor du gerne vil være leder.

Gør det nemt og overskueligt, at læse ansøgningen. Sæt gerne et foto af dig selv ind i ansøgningen – enten et velvalgt portrætlignende foto eller et billede, der viser dig i en arbejdssituation.

Hvis du ønsker, at beskrive dig selv, så prøv at læse din ansøgning med modtagernes øjne: Hvilke kompetencer kan det forventes, de vil lægge vægt på ?

Fremfor at skrive, at ”jeg er hårdt arbejdende og resultatorienteret” kan du i stedet skrive, at ”jeg trives med at have flere bolde i luften og jeg bidrager aktivt til, at vi når i mål med opgaverne til tiden.”

Hvis du ikke har haft et formelt lederjob før, så overvej, om du kan fremhæve opgaver eller erfaringer, som indeholder det, man kan kalde uformel ledelse ? Måske du er/har været koordinator, klinisk underviser, specialeansvarlig eller tillidsrepræsentant ? Måske du har været formand i skolebestyrelsen eller arbejdet som spejderleder ?

Ad den vej kan du have opnået erfaring med f.eks at få mennesker til at arbejde sammen, løse komplekse opgaver, introducere nye kolleger, deltaget i vanskelige samtaler, men også at nå i mål til tiden. – Alt sammen noget en leder skal kunne.

Erfaringer og kompetencer af den art, bør fremgå tydeligt af dit CV.

Ansøgningen har ét formål: At give dig adgang til en ansættelsessamtale, hvor du får mulighed for, at uddybe ansøgningen og gå i dialog med ansættelsesudvalget om jobbet, virksomheden og de opgaver, de forventer varetaget af den nye leder, som måske bliver dig ?

Ansøgningen bliver dermed dit visitkort udad til, der siger noget om, hvorvidt du kan fatte dig i korthed og alligevel få fortalt det vigtigste. Er den også velformuleret og struktureret, kan den være på vej i bunken med de brugbare ansøgninger.

Få evt. en anden til at læse din ansøgning igennem, inden du sender den.

CV

Dit CV skal, lige som ansøgningen, være overskueligt og struktureret. Nogle arbejdsgivere læser CV´et før ansøgningen.

Du kan udarbejde enten et kompetence-CV eller et kronologisk CV.

Har du mange års (leder)erfaring, kan et kompetence-CV være at foretrække.

Kompetence-CV'et begynder ligesom det kronologiske CV med dine personlige data, kontaktoplysninger og gerne et passende foto. Undgå feriebilleder og andre mere private fotos til dette formål.

Herefter kan du overveje at skrive et kort resumé, hvor du på 4-6 linjer beskriver "den røde tråd" i dit arbejdsliv.

Et kronologisk CV er bygget op med oplistning af dine ansættelser, de seneste først, hvor du i korte vendinger beskriver, hvor du har været ansat, med angivelse af årstal, hvilken type stilling, du har været ansat i og hvilke primære opgaver, du har løst.

Her efter kan du i et særskilt afsnit beskrive, hvilke kompetencer, du har opnået i tidligere ansættelser, evt. suppleret med kompetencer, du kan have opnået ad anden vej, f.eks forenings- og bestyrelsesarbejde mv.

Et kompetence-CV er bygget op om en beskrivelse af, hvilke relevante kompetencer, du har opnået i dine tidligere jobs og som er relateret til det søgte job. Det kan være delt op i personaleledelse, kommunikation, forandringsledelse mv.

For begge typer CV følger her efter information om uddannelse og kurser med de nyeste først. Hvis du søger et lederjob på et højere niveau, kan relevante netværk også nævnes.

Oplys også om dine færdigheder ifht. sprog og IT og skriv lidt om dig selv som privat person, interesser o.lign.

Skriv CV´et i jeg-form og undgå floskler som f.eks: Jeg er god til, at holde mange bolde i luften og har let til smil.

Skjul ikke evt. huller i CV´et.

Hvis du har en LinkedIn-profil, så henvis gerne til den.

