Hjem > Aktuelt > Nyheder > WFOT-kongres 2014

WFOT-kongres 2014

16. juni 2014
Ergoterapeutforeningens formandskab er rejst til Japan til verdenskongres. På kongressen vil hovedtalerne fokusere på innovation og forandring; community-ergoterapi i en tid med store forandringer; at dele traditioner og sammen skabe fremtiden. Redaktionen har spurgt ind til Gunner Gamborgs forventninger til verdenskongressen.
Kurs mod Japan: Etf's formandsskab er rejst til WFOT-verdenskongres i Japan.

Hvad forventer du dig af verdenskongressen 2014?

- Der er verdenskongres hvert fjerde år, og hver gang er det af en særlig betydning for den verdensdel, hvor kongressen holdes. F.eks. var kongressen i 1998 i Canada, og det var der, at COPM og alle de beslægtede canadiske materialer blev introduceret. Og det har jo haft stor betydning siden!

For fire år siden i Chile fik vi et nuanceret indblik i Sydamerika, og de etniske og kulturelle samfundsvilkår, som ergoterapi fungerer i dér. Der er ingen tvivl om, at det japanske sundheds- og velfærdssamfund vil blive nuanceret præsenteret, og være et stærkt alternativ til den traditionelle (engelsktalende) anglo-amerikanske-australske dominans i dansk ergoterapi og forskning. Jeg er sikker på, at Østens livsopfattelser og menneskesyn vil skinne klart igennem på kongressen. Det bliver meget interessant og inspirerende. Der er også stor interesse for ergoterapeuters bidrag i forbindelse med naturkatastrofer, som Japan jo har været udsat for.

Hvad er din rolle som formand for den danske ergoterapeutforening, når du deltager på kongressen? 

- Jeg er dansk delegeret i WFOT og skal deltage i forbundets council meeting i ugen før kongressen. Der er en del netværksmøder også under kongressen, og jeg skal bl.a. lede et par sessioner, bemande en stand på udstillingen, arrangere et par møder og en reception for vores danske deltagere. Sådan plejer vi i Etf at fejre, at vi er godt og stærkt repræsenteret fra Danmark. Jeg vil bestræbe mig på at holde medlemmerne orienteret på Facebook, og ved at Etf vil være optaget af at bringe nyt fra kongressen.

På kongressen i Japan vil hovedtalerne fokusere på innovation og forandring; community-ergoterapi i en tid med store forandringer - hvordan mener du danske ergoterapeuter/dansk ergoterapi kan bidrage ind i de temaer?

- Danmark er stadig et velfærdsforegangsland på mange måder. Ældreomsorg, hverdagsrehabilitering, kommunal forankring af rehabilitering osv. er noget, som andre lande er meget optaget af at høre mere om. Vi er også pænt med i mere afgrænsede kliniske forskningsområder. Danske kolleger skal både tale og præsentere posters og deltage i workshops.

Hvad har du set på med særlig interesse på på programmet?

- Som formand er jeg mest optaget af de samfundsforhold, som danner rammer for ergoterapi, og af organisering og ledelse af professionen. Personligt har jeg altid haft stor faglig interesse i klassifikationssystemer, kreativitet og kulturelle aktiviteters betydning for mennesker i de mange lande, der deltager. Jeg har en næsten livslang interesse i zenbuddhisme og livsfilosofi, så en japansk kongres vil helt sikkert opdatere mig også på dette punkt.

Hvornår kommer verdenskongressen til Danmark?

- For to år siden lavede Etf og Wonderful Copenhagen et ret stort arbejde for at bringe kongressen til Danmark i 2018. Jeg havde det helt store setup med til et council meeting, og DK kom også med i anden runde i skarp konkurrence med 5-6 andre lande. I anden runde fik Sydafrika for første gang i historien kongressen til deres land. Lige nu overvejer vi i Etf, om vi skal tage handsken op og arbejde på, at kongressen kommer til DK i 2022. Det er et kæmpestort projekt, som vil kræve medvirken af mange ergoterapeuter. Jeg er sikker på, at vi vil kunne løfte opgaven, og at det vil være til stor inspiration og stolthed for vores kolleger. Vi beslutter inden for det næste år, om vi vil tage udfordringen op.

Fakta

World Federation of Occupational Therapists (Verdensforbundet for ergoterapeuter) holder verdenskongres hvert fjerde år. Her præsenteres et bredt udsnit af, hvad der foregår inden for ergoterapi på alle kontinenter.

I juni 2014 foregår det i Yokohama, Japan. Japan har over 50.000 ergoterapeuter, og en tredjedel er mænd. Der er ca. 180 uddannelsesinstitutioner (flere end i USA), som hvert år uddanner over 7000 ergoterapeuter.

På kongressen i Japan vil hovedtalerne fokusere på innovation og forandring; community-ergoterapi i en tid med store forandringer; at dele traditioner og sammen skabe fremtiden.

Der er tre store symposier: 1. Evidensbaseret praksis og kvalitet i ergoterapi. 2. Ergoterapiens rolle i forbindelse med det store japanske jordskælv/tsunami. 3. Ergoterapeutiske bidrag ved demens hos ældre.

Derudover er der poster-præsentationer, workshops og special sessions organiseret i tematiske spor, eksempelvis redskaber og forskningsmetoder, børn, fysisk handicap, ældre, community participation, mental helse, uddannelse etc.

Der deltager 30-35 danskere ved konferencen, hvoraf nogle har oplæg og poster-præsentationer.

Læs programmet

Læs også artiklen "Kurs mod Japan" på Ergoterapeuten