Hjem > Angsthåndtering

Angsthåndtering

Angsthåndtering indeholder både individuelle og gruppeforløb. Der indgår undervisning i teori om fysiske og biologiske aspekter bag angsten, mindfulness, tegneterapi, afspænding samt praktiske øvelser i angsthåndtering.

Tilgangen tager udgangspunkt i en miljøterapeutisk tankegang. 

Formål

 • At borgeren bliver i stand til at håndtere angsten, så det bliver muligt at leve det liv, borgeren ønsker og opleve livskvalitet. Der er fokus på, at borgeren opnår et øget selvværd og bliver i stand til at leve et aktivt liv.

Fremgangsmåde

 • Indhente overordnede oplysninger om borgeren før opstart af forløbet
 • Indledende interview med borgeren
 • Støtte og vejlede borgeren i at opsætte mål for forløbet
 • Støtte og vejlede borgeren i hvordan målene nås
 • Undervisning om biologiske og fysiske aspekter bag angsten
 • Individuelle samtaler
 • Gruppeforløb med erfaringsudveksling
 • Praksisøvelser i angsthåndtering
 • Tegneterapi
 • Mindfulness
 • Afspænding
 • Evaluering af forløbet i samarbejde med borgeren
 • Dokumentation af effekten af forløbet

Målgruppe

Borgere der oplever angst, så det begrænser dem i at leve det liv de gerne vil. Borgerne skal kunne indgå i mindre gruppesammenhænge.

Hyppighed

2-3 timer hver uge i 3-6 måneder. Der sker oftest en vekselvirkning mellem individuelle og gruppe forløb.

Ressourcer

Faciliteter hvor det er muligt at afholde såvel individuelle samtaler som gruppeforløb. Desuden vil det for de fleste borgere være relevant at lave praksisøvelser i forhold til angsthåndtering – gerne i realistiske omgivelser.

Referencer

 • Oestrich, Irene; Holm, Lennart; et al: ”Kognitiv miljøterapi” 1. udg. 1. Opl. København, Psykologisk Forlag A/S, 2001
 • Hvalsøe, B. el al. Lærebog I psykiatri for fysioterapeuter og ergoterapeuter. Munksgaard 1. oplag 2009
 • Creek, Jennifer: Psykiatrisk ergoterapi – teori, metode og praksis. FADLs forlag 1. udgave 2008
Sidst opdateret
20.02.2014

Mest læste ydelses-beskrivelser