Mht. referencer så skriv, at de kan oplyses efter aftale. Afklar forinden hvem du ønsker, at bruge som dine referencer til det søgte job.

Inden afsendelse, konverter CV´et til en pdf-fil.

Ansættelsessamtalen

Ansættelsessamtalen til det første lederjob

Hils på alle der er tilstede i lokalet, hvor samtalen finder sted og hav øjenkontakt til dem på skift under samtalen. Det signalerer tilstedeværelse og overskud.

Forbered dig på at skulle fortælle, hvorfor du ønsker at blive leder ? Hvad er det, der motiverer dig, både ved at skulle være leder, men også mere generelt arbejdsmæssigt og hvad tiltaler dig ved netop dette lederjob ? Dit svar på de spørgsmål har stor betydning, særligt når du ikke har været leder før. Forbered dig også på, at besvare spørgsmål om, hvorfor du søger et jobskifte netop nu ?

Vær også forberedt på, at tage en indledende drøftelse om din løn. Mange arbejdsgivere vil spørge ind til det forventede lønniveau. Det er derfor en god ide, at du inden ansættelsessamtalen har haft kontakt til os i Etf, så vi kan råde dig vedr. lønniveau. Send os forinden stillingsannoncen og gerne dit CV, så vi kan vurdere job og lønniveau ud fra det.

Når det er det første lederjob, du søger, så forbered dig grundigt på, at kunne fortælle, hvilke relevante erfaringer, du har med dig fra andre opgaver, hvor du kan have fungeret som som en slags uformel leder, forstået på den måde, at du har haft ansvaret for at opgaver blev koordineret, udviklet eller løst, men hvor du ikke var den formelle personaleleder. Sådanne opgaver er der mange ergoterapeuter, der løser i det daglige arbejde – måske uden at tænke nærmere over, at de faktisk løser ledelsesrelaterede opgaver. Eksempler her på kan være: Tovholderfunktion, koordinatoropgaver, projektledelse, klinisk underviser, arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsentant mv.

Du skal kunne oversætte - bygge bro - fra dine nuværende erfaringer til det søgte lederjob. Er du god til at skabe motivation og ejerskab til opgaver ? Er du en god kommunikator eller konfliktløser ? Eller måske du er god til at strukturere og sørge for, at opgaver løses til tiden og med de tildelte ressourcer ? Eller noget helt andet, som er relevant ifht. det søgte job ?

Du går sandsynligvis fra at være erfaren/specialist på det faglige til at være uerfaren ifht. formel ledelse. Det kan derfor være godt, at finde en balance, hvor du i samtalen signalerer, at du har det, der skal til for at blive en god og dygtig leder, men også besidder en vis ydmyghed overfor opgaven, som vil være ny for dig.

Vær derfor parat til at skulle lære nyt, både i hverdagen, men også ved formel lederuddannelse. Mange offentlige arbejdsgivere ønsker, at deres nye ledere tager en Diplom-lederuddannelse, hvis man ikke har den i forvejen.

En ansættelsessamtale må meget gerne foregå som en dialog, hvor begge parter stiller spørgsmål og svarer. Det kan skabe en bedre balance i samtalen.

Du kan derfor overveje på forhånd, om du vil spørge ind til, hvilket job det er, du møder ind til, hvis du får tilbudt stillingen ? Overvej, hvad du har mest brug for, at få svar på for at kunne vurdere, om du ønsker at sige ja til stillingen, hvis det er dig, der får den tilbudt. Eksempler på spørgsmål kan være:

 • Hvilken opgave er iflg. ansættelsesudvalget den mest præserende ?
 • Hvad er jobbets største udfordring ?
 • Er der nogle succeskriterier ? Hvilke ?
 • Hvordan vil du blive introduceret til stillingen ?
 • Hvor vil du kunne hente hjælp og opbakning ?

