Hjem > AMPS-undersøgelse

AMPS-undersøgelse

The Assesment of Motor and Process Skills (AMPS-testen) er et observationsredskab, der anvendes til at vurdere kvaliteten af personers udførelse af huslige (instrumentelle) og personlige dagligdagsaktiviteter (ADL).

Formål

At afdække patientens evne til at udføre velkendte aktiviteter med henblik på at planlægge og evaluere et målrettet ergoterapeutisk behandlingsforløb. At vurdere hvordan patienten klarer sig i forhold til raske jævnaldrende, hvorvidt patienten vil kunne profitere af træning eller kompenserende tiltag eller, om patienten har behov for hjælp i forbindelse med at klare sine daglige aktiviteter.

Fremgangsmåde

  • Forberedelse: Indhente overordnede oplysninger om borgeren. Praktisk forberedelse og set-up
  • Interview: Belysning af patientens daglige aktiviteter og gøremål, med henblik på at finde frem til to relevante og meningsfulde opgaver
  • Observation: Observation af patientens evne til at udføre aktiviteterne med fokus på 16 motoriske ("fysiske") og 20 procesmæssige ("kognitive") færdigheder
  • Dokumentation: Elektronisk scoring i AMPS-software. Skriftlig dokumentation (journalnotat, rapport)

Målgruppe

Alle borgere over 3 år som har eller oplever begrænsninger i deres evne til at udføre daglige aktiviteter og gøremål.

Hyppighed

Ved opstart af behandlingsforløb og som evaluering, både undervejs og i slutningen af behandlingsforløb.

Ressourcer

  • Forberedelse: ca. 15 min
  • Interview: ca. 30 min
  • Observation: ca. 45 min
  • Dokumentation: ca. 30 min

Referencer

The Assesment of Motor and Process Skills (AMPS-testen), af blandt andet Anne G. Fisher. www.ampsintl.com

Sidst opdateret
05.11.2013

Mest læste ydelses-beskrivelser