Hjem > Anne-Le Morville ph.d.

Anne-Le Morville ph.d.

Anne-Le Morville er assistant professor i arbetsterapi på Jönköping Universitet. Hun forsker i sundhedsfremme, rehabilitering og forebyggelse.

Ph.d. titel: Daily occupations among asylum seekers- Experience, performance and perception
Sprog: Engelsk
Udgivelsesår: 2014
Vejleder:  Lena-Karin Erlandssonm, Mona Eklund og Bente Danneskiold-Samsøe
Udgiver: Department of Health Sciences, Occupational Therapy and Occupational Science, Lund Universitet

Om afhandlingen
Begrænsede muligheder for at være aktive eller arbejde betyder, at asylansøgere svækkes i den periode, de sidder i asylcentrene. Det blev konklusionen i denne ph.d.-afhandling, der er den første undersøgelse af sin art i Danmark.

Baggrund
Når man kommer til Danmark har asylansøgere mange nye ting at forholde sig til. Litteraturen beskriver at mange asylansøgere - lige efter ankomsten til asylcentrene - ofte reagerer med en periode med både fysisk og psykisk overskud samt god deltagelse og funktion i hverdagen. Tilbuddene om aktiviteter er dog begrænsede, så der er sjældent mulighed for at kunne være i gang mere end 10-20 timer om ugen. Derfor undersøgte denne ph.d.  aktivitetsmønstrene, tilfredsheden med aktiviteter og funktionsevnen i relation til socio-demografiske og kliniske faktorer hos traumatiserede asylansøgere i Danmark.

Formål
Ph.d.-projektet havde bl.a. til formål at afdække om asylansøgerne oplever at være frataget muligheden for aktivitet, om dette påvirker deres evne til at udføre aktiviteter i hverdagen, og om de er tilfreds med deres hverdag i centret.

43 asylansøgere i alderen 20-50 fra Afghanistan, Iran og Syrien deltog i projektet. 

Projektet havde et longitudinelt perspektiv. Alle deltagere blev undersøgt lige efter ankomst til Danmark og så 10 måneder senere for at afdække, om der skete en ændring i tilfredsheden med aktiviteter og i evnen til at udføre daglige aktiviteter i løbet asylansøgeren boede på asylcenteret.

Resultater
Resultaterne viser, at asylansøgere oplever store problemer med at få dagen til at gå, også selvom de kan holde sig beskæftiget. Deres gøremål har ofte det ene mål at glemme de oplevelser de har haft, men det er ikke noget, som giver den store mening for dem. Især de, som har været udsat for tortur, har problemer med at udfylde dagen på en meningsfuld måde. Derfor blev tortur taget ind som en vigtig variabel i undersøgelserne af evnen til at udføre daglige aktiviteter, og om asylansøgeren er tilfredse med aktiviteterne. 

Perspektiver for praksis
Dette projekt er det første af sin art som med standardiserede undersøgelsesredskaber og metoder viser udviklingen i evnen til at udføre aktiviteter og tilfredsheden med aktiviteterne. Det er ikke tidligere beskrevet, hvordan asylansøgeres ADL evne og tilfredshed med aktiviteter er, og hvorvidt den ændrer sig over tid. Derfor er det svært at udvikle aktivitetsrettede interventioner på et evidensbaseret grundlag, da man ikke har vidst, hvilke aktivitetsproblematikker, der er og eventuelt udvikles under opholdet i et center.

Den viden, projektet har genereret, vil være med til yderligere at kunne kvalificere den eksisterende rehabilitering samt målrette rehabiliteringen mod hverdagslivets aktiviteter. En sidegevinst til projektet er, at måleredskaberne, som er brugt, har vist sig at være både pålidelige og relevante. Det vil sige, at det bliver muligt at kunne måle effekten af en aktivitetsrettet rehabilitering på et objektivt, videnskabeligt grundlag.

Samarbejdspartnere
Det lykkedes at inkludere de 43 asylansøgere i undersøgelsen takket være stor hjælp og velvilje til projektet fra Dansk Røde Kors

Hele afhandlingen kan læses her

For kontaktoplysninger og yderlige publikationer klik her