Husk: Du er ikke forpligtet til at sige ja, selv om du får tilbudt jobbet , hvis du vurderer, at matchet mellem dig og arbejdspladsen ikke vil være det rigtige. Lige som arbejdspladsen skal vælge dig, skal du også vælge dem.

Ansættelsessamtale til lederjob på højere niveau

Lav research vedr. arbejdspladsen, inden du skal til samtale. Hvordan beskriver de sig selv på hjemmeside mv. Hvad er deres kerneområde ? Er der adgang til andre oplysninger, der har relevans for dig som kommende leder, så tag også et kig på det. Det kan være organisationsdiagram, politikker, vision, indsatsområder mv.

Vær også forberedt på, at tage en indledende drøftelse om din løn. Mange arbejdsgivere vil spørge ind til det forventede lønniveau. Det er derfor en god ide, at du inden ansættelsessamtalen har haft kontakt til os i Etf, så vi kan råde dig vedr. lønniveau. Send os forinden stillingsannoncen og dit CV, så vi kan vurdere jobbet ud fra det.

Du vil kunne opleve mange steder, at der afholdes to runder samtaler, evt. suppleret med en test, hvor de ansøgere, der vurderes bedst egnet indkaldes til 2. samtalerunde. Du vil også kunne opleve, at ansættelsesproceduren sker via et eksternt rekrutteringsbureau, som så varetager arbejdsgiverens interesser.

Hils på alle, der er tilstede i lokalet, hvor samtalen finder sted og hav øjenkontakt til dem på skift under samtalen. Det signalerer tilstedeværelse og overskud.

Når du søger et lederjob på et højere niveau, vil arbejde med økonomi og strategi sandsynligvis komme til at fylde mere end det har gjort i dit tidligere job.

Forbered dig på at skulle fortælle, hvad det er ved denne stilling, der har motiveret dig til at søge ? Og hvorfor søger du et jobskifte netop nu ? Hvad er det, du godt kan lide ved at være leder ?

Hvis du går fra at være leder med direkte personaleansvar til en stilling, hvor du bliver leder af ledere, stiller det nogle andre krav til dig. Du skal kunne lede gennem andre ledere og vil komme længere væk fra den dagligdags borger/patientnære opgavevaretagelse.

Du skal kunne oversætte - bygge bro - fra dine nuværende ledererfaringer til det søgte job. Er du god til at skabe motivation og ejerskab til opgaver ? Er du en god kommunikator eller konfliktløser ? Eller måske du er god til at strukturere og sørge for, at opgaver løses indenfor de tildelte ressourcer ? Eller noget helt andet, som er relevant ifht. det søgte job ?

Fortæl, hvordan du sætter handling bag ordene, hvilke resultater du har opnået i din tid som leder og hvordan du forventer at kunne overføre det til det søgte job.

En ansættelsessamtale må meget gerne foregå som en dialog, hvor begge parter stiller spørgsmål og svarer. Det kan skabe en bedre balance i samtalen.

Husk: Arbejdspladsen skal vælge dig, men du skal også vælge dem.

Du kan derfor overveje på forhånd, om du vil spørge ind til, hvilket job det er, du møder ind til, hvis du får tilbudt stillingen ? Overvej, hvad du har mest brug for, at få svar på for at kunne vurdere, om du ønsker at sige ja til stillingen, hvis det er dig, der får den tilbudt.

 • Hvilken opgave er iflg. ansættelsesudvalget den mest præserende ?
 • Hvad er jobbets største udfordring ?
 • Er der nogle succeskriterier ? Hvilke ?
 • Hvordan vil du blive introduceret til stillingen ?
 • Hvor vil du kunne hente hjælp og opbakning ?

Det er en balancegang mellem at være tilpas ydmyg overfor de nye udfordringer, du kan møde og samtidig overbevise den kommende arbejdsgiver om, at du har det, der skal til for at kunne lykkes i jobbet.

Husk: Du er ikke forpligtet til at sige ja, selv om du får tilbudt jobbet, hvis du vurderer, at matchet mellem dig og arbejdspladsen ikke vil være det rigtige.

 

Test

Som ansøger til et lederjob vil du kunne opleve, at arbejdsgiveren ønsker at anvende test som led i rekrutteringsprocessen.

Ansættelsesudvalget bruger test til at afdække særlige træk ved dig, så de kan få et kvalificeret bud på, om dine personlighedstræk, kompetencer og evner matcher deres behov.

De mest anvendte test er:

 • Personlighedstest: Måler udvalgte personlighedstræk, som f.eks  selvstændighed, resultatorientering, kreativitet mv. Foregår som regel via spørgeskema med multiple choice-svarmuligheder.
 • Færdighedstest: Måler f.eks hvor god du er til, at observere tal og bogstaver under tidspres. Kan også teste ordforråd og hvor logisk, du tænker.
 • Intelligenstest: Giver et billede af dine analytiske evner, dine evner til at tænke dig om og løse problemer. En intelligenstest måler logisk, sproglig og matematisk kapacitet og foregår som regel på tid.
 • Case interview: Her får du som ansøger stillet en konkret opgave. Formålet er at give ansættelsesudvalget et større indblik i, hvordan du løser en konkret problemstilling, og hvordan du præsenterer den og er i stand til at begrunde dine valg. Opgaven kan stilles på forhånd, hvor ansøger får tid til, at forberede præsentationen, eller den stilles undervejs i samtalen.

Referencer

En kommende arbejdsgiver bør altid informere ansøger, hvis de ønsker at bruge referencer.

Hvis det fremgår af din ansøgning, at referencer kan oplyses på forespørgsel, vil du undervejs i processen få oplyst, om de ønsker at tage referencer, samt hvornår i ansættelsesprocessen, de anvendes.

Hvem du foretrækker at bruge som referencer, kan afhænge af, hvilken jobmæssig situation du er i og hvor lang tid, du har været ansat i dit nuværende job. Du kan bruge referencer fra tidligere ansættelser, men har du været ansat mange år i dit nuværende job, kan en reference fra en tidligere ansættelse måske anses for irrelevant, da du kan have opnået nye kompetencer og været ansat i en anden type stilling siden.

En kommende arbejdsgiver skal respektere de referencer, du måtte angive. En arbejdsgiver kan dermed ikke selv bestemme, hvem de kan bruge som reference.

Referencer kan både være nuværende og tidligere ledere, du har haft, eller kolleger. 

Når du har fået tilbudt jobbet

Så er det nu, at du skal afgøre med dig selv, om du ønsker at tage imod tilbuddet ?!

Du kan undervejs i ansættelsesproceduren være blevet bekræftet i, at det er det rette job for dig, eller måske du er nået frem til, at du ikke ønsker jobbet alligevel. Selv om du har søgt jobbet, er du ikke forpligtet til, at sige ja.

Ønsker du at tage imod jobtilbuddet, er det vigtigt, at du ikke siger dit nuværende job op, før du har modtaget skriftlig bekræftelse på, at du er tilbudt ansættelse og at du også har modtaget et løntilbud!

Lønnen bør så vidt muligt være aftalt, inden du tiltræder, men da du skal sige et job op med en måneds varsel forinden, skal du have en vis sikkerhed i, at kende lønniveauet, inden du siger op, da lønnen ikke altid er forhandlet på plads inden du skal sige op.

OBS: Har du først sagt dit nuværende job op og måske endda er tiltrådt det nye job, inden lønnen er forhandlet på plads, har du placeret dig selv - og Etf i en meget ugunstig forhandlingsposition.

Kontakt altid Etf, når du har fået tilbudt et nyt lederjob, så vi kan rådgive dig om den videre proces mht. forhandling af din løn.

Når du ansættes på en Etf-leder-OK, skal foreningen altid godkende lønnen, uanset om vi har været involveret i forhandlingsprocessen.

Du kan læse mere om løn og forhandling af løn for ledere her: /leder/loen-som-leder

Sidst opdateret
28.04.2021